Advertentie
financiën / Nieuws

Verscherpt toezicht dreigt voor gemeente Wijdemeren

Wijdemeren gooit de handdoek. De gemeente verwacht zulke grote financiële tekorten, dat een structureel sluitende begroting er niet in zit.

28 september 2022
Financieel tekort in Wijdemeren

Met name door gebrek aan personeel lukt het Wijdemeren niet om binnen de wettelijke termijn de begroting voor 2023 op te stellen. Maar ook vanwege financiële tekorten verwacht de gemeente onder verscherpt toezicht van de provincie Noord-Holland te komen.

Die boodschap heeft financiënwethouder Gert Zagt aan de gemeenteraad afgegeven. Als Wijdemeren onder preventief toezicht komt, betekent dat dat de gemeente voor alle begrotingswijzigingen vooraf toestemming zal moeten vragen aan de provincie.

Grote tekorten

Hoewel er ambtelijk nog druk wordt geschreven, constateert de wethouder op basis van de voorlopige cijfers bovendien dat de begroting 2023-2026 incidenteel en structureel ‘grote tekorten’ laat zien. Daardoor is het volgens hem niet realistisch uit te gaan van een structureel sluitende meerjarenbegroting – een wettelijke eis. Hoe groot de tekorten van de gemeente zijn, is overigens nog onduidelijk.

Personeelsgebrek

Mede door een gebrek aan medewerkers heeft het college de conceptcijfers pas op 20 september voor het eerst kunnen bespreken. Een nadere uitwerking daarvan kost nog zoveel tijd, dat de begrotingsraad van 10 november waarschijnlijk niet wordt gehaald. Die raadsvergadering kan op zijn vroegst eind november plaatsvinden, zo schat de wethouder in. De wet schrijft voor dat een door de raad goedgekeurde begroting uiterlijk 15 november bij de provincie moet zijn aangeleverd.

Werkdruk

Eerder dit jaar werd al bekend dat Wijdemeren een gebrek heeft aan ambtelijke capaciteit en dat de werkdruk er te hoog is, met een hoog ziekteverzuim (8 procent) tot gevolg. De gemeente zag het afgelopen jaar bovendien relatief veel ambtenaren vertrekken. De werkdruk liep zelfs zo hoog op dat dit voorjaar werd besloten een aantal werkzaamheden niet meer uit te voeren.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Het lijkt er op dat het personeelstekort bij de Gemeenten dramatisch uit de hand gaat lopen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie