Advertentie
financiën / Nieuws

‘Zorg voor snelle reactie op minder formele WOZ-bewaren’

Gemeenten wijzen erop dat de procedures steeds formeler worden, en dus langer duren, onder invloed van de no-cure-no-pay-bedrijven.

27 juli 2022
tijd is geld
Shutterstock

Over de snelheid waarmee gemeenten hun WOZ-beschikkingen verzenden en bezwaren afhandelen is de Waarderingskamer niet echt tevreden, zegt lid van het managementteam Ruud Kathmann. ‘Dit jaar zijn gemeenten door de overstap van inhoud naar gebruiksoppervlak bij het taxeren helemaal laat. We hebben uitdrukkelijk gezegd: dat moet beter.’

Zoeken naar oplossingen

Gemeenten wijzen er ook op dat de procedures steeds formeler worden, en dus langer duren, onder invloed van de no-cure-no-pay-bedrijven. ‘De Waarderingskamer raadt gemeenten aan om ervoor te zorgen dat de procedures die minder formeel zijn allemaal tijdig een uitspraak hebben, maar ook om de formele te versnellen.’ En de uitvoeringsorganisaties zoeken naar oplossingen. Eigenlijk wachten gemeenten nog op een officieel standpunt naar aanleiding van het WODC-rapport.

Slecht een klein aantal gemeenten is snel genoeg met het verzenden van WOZ-beschikkingen en het afhandelen van bezwaren, bleek uit het tijdigheidsonderzoek van de Waarderingskamer. ‘Het massaal niet voldoen aan deze normen, vormt mogelijk een afbreukrisico voor de acceptatie van de WOZ-waarde.’

Norm

WOZ-beschikkingen worden doorgaans verzonden in de eerste acht weken van het jaar. De norm van 95 procent op 1 maart werd door de meeste gemeenten in 2020 en 2021 gehaald – als het gaat om woningen. Voor de niet-woningen is die score aanzienlijk slechter: het merendeel haalt de norm niet. ‘In 2021 is zelfs een verslechtering te zien in de cijfers van de niet-woningen ten opzichte van 2020’, staat in de rapportage.

norm 1 (95% op 1 maart) Aantal gemeenten dat de norm haalt % Aantal landelijk beschikt
%
Woningen 2021 298 87% 7.943.702 95,7%
Woningen 2020 307 89% 7.946.435 96,5%
Niet-woningen 2021 100 29% 647.561 80,4%
Niet-woningen 2020 141 41% 738.634 88,1%

 

Ook de eisen voor de tijdige afhandeling van de bezwaren worden in veel gevallen niet gehaald. 80 procent van de belanghebbenden ontvangen de uitspraak over hun woningbezwaar binnen een jaar en 50 procent binnen zes maanden. Voor niet-woningen zijn die percentages 70 en 50 procent. ‘Dit leidt tot de conclusie dat de tijdigheid van de bezwaarafhandeling nog achterblijft ten opzichte van de normen.’ Ook de herwaardering komt in de knel ‘wanneer bijna de helft van de bezwaren niet binnen zes maanden (dus aan het eind van de zomer) is afgehandeld’.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Door WOZ-belasting enkel te taxeren op basis van m2'ers ben je er niet. In de beoordeling van m2'ers is namelijk over het algemeen de staat van onderhoud van het onroerend goed niet verwerkt. Ook is de invloed van bijvoorbeeld een matige of slechte woonomgeving niet meegenomen. Deze beoordeling zit dus nog steeds niet in de taxatie en vraagt in tegenstelling tot het vorige beoordelingssysteem extra energie bij de gemeenten. Beter is om deze voor gemeenten bureaucratische wetgeving naar de prullenbak te verwijzen en te vervangen door een lokale publieke belasting voor burgers en tevens voor bedrijven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie