Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Paardenmiddelen nodig op Amsterdamse woningmarkt

Om de Amsterdamse woningmarkt vlot te trekken zijn waarschijnlijk onorthodoxe maatregelen nodig, constateert de Rekenkamer Metropool Amsterdam. Ze suggereert onder meer het verhogen of verlagen van de liberalisatiegrens. Of het kopers via een speciale ‘Amsterdam-wet’ verplichten om daadwerkelijk in het door hen aangekochte huis te gaan wonen.

14 december 2017

Om de Amsterdamse woningmarkt vlot te trekken zijn waarschijnlijk onorthodoxe maatregelen nodig, constateert de Rekenkamer Metropool Amsterdam. Ze suggereert onder meer het verhogen of verlagen van de liberalisatiegrens. Of het kopers via een speciale ‘Amsterdam-wet’ verplichten om daadwerkelijk in het door hen aangekochte huis te gaan wonen. 

Tandje bij
Amsterdam zet al veel van de gangbare sturingsinstrumenten in, concludeert de rekenkamer in het rapport Evenwichtig woningaanbod. Wel zou er hier en daar nog een tandje bij kunnen. Zo zou de gemeente scherper kunnen handhaven bij huizen die worden gebruikt as vakantieverblijf of bij illegale bewoning. Ook zou ze afspraken kunnen maken met woningcorporaties over inkomensafhankelijke huren om zo scheefwonen tegen te gaan.

Startersleningen
Als andere opties ziet de rekenkamer onder meer het bij voorrang toewijzen van woningen in de sociale huursector aan grote gezinnen. Ook ontbreekt het in de hoofdstad aan door de gemeente verstrekte startersleningen die de sterk in prijs gestegen koopwoningen betaalbaar houden voor de middeninkomens.

Fundamentele discussie
Daarnaast, stelt de rekenkamer, moet de gemeente een ‘fundamentele discussie’ voeren over ‘de stad die Amsterdam wil zijn’. Daarin moet ook aandacht komen voor instrumenten die ‘nu nog buiten het wettelijk kader vallen’. Zo zou het verhogen van de liberalisatiegrens (om meer invloed te hebben op de middenhuursector) of het verlagen daarvan in combinate met een verhoging van de huurtoeslag de gemeente meer sturingsmogelijkheden geven.

Amsterdam-wet
Een van de extreemste opties is de invoering van een speciale Amsterdam-wet, nu in de praktijk de helft van de aangekochte woningen dient als beleggingsobject. Een speciale ‘Amsterdam-wet’, analoog aan de Huisvestingswet op de Waddeneilanden, zou de nieuwe eigenaar moeten verplichten de woning daadwerkelijk zelf te betrekken.

Andere opties
Als andere opties noemt de rekenkamer onder meer een gemeenschappelijke woonruimteregeling voor de gehele G4 (waaraan overigens al wordt gewerkt), het vaker toepassen van tijdelijke huurcontracten voor specifieke groepen, het bouwen van meer grote en minder kleine woningen, en het vaker plannen van nieuwbouw in het buitengebied of in de bestaande groenstructuur binnen de bebouwde kom. 

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
De slecht functionerende woningmarkt, ook in Amsterdam en omgeving, is het resultaat van matig tot slecht Overheidsbeleid. Amsterdam heeft jarenlang de tijd gehad om plannen te ontwikkelen, maar is op haar eigen handen gaan zitten. Nu er gebouwd moet worden zijn er geen of te weinig plannen. De huidige schaarste aan woningen heeft tot gevolg dat de prijzen, gevoed door de hoge WOZ-waarderingen, de pan uitrijzen (de gemeente zelf is de grootste prijs-opdrijver). Het heeft geen pas om derden daarvan de schuld te geven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
meervrijheid.nl / netto-betaler
@Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op 15 december 2017 08:54

@Fijn dat sommige mensen er eindelijk achter komen dat @de vrije markt niet altijd werkt.

>Vrije markt?? Vrije markt?? Welke vrije markt? Tachtig procent van de amsterdamse woningvoorraad is sociale woningbouw. Dichtgereguleerd met Bouwbesluit, puntensysteem en een dictatoriale Huurcommissie. Op het moment dat investeerders een fatsoenlijk rendement kunnen maken zonder te worden lastiggevallen door SP-wethouders worden de woningen snel genoeg gerealiseerd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Govert
Inmiddels is duidelijk dat leden van het Koninklijk Huis (Bernhard jr.) en Tweede Kamerleden (Wybren van Haga, VVD) ernstig misbruik maken van de situatie in Amsterdam. Over de rug van wanhopige woningzoekers verrijken zij zich op onrechtmatige wijze. Gemeentelijke inspecties grijpen niet in. Ook het zelfreinigende vermogen bij KH en TK blijft afzijdig. Om van partijbestuur en fractie VVD maar helemaal te zwijgen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
Ik acht de overheid niet zo blind als zij zich voordoet... Dit gezegd hebbende moet zij zien dat het sturend proces op het almaar duurder maken van de woningmarkt door beleggingspersonen-/instanties al jaren aan de gang is. We maken het "Het nieuwe Londen" is een uitspraak op menig feestje van gelijkgestemden. Neem maatregelen die werken en deze lijn ontregelen, durf op te treden, knijp geen oogje dicht, laat zien dat een stad wordt bewoond door haar bewoners die ook huiseigenaar zijn. Ontmoedig de beleggers die enkel voor het eigen gewin gaan en geen enkele bijdrage hebben aan het sociaal maatschappelijk geheel. Durf en acteer!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Ach over 20-30 jaar ligt A'dam toch in de Noordzee
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Fijn dat sommige mensen er eindelijk achter komen dat de vrije markt niet altijd werkt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Effe logisch nadenken, maar tot nu toe weten ze in Amsterdam van de Prins van Oranje geen kwaad...!En het is zo simpel : laat pensioenfondsen en investeringsfondsen weer gewoon in goede woningen investeren. Geen speculatie, maar met een maatschappelijk rendement van 3 tot 4 procent per jaar. En verder is het merkwaardig dat zoveel zogenaamd hoogopgeleiden daar in Mokum op een heel duur klutje willen wonen. Met de bus ben je redelijk snel in Purmerend.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie