Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

22 miljoen euro om winkelstraten te laten bruisen

Om gemeenten te prikkelen winkelgebieden te herstructureren en transformeren, stelt het rijk 22 miljoen euro beschikbaar.

11 mei 2022
Winkelstraat
Shutterstock

Met de Impulsaanpak winkelgebieden wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stimuleren dat binnenstedelijke gebieden toekomstbestendig worden gemaakt met een stevige, sociale en economische basis. Vanaf afgelopen maandag 9 mei kunnen gemeenten een aanvraag indienen. Einddatum voor de aanvraag is 30 mei.

Private investeerders

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor een projectplan voor herstructurering en transformatie van winkelgebieden, waarbij de gemeente samenwerkt met private investeerders. De subsidie is bedoeld voor renovatie, transformatie, sloop-nieuwbouw of aanleg van openbare voorzieningen in het projectgebied.

Vier rondes

'Een bruisende winkelstraat is cruciaal voor de leefbaarheid in dorpen en steden', schreef minister Micky Adriaansens (VVD) van Economische Zaken en Klimaat op 28 april jl. aan de Tweede Kamer. Vorig jaar heeft de voorganger van Adriaansens aangegeven 100 miljoen euro te reserveren voor de Impulsaanpak winkelgebieden, mede om de schade die corona heeft aangericht te herstellen. De huidige aanvraagperiode betreft een van vier rondes waarin de subsidie kan worden aangevraagd. De laatste ronde is in 2024.

Onrendabele top

De subsidie die een gemeente ontvangt, bedraagt hoogstens 25 procent van de realisatiekosten van het project met een maximum van 50 procent van de onrendabele top. De minimale onrendabele top om subsidie te krijgen is 1 miljoen euro. Het maximumbedrag per project is 5 miljoen euro. De subsidie heeft de vorm van een specifieke uitkering (SPUK): de gemeente is de enige aanvrager. 'Dit geeft gemeenten meer flexibiliteit en tijd voor het definitief vormgeven van samenwerkingsovereenkomsten met private partners', aldus de minister.

Verloedering

Doel van het onderliggende beleid is tegengaan van 'leegstand en verloedering van binnensteden' door het stimuleren van 'een gebiedsgerichte, integrale aanpak door gemeenten en ondernemers samen', schrijft Adriaansens. 'Die blijft nu uit door de complexiteit van de problemen en omdat de kosten zich niet terug laten verdienen in de markt'. Deze toelichting geeft de minister in de tabel 'beleidskeuzes uitgelegd', die in de Kamerbrief is opgenomen. Vanaf 1 november 2021 vereist de Comptabiliteitswet namelijk zo'n uitleg voor beleidsvoorstellen die 20 miljoen euro of meer kosten in een begrotingsjaar.

Zeven jaar

Gemeenten kunnen een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De eerste beschikkingen worden in augustus verwacht. Gemeenten krijgen zeven jaar de tijd gesubsidieerde projecten af te ronden.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie