Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

26 Gemeenten tekenen voor stadslogistiek zonder CO2

Acht grote en achttien kleine gemeenten gaan de komende tien jaar proberen hun goederenvervoer in de binnenstad vrij te maken van luchtverontreiniging.

25 november 2014

Acht grote en achttien kleine gemeenten gaan de komende tien jaar proberen hun goederenvervoer in de binnenstad vrij te maken van luchtverontreiniging. Zij zetten afgelopen week hun handtekening onder de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek, samen met vervoerders, autofabrikanten, belangenorganisaties en de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken.

Energieakkoord

De ondertekenende steden zijn Delft, Groningen, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Zutphen, Arnhem, Nijmegen en de achttien kleinere gemeenten uit de stadsregio Arnhem-Nijmegen. Ook Transport en Logistiek Nederland tekende ervoor. De Green Deal vloeit voort uit het SER Energieakkoord, waarin de logistieke sector beloofde om het vrachtvervoer duurzamer te maken.

Efficiënter vervoer in de binnenstad

De gemeenten willen stimuleren dat het binnenstadvervoer zoveel mogelijk plaatsvindt via vervoermiddelen die geen schadelijke stoffen uitstoten. Dat kan door het gebruik van elektrische en hybride bestelbusjes en vrachtwagens te stimuleren. Maar ook door te zorgen voor efficiënter vervoer in de binnenstad, zegt woordvoerder Eddy Beuker van de gemeente Groningen. Daar is veel winst te behalen; veel vervoerders rijden nu met halflege wagens hun bestellingen rond. ‘Wij zijn al bezig met een project om te kijken of ondernemers uit dezelfde straat door één vervoerder zijn te bevoorraden. Het is wel aan ondernemers zelf om dat op te pakken.’

Ondersteuning via bedrijvenloket

De gemeente kan hen faciliteren door contacten te leggen, te ondersteunen via het bedrijvenloket, of het organiseren van een symposium, zegt Beuker. ‘Daarnaast kunnen we als gemeente sturen op het goederenvervoer via onze venstertijden. Er mag nu worden bevoorraad in de binnenstad tot 11 uur en na 19 uur. Dat kun je verruimen voor emissievrije vervoerders, of juist beperken voor vervuilende wagens.’

CO2-vrij in 2025

De komende vijf jaar proberen partijen met proefprojecten (living labs) nieuwe technologieën, zoals elektrische aandrijving en waterstof als brandstof in een stroomversnelling te brengen. In de jaren 2020-2025 kunnen de succesvolle projecten dan verder worden uitgebreid binnen de eigen en naar andere gemeenten. De steden en stadsregio streven ernaar dat hun binnenstadvervoer in 2025 CO2-vrij is. Bij voorkeur willen ze ook de uitstoot van NOx, fijnstof en geluid in de binnenstad als gevolg van stadslogistiek terugbrengen tot vrijwel nul.

Geen subsidie

De rijksoverheid zorgt voor praktische ondersteuning en probeert belemmeringen in regelgeving weg te nemen. Er komt geen extra geld voor de Green Deal, zegt woordvoerder Roel Vincken van het ministerie van IenM. ‘Kenmerkend van Green Deals is dat het een inspanningsverplichting is van de ondertekenende partijen uitdrukkelijk zonder subsidie. Het kan bijvoorbeeld wel dat een Green Deal overlapt met al bestaande programma’s, waar wel subsidies voor beschikbaar waren gesteld.’

Alsnog aansluiten

Andere partijen kunnen zich nog aansluiten bij de Green Deal. Amsterdam en Den Bosch hebben aangegeven dat te willen en de verwachting is dat ook Den Haag en Eindhoven zich bij de Green Deal voegen, meldt Vincken.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hannes Haganum / kritisch lezer
Ja, wel duurzame auto's, maar geen duurzaam personeelsbeleid. Het personeel in de transportsector wordt in steeds ergere mate onderbetaald en moet zonder compensatie op de gekste uren werken. En liever nog huurt de sector Bulgaren in voor € 5,- per uur. Veiligheid maakt hen niets uit. Dit kabinet van derderangs boekhouders maakt zo de sociale economie die in meer dan een halve eeuw is opgebouwd, in minder dan vier jaar tijd totaal kapot, waarbij de sociaal-democraten zich heel ijverig tonen. In het bedrijfsleven zijn het de kille, empathieloze managers die noch over leiderschapskwaliteiten beschikken, noch ondernemerstalent hebben, en slechts bezeten raken van macht en ego en die kostenreductie tot hun mantra hebben verheven. Klanttevredenheid, innovatie, een degellijk sociaal personeelsbeleid, het interesseert ze allemaal geen moer.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
erg Boos / ambtenaar
Het groenste vervoer is geen vervoer. ZONDER vervoer kan de maatschappij niet functioneren maar STOP met het subsidiëren van 24uurs pakketdiensten etc. Er rijden dagelijks duizenden vrachtauto's en bestelbusjes rond met veelal slechts een paar pakketjes van een of andere internetwinkel etc...

1 vrachtauto veroorzaakt evenveel slijtage aan infrastructuur als 1000 personenauto's. Laat ze ook 1000x zoveel wegenbelasting betalen. De overlast, lawaai, stank en ruimtegebruik nog niet meegerekend.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie