Advertentie
juridisch / Nieuws

Klokkenluider Waalre start artikel 12 procedure

De Waalrese klokkenluider start een artikel 12 procedure, nu het OM geen strafrechtelijk onderzoek instelt tegen burgemeester Boelhouwer.

03 oktober 2022
rechtbank hamer
Shutterstock

Na het besluit van het Openbaar Ministerie om geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar  waarnemend burgemeester Jan Boelhouwer en drie hoge ambtenaren van de gemeente Waalre, heeft de Waalrese klokkenluider een artikel 12 procedure opgestart. Daarmee verzoekt zij het gerechtshof om het OM te dwingen om mogelijk strafbaar handelen van hen te onderzoeken.

Niet helderziend

De klokkenluider laat desgevraagd weten dat feiten die dit mogelijk strafbaar handelen bevestigen al in bezit zijn van de Rijksrecherche. Ze is van mening dat nauwkeurig onderzoek zal uitwijzen dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan onder andere het doen van een lasterlijke aangifte en het veelvuldig schenden van het ambtsgeheim. ‘Ik ben bewezen de klokkenluider die al in de eerste week van mei 2020 toenmalig burgemeester Jan Brenninkmeijer voorspelde dat de waarnemend secretaris en zittende wethouders het plan hadden gesmeed hem pootje te lichten. Dat plan is in zijn geheel in juli 2020 uitgevoerd. U kunt mij veel kwaliteiten toedichten, maar helderziendheid is daar geen van.’

Moedwillig beschadigd

Vanuit haar optiek dat iedereen gelijk is voor de wet is haar eis dat niet alleen haar handelen als klokkenluider, maar ook de mogelijk strafbare handelingen door genoemde ambtsbekleders, die tijdens dat onderzoek naar boven zijn gekomen, worden onderzocht en vervolgd. Eerder ‘won’ zij de arbeidszaak al van de gemeente en de strafzaak die de gemeente tegen haar had aangespannen werd in oktober 2021 door het Openbaar Ministerie geseponeerd. Haar advocaat in die zaak, mr. Ton van den Biezenbos stelt vast dat in deze zaak iemand moedwillig is beschadigd door de overheid. ‘Door haar eigen collega’s. Dat is heel bijzonder.’

Ontslagprocedure

De advocaat liet na het seponeren van de strafzaak tegen de klokkenluidende ambtenaar al weten dat zij kort na haar indiensttreding erachter kwam dat collega’s ‘uit persoonlijk carrièregewin’ het politieke besluitvormingsproces wilden verstoren door de burgemeester ‘pootje te lichten’. Zij heeft dit toen gemeld bij Brenninkmeijer en besproken met de (laatst bekende) vertrouwenspersoon van de gemeente. ‘In plaats van de klacht te behandelen, begon de gemeente een ontslagprocedure.’ Uit de sepotbrief van het OM blijkt dat het haar was toegestaan om de vertrouwenspersoon hierover te informeren en het geoorloofd was om zich ter zitting te verweren in haar arbeidszaak. Daarna bracht ze de gemeenteraad op de hoogte. Volgens het OM werd daar geen nieuwe informatie bekend en had het college, gelet op het informatieprotocol, de gemeenteraad zelf moeten informeren over het arbeidsrechtelijke geschil.

Zij heeft niet zomaar een onzinverhaal aangekaart, maar wel degelijk een misstand gemeld

Advocaat Ton van den Biezenbos

Kwetsbaarheid

‘Deze zaak toont nogmaals de kwetsbaarheid aan van de burger ten opzichte van de overheid, zelfs nu het gaat om een ambtenaar met een leidinggevende functie in dienst van de gemeente Waalre’, aldus Van den Biezenbos destijds. ‘Er is een totaal gebrek aan rechtsbescherming. Het feit dat zij zich verweert in deze ontslagzaak, en de vertrouwenspersoon van de gemeente om advies vraagt, komt haar te staan op een aangifte wegens zogenaamde schending van het ambtsgeheim. Het is de wereld op zijn kop.’ De gemeente blijkt te beschikken over een ongelimiteerd budget om haar gelijk te halen via allerlei gerechtelijke procedures en adviezen van advocatenkantoren, stelde hij eveneens vast.

Geen onzinverhaal

Nadat het Openbaar Ministerie heeft besloten om geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen na de ‘spiegelbeeldaangifte’ van de klokkenluidende voormalig ambtenaar en zij een artikel 12 procedure is gestart, wil Van den Biezenbos wel kwijt dat in de strafzaak waarin hij haar bijstond is gebleken ‘dat zij niet zomaar een onzinverhaal heeft aangekaart, maar wel degelijk een misstand heeft gemeld’. ‘Die misstand heeft zich verwezenlijkt door het opzeggen van het vertrouwen in de burgemeester door de toenmalige wethouders op 10 juli 2020 en het vervolgens door hen beïnvloeden van de vertrouwenscommissie voor de (her)benoeming van Brenninkmeijer op 29 juli 2020.’ De klokkenluider heeft netjes melding gedaan, ‘zonder dit aan de grote klok te hangen en kreeg vervolgens een ontslagprocedure aan haar broek, terwijl met de melding niets werd gedaan’.

Lacune

De melding is ook niet behandeld door de gemeente Waalre via de verordening klachtbehandeling, vult de advocaat aan. ‘Intussen werd zij wel geschorst en is haar de toegang tot het gemeentehuis ontzegd. Er moest bij de rechter gevorderd worden dat zij werd toegelaten tot haar werk.’ Als zij de vertrouwenspersoon van de gemeente op de hoogte stelt, krijgt ze een aangifte van een schending van de geheimhouding tegen zich ingediend. ‘Het is echt de omgekeerde wereld.’ De klokkenluider kon destijds geen beroep doen op de diensten van het Huis voor Klokkenluiders, omdat er al een arbeidszaak tegen haar liep. ‘Een lacune in het klokkenluidersrecht’, aldus Van den Biezenbos. ‘Als je een melding van een misstand doet en je als gevolg daarvan je baan dreigt te verliezen en wordt beschadigd, dan kan en mag het niet zo zijn dat wanneer je naar het Huis voor Klokkenluiders stapt deze organisatie je dan niet kan helpen. Dan is dat een gemis in de bescherming van klokkenluiders.’ Inmiddels heeft de klokkenluider opnieuw melding van een misstand gedaan bij het Huis en wacht zij al maanden op een reactie.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
Ik hoop dat men het dictatortje van deze gemeente snel op non-actief zet; of beter nog "een functie elders". Een ambtenaar die zich op deze arglistige wijze profileert heeft blijkbaar een angstcultuur geschapen die normaal besturen onmogelijk maakt. Goed dat er klokkenluiders zijn die dit soort bestuurlijke ondermijning durven aan te kaarten, je vindt deze archetypes in heel veel gemeentes.
Hielco Wiersma
@Nico Bos. Of is misschien het omgekeerde het geval? Je (ver)oordeelt m.i. te snel.
Advertentie