Advertentie
financiën / Nieuws

Wethouder Zoetermeer: ‘Ollongren is spookrijder’

Zoetermeer is laaiend op het kabinet omdat het maar niet wil inzien hoe hoog de financiële nood van gemeenten is. ‘Omdat het kabinet gemeenten niet voldoende geld wil geven, gaan gemeenten kapot’, stelt wethouder Marc Rosier (financiën, VVD).

01 juli 2020
verschillende eurobiljetten

Zoetermeer is laaiend op het kabinet. Dat wil maar niet inzien hoe hoog de financiële nood van gemeenten is. ‘Omdat het kabinet gemeenten niet voldoende geld wil geven, gaan gemeenten kapot’, stelt wethouder Marc Rosier (financiën, VVD).

Onhoudbaar

‘Het is bizar dat het kabinet niet luistert. Gemeenten vallen om. Het gaat niet om stoeptegels, maar het gaat over kwetsbare kinderen’, vult wethouder Jakobien Groeneveld (jeugd, GroenLinks) aan. ‘VNG, gemeenten, de provinciaal toezichthouders; iedereen zegt dat de financiële positie van gemeenten onhoudbaar is. Er is maar één spookrijder en dat is minister Ollongren’, aldus Rosier.

Potjes zijn op

Al anderhalf jaar lang strijdt het college van Zoetermeer voor extra rijksgeld. Via brandbrieven, maar ook via een motie op Algemene Ledenvergadering van de VNG van vorig jaar juni. In die motie werd de VNG opgeroepen opnieuw met het kabinet te gaan onderhandelen over extra geld voor de jeugdzorg. De miljard euro die het kabinet incidenteel vrij wilde maken, is te weinig. Het moet gaan om structureel geld, vond en vindt Zoetermeer. De motie werd met 25 procent stemmen voor verworpen, maar Rosier en Groeneveld horen nu van veel collega-gemeenten dat ze daar achteraf spijt van hebben. ‘De nood is nu nog hoger dan een jaar geleden’, aldus Groeneveld. ‘Gemeenten hadden tijd nodig om de financiële situatie inzichtelijk te maken. Heel veel gemeenten hebben inmiddels ingeteerd op hun reserves. Alle potjes zijn op.’

Pijnlijke bezuinigingen

De financiële situatie in Zoetermeer is nog steeds uiterst zorgelijk, stellen beide wethouders. De gemeente heeft vorig jaar 14 miljoen euro moeten bezuinigen op een begroting van 360 miljoen, waarvan zo’n 100 tot 120 miljoen euro beïnvloedbaar is. ‘We hebben pijnlijke bezuinigingen moeten nemen’, aldus Rosier. ‘Op de Wmo, op pgb’s, op armoede, op bibliotheken’, somt Groeneveld op. ‘Dat wil je helemaal niet.’ Ook voor dit jaar is de kans reëel dat er rode cijfers worden geschreven. Rosier schat in dat het structurele tekort uitkomt op 4,5 miljoen euro. Hij rekent er daarbij op dat het rijk nog over de brug komt met minimaal 2,6 miljoen euro structureel voor jeugdzorg en 1,3 miljoen euro structureel als compensatie voor de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Zonder die structurele 3,9 miljoen euro wordt het tekort nog groter. En moet er weer worden bezuinigd.

Gotspe

‘Het is een gotspe dat minister Ollongren in haar Kamerbrief van vorige week zegt dat het te vroeg is om met structureel extra geld over de brug te komen’, aldus Rosier. Not amused is hij ook over de opmerking in haar brief dat gemeenten een eigen rol hebben in de kostenbeheersing. Hij wijst op de brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland die, vanwege de penibele financiële situatie van gemeenten, aan minister-president Rutte, hebben laten weten het toezicht te versoepelen als gemeenten geen extra geld krijgen. ‘Het is fijn dat er vanuit die hoek steun komt, maar het is de omgekeerde wereld dat de provincie hun toezichthoudende kaders aanpassen omdat gemeenten in financiële nood zitten.’

Financieel toezicht

Rosier en Groeneveld hopen dat er donderdag, als de Kamer met Ollongren debatteert over de gemeentelijke financiën, beweging komt. ‘Als er dan niets gebeurt, vind ik dat de VNG, onze koepel, alle gesprekken met het rijk moet stopzetten’, aldus Rosier. ‘Daarnaast zouden alle gemeenten een niet-sluitende begroting moeten inleveren, zodat er 355 gemeenten onder financieel toezicht komen te staan’, stelt Groeneveld. Beiden vinden, net als andere gemeenten, dat gemeenten er structureel twee miljard euro moeten bijkrijgen. Een miljard om de tekorten van de Wmo en jeugdzorg weg te werken. Daarnaast moet de opschalingskorting van een miljard euro van tafel. Rosier vat het kort en krachtig samen: ‘De koek moet groter.’

Haaglanden

Rosier is mede-ondertekenaar van een brief die de regio Haaglanden aan minister Ollongren heeft gestuurd waarin de negen gemeenten, waaronder Den Haag en Delft, aandacht vragen voor de penibele financiële situatie van gemeenten. Ze willen van de minister voldoende geld voor de uitvoering van de Wmo en jeugdhulp en een hogere compensatie voor het Wmo-abonnementstarief. Ook moet de minister de opschalingskorting schrappen. Gemeenten moeten daarnaast voldoende worden gecompenseerd voor de gemaakte en nog te maken kosten die het gevolg zijn van de coronacrisis en de economische krimp.  

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Het probleem is gemakkelijk te ondervangen. Gewoon niet meer uitgeven aan het sociaal domein dan van het Rijk wordt ontvangen. Klachten van cliënten doorsturen naar het ministerie. Iedere rechter zal begrip hebben voor eventuele problemen waarvoor gemeenten zich zien gesteld.
Janet / beleidsadviseur
Volgens mij los je de problemen niet op door van gemeenten uitvoeringsinstanties te maken. Daarmee maak je dat alles voor iedereen gelijk is terwijl er nogal verschillen zijn tussen gemeenten en wat ze nodig hebben. Zorg dat gemeenten weer wat te kiezen hebben in wat ze doen. En zorg dat ze goed weten wat inwoners nodig hebben. Dan geef je gemeenten weer tanden.
Mike / lezer
Fijn, een compleet autistische minister. Kijk naar haar aanvaring met de 1e Kamer over de huren...
Win Bijman / wethouder
Een minister zelf afkomstig van de G4. En raad eens wie er wel geld bij krijgen?
Karel K / ondernemer
Afkomstig uit een G4 gemeente. Lang hoge ambtelijke functie gehad bij de Rijksoverheid. Is dus al heel lang binding/gevoel met de werkvloer (gemeenten) kwijt. Typisch voor de kabinetten Rutte en typisch voor een deel van bestuurders uit haar partij. De OZB aanslagen zullen wel weer stijgen. en de verontwaardiging van de VVD-ers zal groot zijn. Gek dat vele inwoners van dit land niet zien dat het juist de schuld is van Rutte en de zijnen (Ollongren voorop)
Hoekstra / Ambtenaar
De opstelling vd minister is niet iets om je over te verbazen of om je boos over te maken. Ik werk bijna 40 jaar bij de gemeentelijke overheid en ik nog nooit een andere opstelling meegemaakt. Veel gemeenten staat het water aan de lippen, maar heel veel ook niet. Veel gemeenten zijn vermogend, zeer vermogend. Staan zich voor op een solvabiliteit van meer dan 30%. Er zijn ook nog steeds zeer veel gemeenten (veelal ook dezelfden) die jaarlijks geld overhouden op het bijstandsbudget. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat veel, toch al vrij rijke gemeenten helemaal niks hebben aan de OZB maar des te meer aan de toeristenbelasting en parkeeropbrengsten. Kortom, niet alle, lang niet alle gemeenten zitten krap bij kas. Zelfs als het gaat om het sociaal domein: lang niet iedereen heeft tekorten. Dit weet de minister ook en daarom is zo terughoudend want waarom zou je met rijksgeld rijke gemeenten nog rijker maken? De wijze waarop Nederlandse gemeenten gefinancierd worden (voor het overgrote deel door het rijk via het Gemeentefonds) sluit niet aan op het democratisch gehalte van de gemeenten. Dat gehalte is veel te hoog en moet omlaag: maak van gemeenten wat ze feitelijk zijn: uitvoeringsorganisaties vh rijk. Schaf lokale verkiezingen af want die wekken veel te hoge verwachtingen bij burgers en voor lokale politici en bestuurders. Dan wordt ruzie over geld wat zou moeten zijn: een ruzie tussen ambtelijke, uitvoerende diensten en de politiek ipv tussen tandeloze lokale politici (en hun belangenbehartiger de VNG) en landelijke hotemetoten (kabinet en kamer) die veel te veel andere dingen aan hun hoof hebbe.
Luppo / Manager financien
Eens met de Vries. Terug naar de tekentafel, daar waar het gaat om ‘ de gemeente’. Gemeenten voeren vooral wetten uit. En natuurlijk hebben we meer taken. Maar Door de huidige inrichting van raad, college en ambtelijk apparaat is efficiënt, slagvaardig en bedrijfseconomisch werken vrijwel onmogelijk. Politici rollebollen over elkaar heen. Samenwerken is vrijwel onmogelijk. Zeker als bestuurders bonje met elkaar krijgen. Conflicten uit het verleden hebben lange schaduwen naar de toekomst. Herbenoeming is belangrijk. Besluitvorming is stroperig en traag. De politieke lading kan er wat mij betreft van af. Wordt de democratie dan om zeep geholpen? Ik denk dat er betere alternatieven zijn, zonder de gevestigde politiek.

Petra
"...het democratisch gehalte van de gemeenten. Dat gehalte is veel te hoog en moet omlaag..."Precies! Dat is de vinger op de zere plek: onze huidige regering is héél hard bezig gemeenten en dus ook burgers monddood te maken.Voor wie het nog niet doorheeft: Nederland is onderhand een bananendictatuur geworden. Democratie bestaat er in Nederland nauwelijks meer.*Gewoon je mond houden en doen wat ik zeg!*TIJD VOOR REVOLUTIE
Advertentie