Advertentie
financiën / Nieuws

VNG volhardt in nullijn in overleg cao gemeenten

De vakbonden zijn niet te spreken over het loonbod van de gemeentelijk werkgevers in de nieuwe cao gemeenten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) houdt vast aan het inlassen van een pauze in de structurele loonsverhogingen. Ook na vier overlegronden zit er geen beweging in dat standpunt.

28 januari 2021
covid-corona-bijstand-portemonnee.jpg

De vakbonden zijn niet te spreken over het loonbod van de gemeentelijk werkgevers in de nieuwe cao  gemeenten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) houdt vast aan het inlassen van een pauze in de structurele loonsverhogingen. Ook na vier overlegronden zit er geen beweging in dat standpunt.

De VNG hanteert als argument voor de pas op de plaats in 2021 dat de financiële positie van gemeentelijke organisaties ‘zeer zorgelijk’ is, mede als gevolg van de coronacrisis. ‘De prioriteit van gemeentelijke werkgevers ligt bij de continuïteit van de dienstverlening en werkzekerheid’, zo stellen hun onderhandelaars.

 

Loonstrookje

De bonden zeggen niet te willen dat ambtenaren de dupe worden. ‘Zo maakt het loonbod geen ontwikkeling door en zal gelijk blijven.’ De VNG zou van mening zijn dat de belastingvoordelen die in januari op het loonstrookje te zien zijn, al voldoende vergoeding biedt voor de prijsindexering. ‘Het harde werk van de gemeenteambtenaar lijkt hierdoor weinig waardering te krijgen. Als bonden snappen we dat het crisis is, maar het sombere beeld dat de VNG schetst is niet gelijk aan de werkelijkheid. Andere sectoren in crisis, zoals de KLM of de NS, laten hun medewerkers in ieder geval iets van waardering zien’, aldus de bonden.

 

Verlof

De VNG gaat in de ogen van de bonden met deze opstelling ook voorbij aan de uitkomsten van het brede, gezamenlijke onderzoek dat in augustus 2020 werd gehouden. Daarbij gaven ruim 26.000 gemeenteambtenaren aan dat loon voor hen het belangrijkst is, naast een goede balans werk-privé en vitaliteit en verlof.

Ook op dat laatste vlak vinden de bonden de gemeentelijk werkgevers te karig. ‘De VNG vindt dat de huidige regelingen voor vervroegd uittreden en het nemen van een sabbatical al voldoende zijn. Eerder dit jaar heeft de werkgroep Vitaliteit (vertegenwoordigd door zowel de VNG als de bonden) een gezamenlijk en weloverwogen advies gegeven. Daar worden nu door de VNG eenzijdig elementen uit gehaald. Dit zet het vertrouwen tussen de onderhandelingspartners onder druk’, aldus de bonden in een verklaring na de vierde overlegronde. 

 

Vijfde ronde

De VNG stelt zich op het standpunt in de nieuwe cao te komen tot een ‘evenwichtig’ pakket aan afspraken, ‘dat ervoor zorgt dat medewerkers er niet op achteruit gaan. De VNG spreekt de hoop uit binnen afzienbare tijd tot een akkoord te komen. De vakbondsonderhandelaars gaan zich echter eerst op de inzet van de werkgevers beraden met hun kaderleden. Tijdens het volgende overleg dat op 5 februari gepland staat zullen ze de VNG daarvan een terugkoppeling geven. 

 

Reacties: 50

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Harm / Adviseur Veiligheid
En zo vervreemd de VNG zich steeds verder van de gemeenteambtenaren. Wat een nare club is dat geworden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jasper / Ambtenaar / Adviseur
'De VNG zou van mening zijn dat de belastingvoordelen die in januari op het loonstrookje te zien zijn, al voldoende vergoeding biedt voor de prijsindexering.'

