Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

‘Rijk en gemeenten moeten meer investeren in klimaat’

Dat stelt Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, in reactie op het Deltaprogramma 2017.

20 september 2016

De aanpak van wateroverlast in stedelijk en landelijk gebied vraagt de komende jaren forse investeringen, waar ook gemeenten en het rijk een bijdrage aan moeten leveren. Dat stelt Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, in reactie op het Deltaprogramma 2017 dat het kabinet vandaag presenteert.

Nog eens 1,5 miljard

Zelf staken de waterschappen de afgelopen tien jaar anderhalf miljard euro in maatregelen tegen wateroverlast. Volgens Oosters is mogelijk een verdubbeling van dat bedrag nodig om klimaatverandering de baas te blijven, nu blijkt dat de frequentie en intensiteit van regenbuien sneller toeneemt dan verwacht. Extra inzet is nodig van alle partijen, stelt Oosters, die met name wijst op de verantwoordelijkheid van het rijk en de gemeenten.

Ruimtelijke adaptatie onderdeel van Deltaprogramma

In het Deltaprogramma 2017 kondigt deltacommissaris Wim Kuijken aan dat hij werkt aan een speciaal Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, dat volgend jaar klaar zal zijn. Oosters is blij dat de aanpak van wateroverlast onderdeel wordt van het nationale Deltaprogramma. ‘Daarmee komt er landelijke aandacht voor en een gezamenlijk plan waar ook de waterschappen een belangrijke bijdrage aan gaan leveren. Maar dan moet er ook boter bij de vis: er zal fors geïnvesteerd moeten worden door de centrale overheid en door gemeenten.’

Waterberging en vergroenen

Voor gemeenten ligt er vooral de taak om het stedelijke gebied zo aan te passen dat het hevige regenbuien aankan. Dat kan bijvoorbeeld door ruimte te maken voor waterberging, vergroenen van de stad en door hemelwaterafvoer af te koppelen van de riolering. Ook in landelijk gebied zijn maatregelen mogelijk, zoals natuurontwikkeling waarbij water langer kan worden vastgehouden. De waterschappen willen gemeenten daar graag bij helpen, zegt Oosters. ‘Dat hebben we ook met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten besproken: we willen dit samen aanpakken en elkaar scherp houden bij ruimtelijke plannen, door gezamenlijk te bekijken wat daarvan de waterconsequenties zijn.’

Watertoets

De Unie van Waterschappen blijft pleiten voor een verplichte watertoets bij ruimtelijke plannen. In de Omgevingswet staat nu een overlegplicht, maar dat is Oosters niet zwaar genoeg. Hij hoopt de Tweede Kamer de komende tijd ervan te kunnen overtuigen dat de watertoets in de uitwerking van de Algemene Maatregelen van Bestuur alsnog verplicht wordt gesteld.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

SL
Prima dat we de negatieve gevolgen van de klimaatveranderingen aanpakken. Dat is ook nodig. Wanneer beginnen we met het serieus aanpakken van de oorzaken? Het is een mondiaal probleem maar dat betekent niet dat je niet kunt beginnen met Nederland.
Piet van Noort / Bestuurder DCCM
Zolang Den Haag zich laat piepelen door de zandlobby kunnen we wat kustverdediging betreft helemaal niets. Er zouden duizenden tonnen CO² minder het milieu in gaan met een gestuurde kustveiligheid naar het voorbeeld van dr. Henk Schoorl. Het Kennemerstrand is een goed voorbeeld. Natuur, milieu en recreatie kunnen verbeteren door de aanleg van zee jachthavens bij kustplaatsen. Zandsuppleties van Rijkswaterstaat kunnen daardoor zo gehalveerd worden maar topambtenaren willen die miljoenen euro's blijven beheren. Deze belangenverstrengeling wordt zelfs door de Raad van State goed gekeurd. Van het Rijk kunnen we op dit front dus helemaal niets verwachten.
Advertentie