of 63606 LinkedIn

VNG: Haal gezinskaarten van de website

Veel archiefinstellingen van onder meer steden en provincies publiceren digitale gezinskaarten in hun online archieven.  Dat is op grond van de privacy- en archiefwetgeving echter niet toegestaan. De VNG adviseert dan ook om de gezinskaarten offline te halen.

Veel archiefinstellingen van onder meer steden en provincies publiceren digitale gezinskaarten in hun online archieven.  Dat is op grond van de privacy- en archiefwetgeving echter niet toegestaan. De VNG adviseert dan ook om de gezinskaarten offline te halen.

Klachten
Archiefinstellingen hebben te maken van klachten van burgers over het online publiceren van gezinskaarten. Op deze gedigitaliseerde kaarten staan tal van gegevens over de persoon, de familieverbanden, woonplaats en vorige woonplaatsen, beroep en ook over bijvoorbeeld de kerkelijke gezindte. Volgens de VNG is het op grond van de privacy- en archiefwetgeving niet toegestaan deze gegevens online te publiceren.

 

Gestegen levensverwachting

Gezinskaarten werden in de bevolkingsadministratie gebruikt tussen 1921 en 1939. Daarna werden ze vervangen door de persoonskaart. De gezinskaarten mogen na 75 jaar worden geopenbaard. Er werd vanuit gegaan dat mensen in de regel na die periode overleden zouden zijn. Maar doordat mensen steeds ouder worden, is dat niet meer per definitie het geval. Ook is het feit dat na 75 jaar de beperking op de openbaarheid op grond van artikel 15 van de Archiefwet vervalt, is volgens de VNG niet voldoende om publicatie te rechtvaardigen. ‘Volgens de Archiefwet geldt een uitzondering voor archiefdiensten om bijzondere persoonsgegevens te verwerken (artikel 2a Aw), het is echter verboden ze ter raadpleging of gebruik beschikbaar te stellen (artikel 2a lid 1 sub d Aw),’ zo stelt de VNG op haar website.

AVG
Online publicatie is wel toegestaan als de betrokkene er toestemming voor geeft of als deze is overleden. Het kost echter veel tijd om dat voor iedereen na te gaan. Daarom gaan er stemmen op om de beperking van de openbaarheid van gezinskaarten uit te breiden tot 110 jaar. Overigens zullen de artikelen in de Archiefwet die verwijzen naar de Wet bescherming persoonsgegevens worden vervangen door verwijzing naar de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in mei in werking treedt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.