Wat ongelofelijk schofterig is dat. Een beetje verwijzen naar de belastingmaatregelen. Alsof wij andersom extra loon krijgen als belastingwijzigingen in ons nadeel uitpakken. Dan betrek de stijgende zorgverzekeringskosten, gemeentelijke heffingen, thuiswerkkosten etc etc ook maar in de loononderhandelingen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ron
Tot dat de VNG onder dezelfde CAO valt als de gemeenteambtenaren kan dit geen serieuze onderhandelingspartner zijn. Ze staan te ver van de werkvloer en je ziet onvoldoende betrokkenheid of inlevingsvermogen in de gemeentelijke medewerkers. Het blijkt iedere keer maar weer met als meest treurige het voorstel wat er nu ligt. Laat die onderhandeling over de inhoudelijke CAO nu maar achterwege en ga alsjeblieft de structuur aanpakken. Dan worden we op de langere termijn WEL serieus genomen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert
Plezier in je werk is belangrijker als salaris, geloof me. Heb zelf gewerkt bij een hele nare dienst waar tientallen ervaren medewerkers in polonaise zijn vertrokken. En nu zoeken ze weer collega’s. Succes ermee daaaaggg
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ron
@Gerry, dat staat toch helemaal niet ter discussie. Het gaat nu om een normale CAO waaruit waardering blijkt, ongeacht of je nu wel of geen plezierige werksituatie hebt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jeroen / Communicatie
Als wij als gemeente ambtenaren daadwerkelijk niet serieus genomen gaan worden in deze CAO, dan stel ik voor, staken en lang ook! Ongelooflijk dat er geen waardering is op het gebied van salaris in deze zware tijden. We werken harder dan ooit om de ballen hoog te houden. Zelf ben ik met vele collega's non-stop bezig met de NOW/TOZO. Nog nooit was de druk hierdoor zo hoog!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits
@Gerry, tuurlijk is werkplezier mooi maar dat ontslaat de werkgever nog niet van fatsoenlijk werkgeverschap. Daarbij komt dat ik er niet van overtuigd ben dat het werkplezier de afgelopen jaren is toegenomen. De werkdruk daarentegen wel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Financieel adviseur / Financieel adviseur
Ik blijf me er over verbazen dat de bestuurders wel de VNG oproepen tot acties richting het rijk om de tekorten in het sociaal domein op te lossen, maar dat deze zelfde bestuurders nu niet opkomen om de dienstverlening richting hun burgers te waarborgen door als een fatsoenlijke werkgever op te treden. Het is te triest voor woorden dat doorgerekende loonstijgingen in de gemeentelijke begrotingen ingezet gaan worden om de tekorten op te lossen. Het moment nadert dat er geen personeel meer te vinden is (hoogstens als inhuurkracht tegen veel hogere kosten) om de taken uit te voeren. Daarnaast proef ik in de eigen organisatie een steeds hogere actiebereidheid. Ik hoor BOA's die de hele coronaperiode in de frontlinie hebben gestaan die het werk willen neerleggen, maar ook de afvalophalers die het afval maar eens een paar weken niet ophalen. Misschien zet dit onze bestuurders aan het denken en sturen ze de onderhandelaars van de VNG met een andere boodschap op pad.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het VNG heeft in deze crisistijd in ieder geval een 'goede onderhandelaar' aangetrokken met Heerkens, voormalig voorzitter FNV. De voorzitter die ooit het slechtste akkoord voor werknemers wist af te sluiten. Een Sociaal Akkoord 2013 dat de AOW leeftijd plotsklaps verhoogde richting 67 jaar zonder een redelijke compensatieregeling voor iedereen. De regeling kwam bovendien pas 4/5 maanden na de invoering tot stand. En zelf -als dank- uiteraard van de ene naar de andere goed betaalde baan hopte.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wietske
De overheid is een zooi geworden. En niet alleen bij defensie, politie, belastingdienst, ggd, rivm justitie, etc.

de gemeente ambtenaar is een beroep geworden waar je je voo moet schamen op feestjes. slechte cao, slecht pensioen, veel bezuinigingen en een door de VVD verziekt bedrijf. Hopeloos verloren dus.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
@ Spijker. Dat komt omdat die vakbonden gewoon € 300,- per deelnemer ontvangen (van de werkgevers) bij het afsluiten van een CAO of iets dergelijks. Gewoon klinkklare omkoping dus. Maar zo noemen ze het natuurlijk niet, Zal wel resultaatbonus of zo heten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Tom / Bestuurlijk jurist
Als er echt niks bij kan aan loon ben ik erbij op het malieveld als er gestaakt gaat worden of zet ik thuis het internet uit net als de rest. Walgelijke argumenten gebruikt de VNG. Gemeenten hebben het zwaar vanwege corona. Klopt, in werkdruk ja. Niet in de portemonnee. De portemonnee wordt leeg getrokken omdat gemeenten niet genoeg gecompenseerd worden door het Rijk voor bijvoorbeeld de Omgevingswet en de taken mbt Jeugdzorg. Dat belastingvoordeel is ook ver te zoeken. Ik hield in januari minder over dan in december onder aan de streep terwijl mijn verzekeringen etc. allemaal gelijk zijn gebleven in het kader van waar ik recht op heb als er wat gebeurt. Alles is onderaan de streep duurder geworden. Het is echt genieten als starter bij de overheid..Laat die 'wappies' van de VNG ook maar onder de CAO vallen van de gemeenten. Dan kan er waarschijnlijk wel ineens 5% geeist worden zoals bij de CAO voor het Rijk. Ben wel klaar met die club.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
John / Toezichthouder
Als gemeenteambtenaar ben je het afvoerputje van de gemeente.

Veel vacatures kunnen nu niet opgevuld worden met vast personeel, waardoor inhuur noodzakelijk is. Dat dit duurder is, is geen probleem. Maak de salarissen marktconform, zodat de gemeentes weer een aantrekkelijke werkgever worden. Je zult zien dat er dan wel mensen in dienst willen komen bij de gemeentes.

