Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

In Groningen gaan ambtenaren zelf welstand toetsen

Gronings welstandsteam bestaat straks volledig uit ambtenaren

20 augustus 2014

In Groningen wordt later dit jaar de welstandscommissie met externe deskundigen volledig vervangen door ambtenaren. Het welstandsteam staat onder verantwoordelijkheid van de stadsbouwmeester van de gemeente. Het is de eerste gemeente waar de welstandstoetsing volledig door ambtenaren wordt uitgevoerd, meldt Groningen zelf.

Welstandscommissie vertrekt

In het coalitieakkoord `Voor de verandering' hebben de collegepartijen afgesproken om de welstandsregels te versoepelen en meer ruimte te geven aan inwoners en ondernemers die initiatieven willen ontplooien. Dat de wijziging juist op dit moment komt, heeft te maken met de samenstelling van de huidige welstandscommissie. Een aantal leden vertrekt per 1 oktober, onder wie de stadsbouwmeester, zegt gemeentewoordvoerder Eddy Beuker. Volgens het college is dit het geschikte moment om over te stappen op de nieuwe werkwijze.

Zelf toetsen aan criteria

Die houdt in dat twee of drie gespecialiseerde ambtenaren onder leiding van de nieuw te benoemen stadsbouwmeester alle welstandsaanvragen van begin tot eind behandelen. ‘Dat kunnen ambtenaren zijn die nu op de afdeling Bouw- en woningtoezicht ook bouwvergunningen afgeven. Nu doen ze dat onder voorbehoud dat de welstandscommissie akkoord gaat met de plannen. Straks toetsen ze zelf of een plan aan de welstandsvoorwaarden voldoet.’ Die moeten nog door de gemeenteraad worden vastgesteld en kunnen per wijk verschillen, zegt Beuker. Want ook dat past in de nieuwe aanpak van het Groningse college: samen met inwoners de stad vormgeven, aldus de voorlichter.

Bevoegd om zelf te beslissen

Het welstandsteam krijgt een zelfstandige positie in de gemeentelijke organisatie. De betreffende ambtenaren krijgen de bevoegdheid om zelf over de aanvragen te beslissen. Beuker: ‘Zij kunnen vanuit hun expertise zeggen of een plan wel of niet aan de criteria voldoet. Er kan natuurlijk altijd bezwaar tegen hun beslissing worden gemaakt, dat dan naar de bezwaarcommissie gaat. Uiteindelijk kan het college beslissen om alsnog af te wijken van de criteria.’ Overigens blijft voor grote bouwprojecten de mogelijkheid bestaan om externe experts in te huren die over de welstand adviseren.

Sneller en goedkoper

Groningen rekent erop dat de nieuwe werkwijze sneller en daardoor goedkoper wordt. De woordvoerder verwacht dat burgers er blij mee zullen zijn. ‘De welstandscommissie wordt toch vaak als een drempel gezien waar je overheen moet. Nu kijken ambtenaren vanaf het begin mee om de initiatiefnemer te adviseren hoe het plan aan de criteria kan voldoen.’

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Gert Stevense
In vlissingen gebeurt dit al een aantal maanden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Walter Vael / beleidsadviseur RO
Aan de andere kant van de Nederland in het zonnig Zeeland en meer in het bijzonder Vlissingen, is in februari 2014 reeds de welstandscommissie volledig afgeschaft en de toetsing voor 100 % bij een ambtelijk toetsteam komen te liggen.

Een mooie 2e plaats dus voor Groningen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Als erkend tegenstander (ook deze subjectieve-wat-is-mooi-regeltjes beperken dan wel liever afschaffen) van welstandsbepalingen kan ik mij dan niet vinden in de werkwijze.

Mijn stelling:

óf een aparte w-commissie, óf afschaffen die welstand.

Nu krijgt het een beetje de geur van het keuren van eigen gebakken brood.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ambtenaar
Kortom: Minder transparantie bij de welstandelijke beoordeling van bouwplannen. Onduidelijk is nog in hoeverre en op welke manier de welstandsnota (de 'regeltjes' op basis waarvan een plan wordt beoordeeld) wordt aangepast. Juist hierbij is echter winst te behalen als het gaat om deregulering en versnellen van de behandeltermijn van vergunningaanvragen. De raad kan welstandsvrije bouwwerken/gebieden aanwijzen. Vraag is of van deze mogelijkheid gebruik gemaakt kan worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Dat aanwijzen van welstandsvrije gebieden is in de poldergemeente Lelystad gedaan door de raad, zo blijkt uit documentatie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans Pietersma / architect
Bij een coalitieakkoord me de naam “voor de verandering” krijg ik al een zekere argwaan. Natuurlijk, welstandscommissies zijn veelvuldig onderwerp van discussie, vermeende willekeur, het belemmeren en vertragen van projecten, verhoging van bouwkosten etc. Als men zich echter zou verdiepen in de “welstandspraktijk” dan komt er een ander, veel positiever beeld naar voren. Bij het merendeel van de gemeenten is het welstandsbeleid en het welstandstoezicht prima geregeld en functioneert het naar grote tevredenheid van burgers en politiek. Het belang van welstandstoezicht is toch eigenlijk evident. Welstand is een belangrijk, zo niet het belangrijkste instrument dat de gemeente tot zijn beschikking heeft om ruimtelijke kwaliteit te bewerkstelligen of te behouden. Groningen kiest voor verandering maar schaft welstand gelukkig niet af, het belang van welstandstoezicht wordt blijkbaar wel gezien. Ik vraag mij echter af of het verstandig is de beoordeling bij één persoon, de stadsbouwmeester te leggen, in combinatie met een commissie (team) van ambtenaren. Hoe staat het met de onafhankelijkheid en deskundigheid van de ambtenaar die de toetsing verzorgd, zijn vergaderingen nog openbaar? De suggestie wordt gewekt dat de nieuwe werkwijze met het “zelf” toetsen zal leiden tot versoepeling en meer ruimte voor inwoners en ondernemers. Dat is niet automatisch het geval, daartoe moet je, in overleg met de burgers de toetsingscriteria minder streng maken. Wees ervan bewust dat het lager leggen van de lat negatieve consequenties heeft voor de beeldkwaliteit van het mooie Groningen. Kijk “voor de verandering” eens goed om je heen, en zie hoe verzorgd het bebouwingsbeeld in Nederland over het algemeen is. Hoe prettig het hier wonen, werken en recreëren is, en besef dat dit het product is van decennia zorgvuldige ruimtelijkeordening- en welstandsbeleid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ernst / ambtenaar
Helemaal eens met Hans Pietersma! Jammer dat de politiek steeds opportunistischer reageert op het "Volksempfinden". Bestuurders zijn er om te passen op de in eeuwen gegroeide beschaving en haar waar het kan vooruit te helpen (met een bescheiden ambitie). Daarbij past aandacht voor historie en nuance.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie