Advertentie
financiën / Nieuws

Gemeenten houden fors over op zorg

Financieel deskundigen durven op basis van wat ze tot nu toe hebben gehoord en gezien wel al te stellen dat de grootste overschotten worden geboekt op de post Wmo. Met betrekking tot de jeugdzorg is het beeld wisselender, maar van de eerder gevreesde megatekorten lijkt vrijwel nergens sprake.

08 april 2016

Driekwart van de gemeenten houdt naar schatting geld over op het Wmo-budget. Op het vlak van de jeugdzorg komt de helft van de gemeenten geld tekort.

Duidelijke trend
De gemeente Overbetuwe houdt 2 miljoen euro over van de ruim 26,5 miljoen euro die was begroot voor de uitgaven in het sociaal domein. Teylingen houdt van 14,8 miljoen voor zorg 1,7 miljoen euro over. Deurne heeft een plus van 2,3 miljoen euro op het zorgbudget, Laarbeek enkele tonnen. Het is slechts een greep uit de eerste cijfers die gemeenten naar buiten brengen met betrekking tot de zorgkosten over 2015, maar de trend is duidelijk: gemeenten houden geld over – en soms flink ook. Een totaaloverzicht valt nog niet te geven, omdat lang niet alle gemeenten de jaarcijfers op een rij hebben.

Uitschieters
Financieel deskundigen durven op basis van wat ze tot nu toe hebben gehoord en gezien wel al te stellen dat de grootste overschotten worden geboekt op de post Wmo. Met betrekking tot de jeugdzorg is het beeld wisselender, maar van de eerder gevreesde megatekorten lijkt vrijwel nergens sprake. Marjanne Sint, voorzitter van de Transitie Autoriteit Jeugd, zegt in een interview met Binnenlands Bestuur de indruk te hebben dat gemeenten redelijk met hun jeugdzorgbudgetten uitkomen en dat instellingen niet worden afgeknepen. ‘Er is geen sprake van een race to the bottom’, aldus Sint. ‘We horen overal een klein minnetje en klein plusje, incidentele uitschieters daargelaten.’

Krap en onzeker
Accountant Rein-Aart van Vugt (Deloitte) bevestigt het beeld van overschotten op de Wmo-budgetten. Hij signaleert ‘een landelijk beeld’ waarbij tot dusverre in meer dan 75 procent van de gevallen sprake is van (forse) overschotten op het Wmo-budget en dat bij de Jeugdwet het beeld fifty-fifty is van gemeenten waar geld wordt overgehouden en gemeenten die tekort komen. Gijs Oskam, financieel specialist van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zegt dat gemeenten ‘aardig’ lijken uit te komen met het Wmo-budget. De budgetten voor jeugdzorg noemt hij daarentegen ‘krap en onzeker.’
Exacte cijfers over 2015 met betrekking tot het sociaal domein kunnen volgens Oskam nog wel twee maanden op zich laten wachten wegens uitblijvende declaraties van zorgaanbieders en pgb-achterstanden bij de SVB. De meeste gemeenten voegen de overschotten toe aan de reserves, om toekomstige tekorten in het sociaal domein te kunnen betalen.


Verdeling middelen
De positieve saldi zullen naar verwachting aanleiding geven tot flinke discussies. Het zal koren op de molen zijn van degenen die vinden dat het rijk toch nog te ruimhartig is geweest richting gemeenten. Criticasters op de gemeentelijke bezuinigingen op het sociaal domein kunnen in de hoge positieve saldo’s de onderbouwing van hun noodkreet zien dat gemeenten te ver zijn doorgeslagen met het versoberen van de sociale voorzieningen. Met argusogen zullen veel gemeenten naar Den Haag kijken. Zien ze daar in die gunstige jaarcijfers ruimte om gemeenten extra te korten? Veel gemeenten zullen de stelling betrekken dat nog een slag om de arm moet worden gehouden, omdat lang niet alle rekeningen over 2015 binnen zijn. Er zullen eveneens gemeenten zijn die beweren dat de verdeling van de rijksmiddelen te globaal is. Maar ook het rijk zelf kan onderwerp van discussie en onderzoek worden. De overschotten kunnen er evengoed op wijzen dat de verantwoordelijke ministeries, toen die nog verantwoordelijk waren voor de zorgtaken, veel te kwistig zijn geweest in het verstrekken van bijdragen.

Beter maatwerk

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) weet wel wat er moet gebeuren met het geld dat een gemeente over heeft op de post zorg: dat moet alsnog worden besteed aan mensen die zorg krijgen. ‘Geld overhouden is niet de bedoeling. Mensen denken dat ze geen maatwerk kunnen krijgen omdat het geld er niet is. Als het geld er toch is, biedt dat ruimte om het goed te besteden aan beter maatwerk', aldus de belangengroep in reactie op de bevindingen van Binnenlands Bestuur.

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 7 van deze week

Reacties: 24

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

John
Lekker eenzijdige berichtgeving. Binnenkort ook koppen boven artikelen dat gemeenten fors tekort komen op Jeugdzorgtaken??? Meer tekort dan ze op Wmo over houden. Ben benieuwd.....
Ben
Ik mis minimaal één alinea in dit artikel. Het gaat alleen maar over bedragen in 2015; begrijpelijk omdat een jaarrekening nou eenmaal (helaas) over één jaar gaat. De decentralisaties WMO en jeugd zijn echter nog maar net begonnen; veel moet nog uitgewekt en opgezet worden en dat is niet in één financieel jaar te vangen. Dus graag aanvullen met een 'verantwoordingsdialoog' waarin uitgelegd wordt (in woorden!) wat er al gedaan is en wat er nog op stapel staat, aangevuld met een meerjarig financieel verhaal.
alexander / ambtenaar
Niet doen alsof dit nieuw is. Denk terug aan het overdragen en veranderen van AAW van het GAK naar de WVG bij de Gemeentes, etc. Veel gouden lantaarnpalen hebben daar hun oorsprong.
Hannes Haganum / kritisch lezer
En onderwijl gaan de ambtenaren in zee met dubieuze, goedkope bedrijven die zeggen zorg aan te bieden... en die onderwijl zichzelf bevoordelen. De mensen die (thuis)zorg nodig hebben, zijn de dupe van dit wanbeleid. En als er weer een dubieus bedrijf failliet gaat, steken de politieke bestuurders hun gladde nekken in het zand.... Dit is Nederland anno 2016, een land waar de parlementariërs slapen of slechts aan hun eigen positie denken. Enige vorm van een inhoudelijke, kritische analyse hoor of lees je nooit.
gerda laan / jurist
Grof, grof schandalig. Dat WMO geld moet direct en onmiddellijk in de jeugdpsychiatrie.http://nos.nl/artikel/2133874-geld-voor-jeugdpsy …http://nos.nl/artikel/2133913-van-rijn-kind-met- …Bart Dirkx / gezondheidsjurist/belangenbehartiger en /klachtenfunctionaris
Geen wonder dat burgers klagen dat ze niet krijgen waar ze recht op hebben. Er wordt gewoon te streng geïndiceerd waardoor er geen maatwerkvoorziening hoeft te worden verstrekt door de gemeente en daardoor blijft er veel geld op de plank liggen. Wat doet de gemeente vervolgens met dit 'overtollige' zorgbudget is de vraag? Het zou mooi zijn als dit met terugwerkende kracht alsnog aan noodlijdende burgers wordt verstrekt die hier gewoon recht op hadden. Dit voorkomt ook de nodige bezwaar- en beroepsprocedures.

Teun Bruna / Beleidsmedewerker
Bij de invoering van de Wvg heb ik ook gezien dat het eerste jaar minder uitgegeven werd dan gedacht. In de jaren daarna werd dit snel ingehaald. Misschien nog een jaartje wachten voordat allerlei overhaaste conclusies worden getrokken?
W.F.Willems / pensionado
De konklusie is duidelijk: veel te ruim geindiceerd in het verleden, maar ja de regering wenste toch marktwerking en dus groei
Herman Nijskens
Dat verbaast mij niets.

Aanvragers worden stelselmatig ontmoedigd om een aanvraag te doen. Uit angst voor een lagere indicatie vragen ze geen verzwaring aan of stappen direct over naar de langdurige zorg.
JaapvV / adviseur
Prima als gemeenten overhouden. Dan hebben ze reserves om ook 'onderbedeelde' sectoren als de jeugdhulp te versterken en door te gaan met kwaliteitsverbeteringen. Zo gaat het toch nog een goede kant op met de wmo.
Oscar / Adviseur
Leuk artikel om onrust te creëren binnen gemeenten waar men alles op alles zet om de zorg goed te organiseren voor haar burgers.Dit artikel en de cijfers zeggen helemaal niets, maar enkel dat de gemeenten overhouden of een deel ervan tekort komen. Wat de EXACTE reden is dat men middelen overhoudt of te kort komt, komt niet naar voren in dit artikel. Wel wil ik men erop wijzen dat uit verschillende onderzoeken is gebleken dat hulpbehoevende burgers de nodige zorg mijden, doordat bijvoorbeeld de eigen bijdrage te hoog is, waardoor de nodige zorg voor hen niet bereikbaar is. Dit is één van de vele voorbeelden uit verschillende onderzoeken die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd, die een "positieve" uitwerking zouden kunnen hebben op de "financiën" van gemeenten. De vraag is of dit wenselijk is. Lijkt mij van niet, sterker elke zorgbehoevende burger dient de nodige zorg te ontvangen die hij/zij nodig heeft. Indien alle burgers, incl. de zorgmijders, de nodige zorg zouden ontvangen (wat een utopie is), vraag ik me echter af of de cijfers er nog zo positief zijn.Laten wij nou eens rust in de tent creëren en ervoor zorgen dat gemeenten de taken goed kunnen uitvoeren en organiseren, zonder zich nog eens druk te hoeven maken op extra bezuinigingen.Naast dat, zorg ervoor dat de waarom vraag ook beantwoord wordt, in plaats van aannames te doen op basis van STATISTISCHE gegevens. Helaas is de wereld niet maakbaar en hebben gemeenten in het sociaal domein te maken met een zeer complex vraagstuk en situatie.
Arjan van Berlo / Financieel consultant
Ik vind de timing van dit artikel zeer ongelukkig, in de wetenschap dat veel gemeenten op dit moment enorme inspanningen leveren om de cijfers op orde te krijgen en om een zeer bewogen jaar correct te kunnen afsluiten.Daarnaast wil ik de VNG graag wijzen op het artikel over de Rechtmatigheid Jeugd en Wmo, dat zij gepubliceerd hebben: https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/ …Hierin geven zij namelijk het volgende aan: "De kans is groot dat de accountant bij veel van de gemeentelijke jaarrekeningen over 2015 geen goedkeurende verklaring afgeeft. Onzekerheden en administratieve onvolkomenheden in het sociaal domein zijn de oorzaak".De VNG geeft zelf aan dat de cijfers onbetrouwbaar zijn en dat er groot probleem in het vooruitschiet ligt in verband met de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteedbare middelen.Hoe kan men dan nu al beweren dat er overschotten gaan plaatsvinden in een groot deel van de gemeenten, wetende dat de jaarstukken, nog niet gereed zijn en nog door accountants moeten worden getoetst?

t. faber / gepensioneerd
In Den Haag beginnen ze al te kwijlen.
joop
Beetje vreemd dit allemaal ,mischien is er ook een raport hoeveel mensen hun zorg moesten stoppen ,want dit kabinet ging het alleen om de net boven / onder modaal inkomen om daar in te snijden , een andere versie van kostendelersnorm , heeft totaal niks met efficent kosten ondrukking te maken ,u mond zal nog open vallen als de daadwerkelijk overschrijding (over de balk ) pgb svb debakel gekost heeft.
Marchand
Voorzichtigheid is geboden met conclusies:

- Meestal is het WMO-budget ZIN binnen de grenzen gebleven en PGB uit de bocht gevlogen, die gegevens zijn nog niet compleet maar prognoses voorzien forse overschrijvingen.

- Gemeenten zijn in veel gevallen gestart met kortingen op budget tussen de 10 en 20 procent als voorschot op de 'gevreesde' overschrijdingen. Niet vreemd dus dat je dan geld over houdt........

- De kosten voor optuiging gemeenteapparaat (vaak onnodig veel zorgconsulenten, extra beleidsmedewerkers, extra gelden optuiging sociaal domein, enzovoort zijn niet in beeld gebracht. Dit kost ongetwijfeld per saldo miljarden meer (ander potje natuurlijk maar beschouw het dan maar eens vanuit het geheel).

Zo maar wat voorbeelden die enige nuance brengen, die wellicht onder de streep een realistischer beeld geven en dan pas tot conclusies mogen leiden (zonder nog inhoudelijke beschouwingen).

Lia
Hier hoor ik helemaal niet van op, hier gaat het zo dat alle hulp gewoon gehalveerd is, verder valt er bijna niets onder de wmo, als het om hulpmiddelen gaat en aanpassingen. Verder is de jaarlijkse uitkering voor chronisch zieken ook naar de gemeente gegaan en wordt nu heel anders berekend en als je 8 euro per maand boven het minimum bedrag van 1005,00 euro per maand uitkomt heb je nergens geen recht op en bij mij ging het wel om een bedrag van 490,00 euro per jaar. Dat hebben ze het in een potje gestopt voor mantelzorg en een collectieve ziektekosten verzekering, dat is allemaal heel mooi natuurlijk als je er gebruik van maakt maar de collectieve ziektekosten verzekering is Menzis en als ik die had kunnen krijgen was dat mooi meegenomen geweest maar als het dit jaar allemaal weer veranderd en geen recht meer zou hebben op die collectieve ziektekostenverzekering, zou ik bij Menzis moeten blijven of naar een andere overstappen, bij Menzis zou ik met mijn pakket 40 euro per maand duurder uit zijn als bij mijn eigen ziektekosten verzekering, ga je naar een andere ziektekosten verzekering krijg je het eerste jaar vaker met wachttijden etc te maken. Dus alles bij elkaar als alle gemeentes er zo mee omgaan is het niet echt verwonderlijk dat er zoveel geld over blijft.
Nerdmeisje
Onderbesteding is een nationale ramp. Een ondernemer kan niet verdienen van het geld dat de overheid op de plank laat liggen. Zo komt er ook weer minder belasting binnen. Alleen banken worden hier blij van.
Henk
Dit is toch een grote schande ik heb een voorbeeld uit Apeldoorn. Vrouw met terminale kanker en echtgenoot ook diverse ernstige lichamelijke klachten vragen een minimum aantal uren huishouding in de week aan nl 2 uur. Afgewezen omdat inkomen te hoog is. Gezin heeft een WW uitkering en hebben daarbij ook nog veel zorgkosten. HH wordt alleen nog aan minima besteed. Nu staat Apeldoorn financieel onder gurantaine van de provincie wegens grote blunders op het vastgoed beleid. Gegarandeerd dat het geld naar de reserves gaan en het aflossen van schulden. Opmerking consulent huurt u toch iemand ( zwart)!in. Wanneer grijpt de minister eens in.
Monique
Zo ! dat is pas nieuws ! En maar klagen en meer geld vragen ! En waar gaat het meeste geld naar toe ? dat is vast interessant.
Moeder / Moeder zoon met ernstige chronische psychiatrische stoornis
Dat verbaast mij niets. Gemeenten wilden maar al te graag de 'zorg dichterbij' organiseren. Hiervan is dus alleen het geld voor deze transitie dichterbij gekomen, de zorg is meer veraf dan ooit. Het stoort mij dat er in de media en ook politiek steeds gezegd wordt dat alleen de zorg voor mensen met 'lichte' beperkingen is overgegaan naar de Wmo. Dat klopt niet! Die groep is al veel eerder vanuit AWBZ naar de Wmo gegaan. De Kanteling heette dat toen. De groep die nu is overgegaan heeft matige tot zeer ernstige beperkingen en vaak evengoed 24uurs intensieve begeleiding/toezicht nodig (GGZ ZZP C pakketten). De gemeenten willen ze maar al te graag hebben als melkkoe blijkt nu en de overheid is van ze af. Dat kan ook gemakkelijk want landelijk is de belangenbehartiging ronduit waardeloos!
TJL van den Ecker / n.v.t.
Te gek voor woorden.de gemeente neemt de ouderen

hun hulp weg. en men moet ingewikkelde bezwaarschrift indienen. ouderen die totaal niet weten hoe zij dat doen moeten schandalig is dit soort vertoning. Niks geen wonder dat zij geld overhouden.

Bij hoeveel ouderen hebben zij al deze praktijken uitgevoerd.?
Moeder / Moeder zoon met ernstige chronische psychiatrische stoornis
@Marchand "Meestal is het WMO-budget ZIN binnen de grenzen gebleven en PGB uit de bocht gevlogen, die gegevens zijn nog niet compleet maar prognoses voorzien forse overschrijvingen". Ik neem aan dat u "overschrijdingen" bedoelt, maar hoe dan ook: zorg is zorg. Mensen krijgen tenslottte een Wmo-indicatie voor zorg en dat mag zorg in natura (ZIN) of in een persoonsgebondenbudget (PGB) zijn. Zorg in PGB is/ moet bij verordening goedkoper zijn dan ZIN. Gemeentes moeten gewoon correct indiceren en hun zorgplicht nakomen!

Het rijk heeft zorggeld ongeoormerkt overgeheveld naar de gemeentes en gemeentes mogen hun eigen verordeningen erop loslaten. Dat heeft dus geresulteerd in absurd veel te krappe indicaties of zelfs helemaal geen indicatie meer, eigen bijdragen voor zorg die de pan uitrijzen, de tegemoetkoming voor zorgkosten (WTCG) is een schijntje en alleen beschikbaar voor minima. Ik kan alleen maar concluderen dat óók voor de gemeentes de zorg voor kwetsbare mensen is verworden tot een melkkoe. Uw argument dat gemeentes het ZORGGELD nodig hebben om hun ambtenarenapparaat op te tuigen, snijdt geen hout. Dat was niet de bedoeling, maar juist minder ambtenaren en bureaucratie! Ik voel mij belazerd.
G.Wesselink / specialist
Dat was toch voorspelbaar, de overheid gooit alles bij de gemeenten neer, vervolgens werden de zorgbedrijven uitgeknepen en is de zorgbehoevende de klos. Dus familie moet zo doende opdraven. Probleem van de overheid is opgelost, gemeente kan de overige gaten dichten met de besparing op de zorg en de burger is weer de pineut. Niks niuws onder de zon, de vraag is hoelang blijven we dit nog pikken.
Henk Muller
Gemeenten die geld overhouden op hun Wmo budget gaan slecht om met de zorgtaak waarvoor het geld is bedoeld. Het budget dient volledig beschikbaar te zijn voor ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Als een gemeente een reserve opbouwt door burgers ondersteuning te onthouden, waarvoor in feite middelen aanwezig zijn, is er sprake van een kwalijke zaak.
Advertentie