Minimaal 5% loon erbij. Wil de VNG niet over de brug komen, dan overgaan tot (harde) acties. Gewoon het werk enkele weken neerleggen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Deb / ambtenaar
Het is treurig om te zien hoe de Rijksoverheid al jaren de taken doorschuift naar gemeenten (afvoerputje). Gemeenten staan dichter bij de burger en constateren dus veel meer hulpbehoevendheid. De rijksoverheid halveert het budget, dat zij eerder zelf wel nodig hadden, waardoor de burger niet meer de hulp krijgt die wij nodig hebben. En waardoor er al jarenlang ontzettend veel bezuinigd wordt op gemeenteambtenaren. Dan halen gemeenten het geld daar maar weg (minder of slechter personeel). Zoals anderen hier ook al schrijven. Salaris is al jaren niet meer marktconform dus goede ambtenaren gaan altijd snel weer weg (de goede). Enkele goede ambtenaren hebben de integriteit om voor burgers te blijven werken. Maar hoe lang nog? De Rijksoverheid heeft zijn eigen ambtenaren al een goede verhoging geboden en een thuiswerkvergoeding. De gemeenteambtenaren (die het echte werk doen), zoeken het maar uit. Dit gaat al jaren zo en dit gaat niet veranderen. Jammer.......
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bart v. V. / Bel. med.
Het zou de leden van het College van Arbeidszaken (CvA) van de VNG, bestaande uit burgemeesters en wethouders, sieren als zij zich solidair verklaren met de ambtenaren en met alle burgemeesters en wethouders daarbij afstand doen van hun salarisverhoging op basis van de rijks-CAO.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marja / administratief medewerker
In januari is de belasting wel verlaagd maar is de inhouding pensioenpremie flink gestegen waardoor het verschil netto vrijwel niet verandert.En nu we al maanden thuiswerken worden er ook extra kosten gemaakt waar geen vergoeding tegen overstaat.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
rob
Weinig waardering vanuit de VNG zoals we gewend zijn. Je moet eens kijken wat gemeenten in deze Corona-tijd gepresteerd hebben: compensatieregelingen uitgevoerd, lokale steunmaatregelen uitgevoerd, extra gehandhaafd door BOA's, allerlei extra juridische taken ivm nieuwe verordeningen ivm veiligheid etc etc etc.....en wat zien we hier als waardering voor terug.....? VNG zit al jaren op de 0-lijn als het aankomt op waardering richting de werknemers.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
B / gemeenteambtenaar
Wat een trieste club is die VNG. Waarom zo'n elitair clubje onze cao-onderhandelingen moet voeren, zal ik wel nooit begrijpen. Zelf varen ze wel bij de Rijks-cao. Gemeenteambtenaren staan van alle overheidsdienaren het dichtst bij de burger en voelen zich ook het meest betrokken bij hun werk, omdat ze direct voor die burger werken. Ze leggen niet gemakkelijk hun werk neer om te staken, omdat ze weten dat de burger daar de dupe van is. Schaamteloos om dan als 'werkgever' te wijzen op de belastingvoordelen per 1 januari. Ik merk daar nauwelijks iets van; sterker nog het is al op aan hogere premie ziektekostenverzekering. Bijna een jaar lang vanwege corona jongleren om voor die burger alle ballen in de lucht te houden en dan als klap op de vuurpijl vanwege corona er helemaal niets bij krijgen. Het is makkelijk onderhandelen als je zelf niet tot de doelgroep behoort. Ik werk bijna 40 jaar bij dezelfde gemeente, ben nog nooit bereid geweest tot staking. Maar dit slaat alles. Wat mij betreft gaan we op de barricaden!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
doeterniettoe / -
De prioriteit van de gemeentelijke werkgevers ligt inderdaad bij continuïteit en dienstverlening. Helaas niet bij de mensen die daarvoor moeten zorgen, die die dienstverlening ten uitvoer brengen. Het aanhalen van de coronacrisis is vooral een non-argument om dezelfde reden. Ook het aanhalen van de belastingmaatregelen als 'vooruitgang in salaris': dan ben je serieus niet geschikt om hierover nog wat te mogen zeggen, laat staan te onderhandelen. Triest.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Arjan
We zijn inmiddels weer 3 maand verder. Let op de VNG doet er straks 0.5% bij op die hebben ze alweer verdiend deze drie maanden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits
De corona-crisis (maar eigenlijk de gemeentelijke werkgever) pakt de gemiddelde ambtenaar dan twee keer: én harder werken én geen aanpassing in het salaris. Meestal zat ik op de lijn van 'het is prima zo' maar nu vragen ze er om om alles maar een keer plat te gooien...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jack
De oproep aan de vakbonden is, om met creatieve acties te komen die weinig inzet van menskracht nodig hebben.

Acties die dus langdurig vol te houden zijn en gespreid over het land plaatsvinden.

Ook kan elke ambtenaar vanuit zijn eigen positie de druk opvoeren door zich stipt aan regels te houden en niet beschikbaar te zijn voor extra activiteiten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit
Al jarenlang teert de gemiddelde ambtenaar in. Gemeentelijke organisaties snijden zich steeds meer in de vingers. Het wordt steeds moeilijker om vacatures met voldoende gekwalificeerd personeel te vervullen. Gevolg is hogere werkdruk bij zittende ambtenaren, lagere kwaliteit en ontevreden bestuur en raad. Of het nou gaat om ICT-personeel, juridische adviseurs of RO specialisten.

De VNG heeft jarenlang gepleit voor het toevoegen van taken inclusief budget verantwoordelijkheid. En door teleurstellende onderhandelingsresultaten om voldoende financieel gecompenseerd te worden voor met name de taken in het sociaal domein, heeft de hele gemeentelijke organisatie daar last van. Blijkbaar voelt het snijden in eigen vlees niet zo pijnlijk voor de VNG.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / plantoetser
Tja, mooi nieuws weer dit. Maar niet heusPak liever die "randdebielen" stevig aan met slechts € 95,00 boete, alleen voor het overtreden van de avondklok-maatregel. Die luizige € 95,00 tegenover het straffeloos (want niet te innen) met plezier tonnen schade aanbrengen aan openbare en publieke eigendommen. Redelijkheid in balans. Geld moet rollen toch?

Van de éne naar de éne kant, zeker.Dienstverlenen en puin ruimen zùllen we, collega-krengen!

Zolang we kunnen uitademen. Wat een verzorging.

Allemaal niet leuk en/of aardig. Maar wel eerlijk?....

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Harriëtte
Een heel vreemde reactie van de VNG.

"De VNG zou van mening zijn dat de belastingvoordelen die in januari op het loonstrookje te zien zijn, al voldoende vergoeding biedt voor de prijsindexering." Mijn salaris is 9 euro omhoog gegaan door die zgn. belastingvoordelen. En wanneer ik dan alleen al kijk naar de zorgverzekering is deze met 12 euro per maand gestegen. Daarnaast zijn er tal van andere dingen ook duurder geworden. Triest om zo'n uitspraak te doen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan / HR adviseur bij Gemeente
Bijzonder... De medewerkers van de GGD vallen doorgaans ook onder de cao gemeenten/SGO. In tegenstelling tot de zorgmedewerkers krijgen zij geen bonussen en extra salarisverhogingen. En dan alle mensen bij gemeenten die de TOZO verwerken of de Boa’s die op de vuist moeten met relschoppers.. zij verdienen dus ook de 0-lijn?Misschien moeten de medewerkers van de GGD het werk bij de Corona teststraten een paar dagen stil leggen..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Drs. L / Adviseur
Jemig, ongehoord. Van de uitspraak dat de belastingvoordelen al voldoende zijn val je toch steil achterover... Ondertussen lezen we ook nog niks over een eventuele thuiswerkvergoeding of wat dan ook. We worden weer genaaid waar we bij staan. Maarja, mensen die onder de cao van de Rijksoverheid vallen hebben wel heel makkelijk praten...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frans Cincuenta
Een hele batterij reacties die wederom, zoals altijd hier waar te nemen, veel gemekker kenmerken over hoe slecht het werk georganiseerd is bij de overheid, in dit geval de gemeente.Wat ik nooit begrijp. Als het allemaal zo verdomd slecht georganiseerd is zoals in dit geval het salaris weer ter discussie staat, waarom blijf je dan werkzaam binnen de gemeente?Wees strijdvaardig! En sodemieter aub op uit de gemeente... Is de gemeente ook beter: ambtenaren die in gemeentelijke werktijd constant etteren over hoe ellendig het werk bij de gemeente is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Erik / Gemeente ambtenaar
De argumenten zijn héél erg zwakEn dat er nog een reactie wordt gegeven over de thuiswerkvergoeding zeg volgens mij alles...Triest dit!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Bij de VNG weten ze al decennia dat ambtenaren toch of zo.met de vuist op tafel slaan en hooguit een beetje pruttelen in een zaaltje. En om het die ambtenaren door de strot te duwen betalen ze gewobn de vakbonden € 250,- per persoon. Einde protest en is ook al meermaals gebeurd
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wilma
@Frans Cincuenta,

Dat doen ambtenaren ook, kijk naar de uitstroom en vacatures. Op het moment dat ze goed opgeleid zijn op kosten van de gemeenten vertrekken ze. Die uitgebreide opleidingsprogramma's worden veelal door de VNG aangeboden. Hun bestaansrecht. Zo is het kringetje rond.

Valt het kwartje en de rol van de VNG in het geheel?!Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Erratum: 1e regel: toch nooit.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert
Bij de KLM verliezen veel mensen hun baan hoor. Zeker gaan voor werkzekerheid in deze tijd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
De VNG doet precies wat de VVD wil.

VNG=VVD.

Dus als ambtenaar ben je niet belangrijk!Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anoniem / Ambtenaar
Een update: FNV Gemeenten (Facebook pagina) op 5 februari 2021: "Het was vandaag een enerverende onderhandeling met de VNG over de gemeentecao. Uiteindelijk heeft de werkgever, de VNG, haar inzet concreet gemaakt. Het is nu duidelijker wat haar loonbod is. De bonden FNV, CNV en CMHF hebben afgesproken na te denken en op 19 februari een tegenbod te doen en deze toe te lichten."

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bertus / Observant
Nu maar eens kijken of de testikels bij de bonden dit jaar wel zijn ingedaald. Bij het Rijk ligt een eis van 5%!! Gewoon samen optrekken!Dit bod met bijbehorende argumentatie is te idioot voor woorden. Een paar stijgingen van lasten die de VNG maar gemakshalve vergeet:

Zorgverzekering;

Lokale lasten (tot 25%!!);

Eigen auto (Energiebelasting, wegenbelasting);

Energiebelastingen;

Pensioenpremie.Dus als de VNG in de lijn van de denkwijze van de VNG, deze lasten als stijging van het nettoloon opneemt , komen we aardig in de buurt..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jaap van der Toorn / planeconoom
Zit die Ton Heerts nog steeds als onderhandelaar aan tafel namens het VNG? Heel apart hoe zo'n bestuurder als een soort kameleon van kleur kan veranderen. Wat zou die man zien als hij in de spiegel kijkt?

En ik merk niets van de belastingvoordelen op mjn netto salaris. Die worden ruim te niet gedaan door de hogere pensioen- en zorgpremies. Het minste dat je kan verwachten is dat de werkgevers minimaal corrigeren voor inflatie!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janet / beleidsadviseur
Wat een schandalige reactie van de VHG. Belastingvoordelen zijn voldoende?? Dat heb ik vaker gehoord. Alle secundaire arbeidsvoorwaarden zijn al uitgekleed. een thuiswerkvergoeding krijgen we niet (dat is misschien in sommige gemeenten wel, maar bij ons niet). Een giga grote werkdruk omdat het werk met minder mensen gedaan moet worden door ziekte en doordat steeds mensen weg gaan naar het bedrijfsleven en er veel vacatures niet ingevuld kunnen worden. 5% loonsverhoging is eigenlijk nog te weinig.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits
"De prioriteit van gemeentelijke werkgevers ligt bij de continuïteit van de dienstverlening en werkzekerheid". Nou, dat is ze dan gelukt want er is nog nooit zo veel werk geweest met zo weinig collega' s. Goed personeel is amper te vinden en dus wordt tegen de klippen op ingehuurd. Maar denk gerust dat je een aantrekkelijke werkgever bent.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Win Bijman / wethouder
Lekkere vergelijking met de NS en KLM. Bij beide zijn duizenden mensen ontslagen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Chris / fin. beleidsmedewerker
Wat een reactie zeg van de VNG. Bovendien heb ik de stukken van de Buitengewone Algemene ledenvergadering (BALV) van de VNG op 12 februari van financieel advies voorzien voor mijn gemeente. In 2021 brengen zij 3,9% meer contributie in rekening bij gemeenten, waarvan 2,9 % voor loon en prijsstijging. Dit is een gemiddelde . De loonstijging is hoger dan deze 2,9 procent. Op dit punt is de VNG dus niet zo begaan met de gemeentelijke financiën.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Een zorgelijke financiële situatie van de gemeente is geen reden om het personeel niet op een eerlijke wijze te belonen. Gemeenten ontvangen via het Gemeentefonds/het Rijk namelijk ieder jaar wel de financiële middelen om de lonen aan te passen. Het is maatschappelijk gezien niet oorbaar om over de ruggen van het eigen personeel deze financiële middelen voor het eigen personeel aan te wenden voor andere doeleinden. Gemeenteambtenaren behoren op een gelijke wijze te worden beloond als provincie- en rijksambtenaren. Daarvan uitgaande hebben gemeenteambtenaren nog een forse achterstand in te halen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ron
De VNG dat zijn de gemeenten toch ook zelf?

