Advertentie
juridisch / Nieuws

Gemeenten lopen vast door versnipperde informatiewetgeving

'De wetgever heeft onvoldoende samenhang aangebracht tussen de informatiewetten, waardoor er spanning bestaat tussen de wetten onderling.'

21 juni 2022
onzekerheid over wetgeving
Shutterstock

Versnipperde wetgeving in het informatiedomein zorgt ervoor dat gemeenten vastlopen. In hun werk moeten gemeenten rekening houden met veel verschillende informatiewetten, waar te weinig samenhang tussen zit. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt stappen voor om te zorgen voor meer duidelijkheid.

WMO consulent

BMC
WMO consulent

Adviseur Economie en Arbeidsmarkt

BMC
Adviseur Economie en Arbeidsmarkt

Spanning en complexiteit

De verschillende wetten dragen wel bij aan bepaalde doelen, maar ‘deze waarden botsen soms als ze gelijktijdig tot uitvoering moeten worden gebracht’, schrijft de VNG. De AVG, de Archiefwet, de Wet open overheid (Woo) en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer staan bijvoorbeeld op zichzelf. Er is onvoldoende samenhang, wat zorgt voor spanning en complexiteit. ‘Het wordt daarbij aan gemeenten overgelaten om samenhang in de uitvoering van de wetgeving vorm te geven.’

Ook het toezicht valt ten prooi hieraan, meent de gemeentekoepel. Verantwoording vindt steeds apart plaats aan verschillende toezichthouders. ‘Dat werkt verdubbeling in de hand en maakt gelijktijdig integraal toezicht lastig.’

De VNG stelt twee oplossingen voor. Op de korte termijn zou een meerjarenprogramma met concrete acties, zoals het versterken van gemeentelijke middelen en het beter ordenen van wetten, uitkomst kunnen bieden. Op de lange termijn is het voorstel om te komen tot een kaderwet informatie, zoals de Algemene wet bestuursrecht, die de verhoudingen verduidelijkt. ‘Het realiseren en implementeren van een dergelijke kaderwet vraagt om een grote tijdsinvestering.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie