Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Te weinig informatie over gaswinning Waddenzee

In de milieueffectrapportage over de voorgenomen gaswinning in de Waddenzee bij het Friese Ternaard ontbreekt 'essentiële informatie', aldus de Commissie voor de milieueffectrapportage. Er is meer informatie nodig over effecten van gaswinning op bodemdaling in aardlagen, op natuur en op broedvogelkolonies. Ook gegevens over stikstofdepositie en het effect op archeologische waarden in het gebied zijn onvoldoende in beeld. Bovendien is er niet genoeg bekend over bodemdaling door de aanleg van de gastransportleiding.

06 december 2021
waddenzee-scholeksters.jpg

In de milieueffectrapportage over de voorgenomen gaswinning in de Waddenzee bij het Friese Ternaard ontbreekt 'essentiële informatie', concludeert de Commissie voor de milieueffectrapportage. Er is meer informatie nodig over effecten van gaswinning op bodemdaling in aardlagen, op natuur en op broedvogelkolonies. Ook gegevens over stikstofdepositie en het effect op archeologische waarden in het gebied zijn onvoldoende in beeld. Bovendien is er niet genoeg bekend over bodemdaling door de aanleg van de gastransportleiding.

Aanvullend rapport

Minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat had de commissie om een advies gevraagd, omdat er een besluit genomen moet worden over vergunningen die de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) nodig heeft om naar gas te kunnen boren in de Waddenzee. De commissie adviseert de minister om een aanvullend rapport te laten maken voordat er eventueel vergunningen worden verleend.

Niet tevreden

De NAM liet de rapportage maken door ingenieursbureau Arcadis. Maar de commissie is er niet tevreden over. Zo zijn monitoringsresultaten van grotere gaswinningsgebieden overgenomen voor het werk in de Waddenzee, maar het is volgens de commissie niet aannemelijk dat dat zomaar kan. Het gasveld bij Ternaard is namelijk veel kleiner. Ook over de gevolgen voor de kleine kweldergebieden voor de kust bij Ternaard is te weinig bekend, aldus de commissie.

Onafhankelijke partij

De voorgenomen gaswinning in de Waddenzee is zeer omstreden. Natuurorganisaties vrezen voor onherstelbare aantasting van de natuur in het werelderfgoed Waddenzee. De NAM heeft toegezegd de werkzaamheden direct te zullen stilleggen als natuurschade opduikt. De Commissie voor de milieueffectrapportage spreekt nadrukkelijk geen oordeel uit over de wenselijkheid van gaswinning bij Ternaard. 'We zijn een onafhankelijke partij in dit dossier dat onder een politiek en bestuurlijk vergrootglas ligt.' (ANP)

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Petra
"De NAM heeft toegezegd de werkzaamheden direct te zullen stilleggen als natuurschade opduikt."Oh...dus...die natuurschade is à la minute te constateren?

Klinkt als een kalf en een put.De NAM heeft dus nog niets geleerd. Of is het de politiek?Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie