Advertentie
juridisch / Nieuws

Amersfoort teruggefloten in Vahstal-zaak

De gemeente Amersfoort probeerde via de rechter een schadevergoeding te ontlopen in de Vahstal-zaak, maar die rechter zegt ‘nee’.

08 december 2022
rechtspraak
Shutterstock

De rechtbank Midden-Nederland heeft de gemeente Amersfoort op alle punten in het ongelijk gesteld in haar eis om het bindend advies in de Vahstal-zaak te vernietigen. Voor het vernietigen van een bindend advies geldt een zeer hoge drempel en die wordt volgens de rechtbank niet gehaald.

Schadevergoeding

De eindbeslissing in de arbitragezaak tussen bouwer en projectontwikkelaar Hans Vahstal en de gemeente Amersfoort, die nu al ruim veertig jaar duurt, kwam in december 2020 en behelsde dat de gemeente Vahstal heeft benadeeld en aansprakelijk is voor de gevolgen. De hoogte van de schadevergoeding ontviel de advocaat van de gemeente onlangs tijdens een rechtszitting in een ‘achteloos tussenzinnetje’: 48 miljoen euro, exclusief rentekosten. De gemeente Amersfoort denkt eerder aan een schadevergoeding van een ‘factor of tien minder’.

Goede procedure

Amersfoort had tijdens die rechtszitting argumenten aangevoerd die de rechtbank ervan moest overtuigen om het bindend advies te vernietigen. Voor het vernietigen van een bindend advies moet sprake zijn van ernstige procedurefouten of de inhoud van het bindend advies moet onaanvaardbaar zijn. De argumenten die de gemeente Amersfoort daarvoor heeft aangevoerd gaan niet op, aldus de rechtbank in haar vonnis. Er is geen sprake van ernstige procedurefouten, want er heeft een goede procedure plaatsgevonden waarbij hoor- en wederhoor is toegepast.

Geen gelijk

De gemeente Amersfoort had verder aangevoerd dat de bindend adviseurs over zaken geoordeeld hebben die niet aan hen zijn voorgelegd, maar ook daarin krijgt de gemeente geen gelijk. Verder is de inhoud van het oordeel van de bindend adviseurs niet onaanvaardbaar en konden ze tot hun oordeel komen, aldus de rechtbank. De uitspraak van de rechtbank betekent dat het bindend advies in stand blijft en de gemeente Amersfoort nog steeds de schadevergoeding aan de projectontwikkelaar moet betalen. De gemeente kan nog wel in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Ingrediënten voor een eventueel hoger beroep t.a.v. de hoogte van de schade::
-de zaak speelt in het gulden tijdperk.
-eerdergenoemde bedragen van een schade van 100.000 tot 200.000 gulden per woning lijken absurd hoog.
-de totale kosten van nieuwbouw woningen sec zijn over het algemeen ca. 50% van de totale kosten. De rest van de kosten zijn grondkosten en kosten infrastructuur.
Advertentie