Advertentie
juridisch / Nieuws

Ambtenaar ontslagen na Woo-bombardement

De ambtenaar stuurde in korte tijd tientallen vage Woo-verzoeken naar gemeenten in het hele land. Het leidde tot paniek binnen de VNG.

05 februari 2024
ontslag.jpg

Een ambtenaar die tientallen gemeenten bestookte met Woo-verzoeken, is op staande voet ontslagen door de gemeente Haarlemmermeer. Terecht, oordeelde de Haarlemse rechtbank onlangs. De ‘handelswijze’ van de ambtenaar heeft ‘tot een hoop commotie in gemeenteland geleid’. Daarnaast is sprake van ‘valsheid in geschrifte’. De vergoeding van twee miljoen euro, die hij eiste na zijn ontslag, krijgt hij niet.

WOZ-bezwaren

De ambtenaar treedt eind 2022 in dienst bij de gemeente Haarlemmermeer. In de zomer begint hij naast zijn baan bij de gemeente aan een nieuw project: ‘AppjectWOZ B.V.’.  Officieel is het een bedrijf dat burgers helpt met bezwaren tegen WOZ-aanslagen voor de waarde van hun huis, maar ambtenaren bij diverse gemeenten en belastingsamenwerkingen zeggen nog nooit een WOZ-bezwaar van AppjectWOZ te hebben ontvangen.

Wat AppjectWOZ wél doet, is op het eerste gezicht onduidelijk. Het bedrijf is alleen via e-mail of Whatsapp te benaderen. Volgens een foto in het Whatsapp-account van het bedrijf zouden er vier medewerkers klaar staan om je te helpen met je WOZ-bezwaar. Deze Joost, Kim, Valerie en ‘mr. Berenburg’ lijken alleen helemaal niet te bestaan. Hun namen leveren op Google geen zoekresultaten op, hun foto’s zijn AI-gegenereerd of afkomstig uit openbare fotodatabases over de hele wereld.

Massale e-mails

Toch krijgen gemeenten wel degelijk een flinke taak aan AppjectWOZ. In september overstelpt het bedrijf hen met Woo-verzoeken over allerlei thema’s, van bodemverontreiniging tot de inrichting van de juridische afdeling. De verzoeken zijn vaak niet eens meer aan individuele gemeenten gericht, maar worden via een massale e-mail naar alle gemeenten tegelijk gestuurd.

De gemeenten reageren met stevige maatregelen. Middelburg stelde onlangs een aantal Woo-verzoeken van het bureau buiten behandeling wegens ‘misbruik van recht’ - een uitzonderlijke maatregel. Andere gemeenten, zoals Ridderkerk en Barendrecht, proberen de Woo-verzoeken af te weren door te stellen dat een Woo-verzoek niet via e-mail ingediend mag worden.

VNG-forum

Ook binnen de VNG zijn de nietsontziende methoden van AppjectWOZ onderwerp van gesprek. Niet alleen dient het bedrijf bij tientallen gemeenten grote Woo-verzoeken in, er is ook nog eens nauwelijks contact te krijgen met AppjectWOZ. Als er al antwoord komt op contactpogingen, zijn dat ‘geautomatiseerde e-mails’.

Daar komt bij, dat het bedrijf volgens ambtenaren liegt over wanneer de verzoeken zouden zijn ingediend. Dat zou niet in september, maar al in juni zijn geweest – vóór de oprichting van het bedrijf. AppjectWOZ stuurt daarom al snel een officiële ingebrekestelling, waarbij, zo blijkt uit de uitspraak van de rechter, ‘op voorhand om betaling van proceskosten wordt gevraagd’.

Op het VNG-forum, waar ambtenaren met elkaar kunnen discussiëren, leiden de ingebrekestellingen deze herfst tot ‘veel ophef’. De gemeenten krijgen allemaal te horen dat AppjectWOZ op 1 juni 2023 al een Woo-verzoek bij hen in de brievenbus heeft gedaan, en dat zij dus veel te traag zijn met de behandeling. Gezien de ‘geografische spreiding’ van de gemeenten is het, zo zal ook de rechter oordelen, ‘onaannemelijk’ dat dit op één dag is gebeurd.

Ontslag

De identiteit van de man achter AppjectWOZ blijft niet lang verborgen. Een alerte ambtenaar uit een andere Noord-Hollandse gemeente begint een zoektocht en vindt al snel een naam, van iemand die bij Haarlemmermeer in dienst is. Hij waarschuwt een ambtenaar bij de gemeente Haarlemmermeer. Twee dagen later confronteert de gemeente haar medewerker. Die geeft aan dat zijn vrouw zich vooral bezighoudt met de Woo-verzoeken, maar ontkent niet dat het bedrijf van hem is.

De gemeente Haarlemmermeer weet genoeg en ontslaat de ondernemende ambtenaar op staande voet. Terecht, oordeelt de rechter. De gemeente heeft het vertrouwen in hem verloren. De leugens over wanneer het Woo-verzoek zou zijn ingediend, leveren volgens de rechter valsheid in geschrifte op, en dat is strafbaar. Aan een gemeenteambtenaar mogen ‘hoge integriteitseisen’ worden gesteld, daarom heeft hij ook een ambtseed afgelegd, merkt de rechter op. Zeker als eerste aanspreekpunt van de gemeente had de ambtenaar ‘inzage in vertrouwelijke informatie’. Het ontslag blijft daarom in stand.

Naar de vergoedingen van bijna 2 miljoen euro aan schade en kosten die de ambtenaar eiste, kan hij fluiten. Of hij nog verder gaat met zijn Woo-project, is onbekend. De website van zijn officiële WOZ-bezwaarbedrijf is sinds januari ‘wegens onderhoud’ uit de lucht.

Leidinggevende Bedrijfsvoering

Gemeente Meierijstad
Leidinggevende Bedrijfsvoering

Leidinggevende Klant Contact Centrum & Burgerzaken

Gemeente Meierijstad
Leidinggevende Klant Contact Centrum & Burgerzaken

Geen respons

Binnenlands Bestuur heeft in de afgelopen weken meerdere pogingen ondernomen om contact te krijgen met de betrokken ambtenaar en iemand die online aangaf medewerker te zijn van zijn bedrijf, maar kreeg daarop behalve blokkering op sociale media geen respons. Leden van de ondernemingsraad van de gemeente Haarlemmermeer weigerden eveneens om een reactie te geven. Een woordvoerder van de gemeente wilde niet zeggen of hij bekend is met de zaak.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie