Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Vooraf scheiden plastic afval relatief duur

Grofweg de helft van de plastic verpakkingen wordt momenteel gerecycled in ons land. De kosteneffectiviteit van kunststofrecycling — in termen van kosten per ton CO2-reductie — is volgens de economiehoogleraren Raymond Gradus (VU) en Elbert Dijkgraaf (EUR) laag vergeleken met het terugwinnen van energie uit kunststof. Ze baseren zich op een binnenkort te verschijnen studie.

12 januari 2017

De manier waarop we in Nederland plastic recyclen is relatief duur. Volgens de economiehoogleraren Raymond Gradus (VU) en Elbert Dijkgraaf (EUR) levert nascheiding van plastic afval een groter voordeel op.

Grofweg de helft van de plastic verpakkingen wordt momenteel gerecycled in ons land. De kosteneffectiviteit van kunststofrecycling — in termen van kosten per ton CO2-reductie — is volgens beide economen laag vergeleken met het terugwinnen van energie uit kunststof. Ze baseren zich op een binnenkort te verschijnen studie. ‘Een besparing van een ton CO2 middels kunststofrecycling uit huishoudelijk afval kostte in 2015 178 euro’, aldus de hoogleraren. Dat is fors hoger dan andere alternatieven om CO2 te besparen. ‘Met andere woorden als we hetzelfde geld aan windenergie of het afvangen van CO2 zouden besteden dan kunnen we veel meer CO2 besparen.’

Hogere milieuwinst
Die lage kosteneffectiviteit is volgens Gradus en Dijkgraaf voor een belangrijk deel een gevolg van een afspraak tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de verpakkingsindustrie. Volgens die afspraak ontvangt een gemeente voor een ton gerecycled plastic bijna 700 euro. Dat bedrag is gebaseerd op de geschatte kosten die gemeenten maken voor het aan de voordeur ophalen van plastic afval. Op termijn goedkopere alternatieven zoals nascheiding van plastic worden daarbij niet meegenomen. ‘Dat is jammer, ook omdat de consument via een opslag op de boodschappen met plastic verpakkingsmateriaal gewoon deze hogere kosten betaalt, terwijl daar geen hogere milieuwinst tegenover staat’, aldus de hoogleraren.

Betere resultaten
Uit pilots zoals die met name in het noorden van Nederland worden gehouden, zou volgens hen zelfs blijken dat er ruim 8 kilo meer per huishouden gescheiden wordt bij nascheiding en er dus meer CO2-opbrengst voor een euro is. ‘Gemeenten die bronscheiding en gedifferentieerde afvalstoffenheffing combineren, komen daarbij in de buurt, maar die methode is duurder en in gemeenten met veel hoogbouw onmogelijk.’

Het is volgens Gradus en Dijkgraaf opvallend dat de Europese liberalen inmiddels amendementen op de richtlijn hebben ingediend, die zelfs iedere vorm van nascheiding willen verbieden. ‘Dat terwijl uit de praktijk blijkt dat nascheiding tot steeds betere resultaten leidt en er in diverse plaatsen, zoals Amsterdam, juist plannen voor een nascheidingsinstallatie ontstaan.’ In het belang van de burgers en het milieu zou de deur voor nascheiding, die in de huidige richtlijn op een kier staat, volgens hen veel verder open moeten.

Reacties: 15

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

doeterniettoe / -
Leuk dat het vertaald wordt naar euro's per ton CO2, maar wat zegt dit nu over het nut van afvalscheiding en het hergebruik van kunststoffen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ellen
Er duiken steeds weer die verhalen op dat nascheiding veel efficiënter is dan voorscheiding. Waarom gebeurt het dan niet? Zijn kleinzielige economische belangen weer eens groter dan de lange termijn of het milieu, laat staan de burger?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
faber
Er wordt wel nagescheiden, in Friesland bijvoorbeeld (op één gemeente na want brengt het huisvuil naar Alkmaar om te verbranden). In Friesland wordt verder bij geen enkele gemeente plastic aan de bron te scheiden. Het binnenhalen van vergoeding is een heel gedoe daardoor omdat die helemaal op scheiden aan de bron is gericht.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Ik ben een warm voorstander van nascheiding, zeker omdat ik al vaker vernomen had dat dit helemaal niet minder oplevert dan scheiding vooraf. En scheiding vooraf begint behoorlijk irritant te worden, zeker als je in een appartement woont. Een vuilnisbak voor grijs afval, een bak voor Glas, een bak voor groenafval een bak voor papier waar moet je dat in godsnaam allemaal laten? Het lijkt me helemaal een crime als gemeenten inwoners ook nog eens per gewicht laten betalen. Dan kun je wachten op illegale dumpingen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JHAGM Sneuf van Toetellaere / bd
Noem es één nuttige vorm van hergebruik. Door het onttrekken van plastic aan het huisvuil daalt het verbrandingsrendement met tientallen procenten: je haalt er immers de hoogste energiedrager uit. Gevolg: extra inzet van vele tonnen aardgas om de ongeplastificeerde rest te verbranden op de juiste temperatuur (1180 ’) ter voorkoming van vrije dioxines.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ruth Rud / RUD medewerker
Het wordt tijd dat er weer een ministerie van Milieu komt in het nieuwe kabinet die dit soort discussies naar het land der fabelen stuurt.

Nederland heeft weer duurzaam milieubeleid nodig, waarbij milieu alleen niet de boventoon voert.

En dat uit de mond van een milieukundige....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Plastiek afschaffen. Glas lijkt mij vriendelijker, herbruikzaam en hoeft niet verbrand te worden. Of zo.......
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Post
De hele afvalproblematiek is een goudmijn geworden en de dienstverlening wordt steeds minder. Om de kosten te besparen had men verzonnen om het restafval nog maar een keer in de maand op te halen. Als het is ingevoerd, voorspel ik een grote vervuiling, want bij het om de 14 dagen legen van de bakken, lopen er heel veel over. Als het nascheiden effectiever en goedkoper is, ben ik daar een voorstander van. De huidige plasticzakken voor het afvalplastic, zijn niet ideaal. Ze zijn erg dun en scheuren snel, met als gevolg dat de straat met een beetje wind vol ligt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Petra
Gradus, Dijkgraaf en een aantal reaguurders zijn kennelijk niet bekend met de Ladder van Lansink. Op zijn methode is onze hele afvalverwerking gebaseerd. Dat kan natuurlijk veranderen, maar toch niet met CO2 als hoofduitgangspunt. Lijkt mij.

Verpakkingen nagescheiden uit restafval geeft een verkooprendement van nog geen 30% tegen 90% uit voorscheiding. Nagescheiden verpakkingen kunnen worden gewassen, kost wel extra.

Het schiet m.i. pas op als we in Nederland nog maar 2 stromen huishoudelijk afval hanteren: een natte en een droge. De natte stroom vergisten en composteren en de droge stroom (papier, PMD, textiel, klein AEEA)nasorteren zonder verlies van kwaliteit want geen vervuiling door natte viezigheid.

Burgers ook blij: nog maar 2 containers thuis.En.... Europa gaat eindelijk eens haast maken met de verplichting voor producenten om maximaal gebruik te maken van hernieuwde grondstoffen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
hhans / Burger
Iedereen heeft natuurlijk een beetje gelijk, maar gaan allemaal slechts van 1 punt uit en dat is de kosten van de gemeenten. Ga nu eens uit van de vervuiler dus de bewoner van een stad. Gemeenten kost het in feite allemaal niets want de burger betaald alles en daarbij komt dan ook nog heel veel arbeidstijd die nooit meegerekend wordt, ook aanschaf van schoonmaak en speciale zakken staan er nooit bij, maar al die kosten zijn er wel en moet toch maar even gebeuren. Alles bij elkaar opgeteld en hebben de onderzoekers helemaal gelijk en is na scheiden het goedkoopste.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Adrie / Projectontwikkelaar Biobased
Wordt hier expres niet het hele verhaal verteld? Door wie laten deze twee heren zich souffleren? Het gaat niet alleen om CO2 namelijk. Plasticafval valt onder producentenverantwoordelijk die het uiteindelijke doel heeft het aandeel verpakkingsafval te reduceren. Zo worden grondstoffen bespaard (aardolie) en milieu-emissies gereduceerd. Dit door de producenten economisch verantwoordelijk te maken voor de afvalverwerking. Uiteindelijk moet dat leiden tot de ontwikkeling van duurzaam verpakkingsafval dat past binnen de Circulaire Economie. Dus wie de souffleurs zijn van deze heren laat zich gemakkelijk raden :-)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Erik / directeur
De beide hoogleraren halen (bewust of onbewust) twee zaken door elkaar; de vraag of energieterugwinning uit plastic een betere oplossing is dan hergebruik vanuit kosten baten oogpunt en de vraag of nascheiding beter is dan bronscheiding. Op de eerste vraag vergeten ze vervolgens dat er meer aspecten zijn dan alleen CO2.

Bij de tweede vraag vergeten ze te vermelden dat gemeenten die nascheiden een minder hoog scheidingspercentage halen én gemiddeld een hogere afvalstoffenheffing hebben, dan gemeenten waar afval aan de bron wordt gescheiden.

Vervolgens wordt ook de hoogbouw in de grote steden er nog bij gehaald. Wat dit laatste punt betreft is het belangrijk om wel te erkennen dat de grote steden met veel hoogbouw en veel verschillende culturen het bijzonder moeilijk hebben om het afval aan de bron te laten scheiden. Voor die categorie kan nascheiding een goede optie zijn waarmee ze toch een flink hoger afvalscheidingpercentage kunnen halen dan nu. Vanzelfsprekend krijgen ook 'nascheidende' gemeenten een vergoeding voor de afzet van het plastic afval voor zover dat voldoet aan de specificaties (o.a. schoonheidsgraad).

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Roland
Opmerkelijk dat veel mensen aannemen dat 'scheiden aan de bron' betekent 'scheiden in de huishoudens'. De bron is hier echter de verpakkingsindustrie. Die strooit een enorme hoeveelheid materiaal uit over Nederland en de overheid mag het opruimen. Op kosten van de burger. Die deze euro's liever naar onderwijs en zorg zag gaan. Ondertussen blijft de afvalindustrie met plezier kliko's legen. Inmiddels in alle soorten en maten. Dat afval scheiden na de inzameling veel efficiënter is druist zo enorm in tegen de gevoelens die sommigen hebben dat het met man en macht moet worden bestreden. Zelfs met Europese wetten.

Nu we het toch over Kafka hebben. Einstein zei ooit 'simplicity is the sign of correctness' (vrij vertaald: juistheid komt met eenvoud). Nu heb ik eens gekeken op de omgekeerd inzamelen website van onze gemeente. Laten daar nu 168 (!) Q&A's op staan over dit systeem...

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
slaapgraag
Compliment voor de reacties van Erik, Adrie en Petra. Daar heb ik weinig aan toe te voegen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Flipper / The Highly Skilled & Nyenrode Crackin' Dolphin
Voor- en of nascheiding.? Ze hebben allebei hun voor- en tegens. Leg je die voor en tegens naast elkaar, en zorg je ervoor dat ze (met omrekenen of zoiets ?), op een of andere wijze eerlijk met elkaar te vergelijken zijn ? Dan zal het voor- of nadeel van de een ten opzichte van de ander klein zijn.Het gaat 'onze ?', bestuurders daar echter allemaal niet om. 'Onze ?"', bestuurders voeren dit puur en alleen maar om één reden door (het door de burgers zelf laten scheiden, hé), en wel puur om, bewustwording te creëren. om de burgers weer eens financieel te plukken, om de burgers als zondebok voor problemen aan te kunnen wijzen. Puur om dat soort redenen- en vergis u niet: om werkelijk echt helemaal niets anders.Tsja, en als, met medeneming van die feiten, ik dan een keuze moet maken, dan maar: Nascheiding. Alleen al om 'onze ?', bestuurders dwars te zitten !!!!!!!!!

Flipper
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie