Advertentie
juridisch / Nieuws

‘Jongeren moeten les krijgen over wat er in de Grondwet staat’

Drie op de vijf Nederlanders voelen zich goed beschermd door de grondrechten in Grondwet.

20 maart 2023
Grondwet overleeft de eeuwen

Negen van de tien Nederlanders vinden het belangrijk dat er een Grondwet is. Als belangrijkste grondrechten worden de vrijheid van meningsuiting, stemrecht en recht op privacy gezien.

Publiekspeiling

Dat blijkt uit een publiekspeiling die het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft uitgevoerd over de Grondwet. Acht op de tien de Nederlanders vinden wel dat de Grondwet beter bekend moet zijn bij alle burgers van Nederland.

Een van de speerpunten van Binnenlandse Zaken is het bevorderen van een sterke en levendige democratie. De Grondwet is daar volgens het ministerie een belangrijke pijler voor. In hoeverre burgers in hun dagelijks leven bezig zijn met de Grondwet en hun grondrechten, heeft minister Bruins Slot in kaart laten brengen door middel van de publiekspeiling onder ruim duizend inwoners.

Bescherming

Uit de flitspeiling komt naar voren dat het belang van het hebben van een Grondwet voor veel burgers nog altijd evident is. Het biedt voor de meeste mensen het gevoel van bescherming. Ongeveer drie op de vijf respondenten voelen zich goed beschermd door de grondrechten in Grondwet. Ruim een kwart oordeelt daar neutraal over, terwijl 6 procent zich slecht beschermd voelt.

Jongeren

Het vertrouwen in de Grondwet is eveneens vrij groot. Veel mensen vinden dat er meer aandacht gegeven moet worden aan de Grondwet: een groot deel vindt dat (83 procent) jongeren les moeten krijgen over wat er in de Grondwet staat en dat de Grondwet beter bekend moet zijn bij alle burgers van Nederland (80 procent). Daarbij zou een grote groep zelf ook wel meer informatie willen hebben.

Seksuele gerichtheid

Dit jaar is het 175 jaar geleden dat de Grondwet van 1848 van kracht werd. Naast die verjaardag speelt de Grondwet deze kabinetsperiode een belangrijke rol vanwege vernieuwingen die geagendeerd staan. Zo zijn in deze kabinetsperiode reeds zeven grondwetswijzigingen aangenomen, waaronder het toevoegen van een Algemene Bepaling aan de Grondwet (‘De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat’), het recht op een eerlijk proces en de uitbreiding van de discriminatiegronden van art. 1 met handicap en seksuele gerichtheid.

Ook is het door die grondwetsherziening mogelijk geworden dat Nederlanders in het buitenland invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer. Dat gebeurt via speciaal daarvoor ingerichte kiescolleges. En in april gaat de Tweede Kamer debatteren over de invoering van constitutionele toetsing. Centraal staat de vraag in hoeverre de rechter ‘gewone wetten kan gaan toetsen aan de Grondwet om zo de individuele rechtsbescherming van mensen te vergroten.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

pancras.koper
niet alleen jongeren
Advertentie