Advertentie
juridisch / Nieuws

VNG: Warmtenetten moeten publiek bezit zijn

Om marktmonopolisten op de energiemarkt de wind uit de zeilen te nemen, moeten warmtenetten bij wet in publieke handen worden gebracht.

03 oktober 2022
Warmtenetten moeten in publieke handen zijn.

De infrastructuur van warmte moet net als bij aardgas en elektriciteit in handen van de overheid zijn. Gemeenten willen dat dat publieke eigenaarschap bij wet wordt geregeld.

Kwaliteits- en implementatiemanager IT

JS Consultancy
Kwaliteits- en implementatiemanager IT

Afdelingshoofd Organisatie, Personeel en Financiën (OPF)

Gemeente Nieuwegein
Afdelingshoofd Organisatie, Personeel en Financiën (OPF)

Die oproep doet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de Tweede Kamer. Het publiek eigenaarschap van de warmtenetten moet wat de gemeentekoepel betreft worden opgenomen in de nieuwe Wet Collectieve Warmtevoorzieningen, omdat ze behoren tot de vitale infrastructuur.

Marktmonopolie

Door met publieke middelen te investeren in warmtenetten worden publieke belangen het beste geborgd. Ermee wordt ook voorkomen dat marktmonopolisten de dienst uitmaken op vitale infrastructuur. De VNG voert aan dat bij collectieve warmte sprake is van een partij die langlopend, tot 30 jaar, in positie wordt gebracht. ‘Anno 2022 is niet te voorspellen is wat in 2040 of 2051 de beste contractuele afspraken zijn.’ 

Rol private partijen

Dat de infrastructuur in het bezit moet zijn van een publieke entiteit, hoeft overigens niet te betekenen dat private partijen volledig op een zijspoor worden gezet. ‘Uiteindelijk zal ook in het geval van publieke infrastructuur deze door private onderaannemers met kennis en kunde aangelegd worden’, aldus de VNG. De huidige bekende warmtebedrijven zouden, maar dan in een aangepaste vorm, een grote rol kunnen vervullen in de groeiende warmtemarkt.

Democratisch proces

Een ander argument om warmtenetten in publieke handen te brengen is dat de aardgasvrij-transitie tot achter de voordeur ingrijpt. Waar woningen van het aardgas moeten worden gehaald, is naar verwachting het draagvlak groter als de overheid daarachter zit. Een en ander zal via een lokaal democratisch proces met inspraak moeten verlopen. ‘Het bedrijfsleven kan dit niet op zich nemen’, aldus de VNG.

Betaalbaarheid

Draagvlak loopt ook via de portemonnee. Anders gezegd, een zo laag mogelijke energierekening helpt. Volgens de VNG is investeren in publieke infrastructuur goedkoper door langere termijnen en lagere te hanteren rendementseisen. ‘Aan de overheden de taak om te voorinvesteren in een publieke vitale warmte-infrastructuur waardoor een bijdrage kan worden geleverd aan de betaalbaarheid.’

Gevolgen privatisering

Politiek begint er zich ook al steun af te tekenen voor het in publieke handen brengen van warmtenetten. CDA-Tweede Kamerlid Henri Bontebal riep daartoe vorige week op in een opiniebijdrage in het AD. Het eigendom van die warmtenetten moet volgens hem voor meer dan de helft in handen van de overheid komen. Een aandeelhouder kan de gemeente of de provincie zijn, aangevuld met een commerciële partij. Zaak is dat overheden moeten kunnen (mee)sturen.

Vanwege de exploderende energieprijzen klinkt in de Tweede Kamer de roep om meer publieke grip op de energiemarkt toe. Zo komt er op voorstel van de SP en de CU een onderzoek naar de gevolgen van de eerder ingezette privatisering van die markt.

 

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Dus eerst was er de neoliberale ideologie en nu komt daar een reactie op. Zo blijven we bezig.
Doe de glasvezel ook maar publiek. Waanzin wat er nu gebeurt. In mijn stad zijn 8 aanbieders actief. Die mogen allemaal hun eigen netwerkjes aanleggen, de straat opbreken en weer opvullen etc.
P. Smit
"De infrastructuur van warmte moet net als bij aardgas en elektriciteit in handen van de overheid zijn."

De infrastructuur van aardgas en elektriciteit is nu ook niet (meer) in handen van de overheid. Terugkopen zal onbetaalbaar blijken of de Nederlander moet daar weer voor bloeden.

Ik weet niet was wijs is. Heb lang gedacht dat de verkoop van nutsbedrijven waanzin was maar met onze huidige onbetrouwbare overheid vraag ik me af of we met z'n allen voor onze nutsvoorzieningen weer afhankelijk moeten worden van onze (r)overheid. Immers: wie buiten de pot piest is dan een gemakkelijk doelwit.
Advertentie