Advertentie
juridisch / Nieuws

Omwonenden coffeeshops ervaren nauwelijks overlast

Uit tellingen van coffeeshopbezoekers bleek dat er gemiddeld 650 bezoekers per dag bij een coffeeshop komen en 1300 gram wordt verkocht.

16 juni 2023
coffeeshop_shutterstock
Shutterstock

In de directe omgeving van de coffeeshop wordt nauwelijks overlast ervaren van de coffeeshop en zijn bezoekers. Over het algemeen zijn die bezoekers tevreden over de cannabis die zij kopen in de coffeeshop, voornamelijk vanwege de hoge kwaliteit van het gekochte product. Dat blijkt uit een voormeting voor het onderzoek naar het Experiment Gesloten Coffeeshopketen oftewel de wietproef.

Senior Inspecteur Toezichtgebied Security

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Senior Inspecteur Toezichtgebied Security

Financieel Statenadviseur

Provincie Zeeland
Financieel Statenadviseur

Prijs-kwaliteitverhouding

Voor personen die cannabis buiten de coffeeshop kopen, lijkt een doorslaggevende factor om in het illegale circuit te kopen vooral de prijs en/of de prijs-kwaliteitverhouding. Zij kopen voornamelijk bij bezorgdiensten of 06-dealers en dan vaker wiet dan hasj. Over het algemeen zijn de respondenten tevreden met het product dat zij buiten de coffeeshop hebben gekocht, blijkt uit het onderzoek dat werd uitgevoerd door een onderzoeksconsortium met Breuer&Intraval, Rand Europe en het Trimbos-instituut in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Later nulmeting

Het onderzoek betreft een voormeting, lieten ministers Yeşilgöz en Kuipers onlangs aan de Tweede Kamer weten. In het najaar van 2021 is begonnen met het verzamelen van data in tien gemeenten die deelnemen aan het experiment en negen vergelijkingsgemeenten. Eerst zou het gaan om een nulmeting, maar vanwege het uitstel van de proef en de door het kabinet gewenste toevoeging van een grote gemeente aan het experiment, waarschijnlijk een Amsterdams stadsdeel, is besloten om de data te gebruiken voor een voormeting. De in 2022 gehouden nulmeting is inmiddels ook al afgerond. Vanwege de aangekondigde toevoeging van een extra grote gemeente werd de gemeente Haarlem in die meting de tiende vergelijkingsgemeente. Over de nulmeting wordt later dit jaar gerapporteerd.

De gemiddelde prijs voor een gram nederwiet was 10,87 euro

Onderzoek Experiment gesloten coffeeshopketen, Rapportage voormeting 2021

Goede afspiegeling

Het coffeeshopbeleid van de 19 onderzoeksgemeenten blijkt een goede afspiegeling te zijn van de ruim honderd Nederlandse gemeenten met coffeeshops. Zij hanteren alle een maximumbeleid voor aantal coffeeshops en hebben de zogenoemde AHOJG-criteria in het beleid opgenomen. De AHOJG-criteria houden in: geen Affichering, geen Harddrugs, geen Overlast, geen verkoop aan – en toegang tot de coffeeshop voor – Jeugdigen, geen verkoop van Grote hoeveelheden. Gemiddeld stonden er 10,4 unieke wietproducten op de menukaart.

Prijzen nederwiet

De meest voorkomende soorten waren: White Widow, Amnesia Haze, Amnesia, Lemon Haze en Silver Haze. De gemiddelde prijs voor een gram nederwiet was 10,87 euro. Gemiddeld stonden er 5,3 unieke hasjproducten op het menu. Meest voorkomende hasjsoorten waren Super Polm, Polm, Beldia, Afghaan en Zero Zero. Een gram buitenlandse hasj kost gemiddeld 10,78 euro, de prijs voor een gram nederhasj bedroeg gemiddeld 14,37 euro. Er zijn meer wiet- dan hasjproducten te koop, maar er is geen verschil in de gemiddelde prijs per gram van beiden.

Bijna twee derde van de ondervraagde coffeeshopbezoekers scoort hoog op ‘riskant cannabisgebruik’

Onderzoek Experiment gesloten coffeeshopketen, Rapportage voormeting 2021

1300 gram per coffeeshop per dag

Uit tellingen van coffeeshopbezoekers bleek dat er gemiddeld 650 bezoekers per dag bij een coffeeshop komen. Dit komt overeen met de verkoop van gemiddeld 1300 gram cannabis per coffeeshop per dag. De drie belangrijkste redenen die bezoekers gaven voor de aanschaf van wiet en/of hasj in de coffeeshop waren: een gunstige en goed te bereiken locatie, verkoop van hoge kwaliteit cannabis en een goede sfeer/gezelligheid/vriendelijk personeel. Gemiddeld gaven degenen die wiet kochten 19 euro uit en degenen die hasj kochten 16 euro. De meest voorkomende uitgave per transactie was 10 euro voor zowel wiet als hasj.

Rapportcijfer veiligheid: 7,3

Bijna twee derde van de ondervraagde coffeeshopbezoekers scoort hoog op ‘riskant cannabisgebruik’, blijkt verder. Ook gebruikt een relatief hoog percentage (bijna een kwart) bezoekers de cannabis altijd of meestal voor medicinale doeleinden. Gezondheidsincidenten door cannabisgebruik komen relatief weinig voor. Omwonenden en ‘omwerkenden’ van coffeeshops voelen zich over het algemeen veilig in de buurt: driekwart gaf aan zich in het afgelopen half jaar niet onveilig te hebben gevoeld. Als rapportcijfer gaven ze de veiligheid gemiddeld een 7,3.

Illegale markt

Er is ook gekeken naar transacties op de illegale markt. Daar zijn kopers niet gebonden aan de maximale verkoophoeveelheid van 5 gram per transactie. Toch wordt ook op de illegale markt vaak een beperkt aantal gram per transactie gekocht. Bij respectievelijk 62 procent (wiet) en 70 procent (hasj) van de transacties ging het om minder dan 10 gram. De gemiddelde prijs van een gram wiet buiten de coffeeshop is 7 euro, en voor een gram hasj 6 euro.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bert Bakker
1300 gram haha. Wat een flutonderzoek. Zet er maar een nulletje achter en dan is het een hele rustige dagdienst geweest voordat de avonddienst begint.
Advertentie