Doe eens een onderzoek onder alle gemeenten wat zij reëel achten voor indexatie. Dan komt daar zeker geen 0-lijn uit naar voren. Ik begrijp af en toe niet zo goed hoe dat bestuur van de VNG zoveel macht kan hebben.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits
@Ron, logische gedachte maar niet het geval: "Binnen het [VNG] bestuur moeten de verschillende doelgroepen minimaal als volgt zijn vertegenwoordigd: 3 burgemeesters, 3 wethouders, 3 raadsleden, 1 secretaris en 1 griffier. ". En laten de burgemeesters en wethouders nou de de CAO Rijk volgen. Weet je direct waarom de bestuurders het een zorg zal zijn. Dat geldt trouwens ook voor de bestuurders van jouw eigen gemeente. Mopperen op de organisatie maar aan de andere kant deze afknijpen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
bert / ambtenaar
Geen vergoeding thuiswerk is internet thuis uitgooien vanaf maandag 1 maart elke maandag. Gemeenten maken nu gebruik van internet van particuliere waarvoor zij niet betalen.. FNV en CNV hele makkelijke manier van actie voeren. Ik sluit me ook aan bij het verhaal van een vorige reactie. VNG wel 3,9 % omhoog richting gemeenten dat vinden ze wel schappelijk. VNG opheffen ?

Dus wat mij betreft vanaf 1 maart elke maandag offline

.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mandy / gemeenteambtenaar
Het wordt de hoogste tijd dat de VNG ook onder onze CAO gaat vallen in plaats van die onder het Rijk. Het is te schandalig voor woorden. Eigenlijk zou iedere ambtenaar van de gemeente zijn/haar werk moeten neerleggen, behalve die bij de Sociale Diensten. Die mensen kunnen er ook niks aan doen. Maar de rest heeft pech. Geen vergunningen, geen rijbewijzen etc, geen huisvuil ophalen.

Niet iedereen zit in schaal 8 of hoger hoor!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan / Beleid
Waar kan ik de actuele inzet van VNG lezen? Dit is toch transparant, neem ik aan?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rob / gemeenteambtenaar
Ik heb opzich niks te klagen, maar de argumentatie is natuurlijk wel achterlijk. De financiele positie van de gemeenten komt (o.a.) voort uit de Rijksbijdrage voor bijvoorbeeld Jeugdhulp. De belastingvoordelen zijn overigens weinig merkbaar. Meegaan onder de CAO van het Rijk lijkt me goed. Kan ook leven met de afspraak dat we nu op 0 blijven en meebewegen met het bedrijfsleven. Maar dan ook geen gezeik als daar volgend jaar 5% en 1000 euro thuiswerkvergoeding uit komt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
secretaris
De VNG is de rechterhand van de VVD. Zolang half Nederland VVD stemt blijft de ambtenaar in het verdomd hoekje .....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerben
Inlassen van een pauze in de structurele loonsverhogingen. Hoe durf je zoiets op te tekenen? Het is en blijft een schandalige werkgever, die zelf wel onder een CAO valt met structurele loonsverhogingen! Kwaliteit komt allang niet meer werken bij alle onder bemenste gemeenten. Dus gaat men massaal over tot inhuur. Over dat kostenplaatje wordt niet gesproken, want dat is overmacht. Raadslieden doet u werk en zorg voor continuïteit en kwaliteit voor uw gemeente. Aan passanten heb je weinig tot niks. Vraag maar aan uw inwoners.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie