Advertentie
financiën / Nieuws

Rekenkamer waterschap verplicht?

In 18 van de 21 waterschappen vindt al rekenkamer­onderzoek plaats. Anders dan bij de provincies en gemeenten is dat echter niet wettelijk geborgd. Er wordt nu onderzocht of dat wenselijk is.

01 april 2020
rekenkamer-shutterstock-626643254.jpg

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt de wenselijkheid om waterschappen te verplichten een rekenkamer in te richten. Dat blijkt uit een nota van minister Knops van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van het wetsvoorstel tot versterking decentrale rekenkamers. Tweede Kamerleden van de VVD hadden de minister gevraagd waarom dat wetsvoorstel alleen betrekking heeft op provincies en gemeenten en niet ook op waterschappen. 

Volgens Knops loopt dat onderzoek momenteel en zal minister Van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer over de uitkomst informeren. In 18 van de 21 waterschappen vindt volgens de nota van Knops overigens nu al rekenkamer­onderzoek plaats. Anders dan bij de provincies en gemeenten is dat echter niet wettelijk geborgd.

Nauwelijks actief
De provincies hebben volgens de minister allen een goed functionerende zelfstandige of gemeenschappelijke rekenkamer, die aan alle wettelijke waarborgen voldoet. Bij gemeenten ligt dat anders. Vorig jaar heeft de werkgroep lokale rekenkamers een beeld geschetst van het functioneren van rekenkamers aan de hand van gesprekken met 37 gemeenten. Bij aanvang bestond de indruk dat in het merendeel van die gemeenten de rekenkamer(functie) niet of nauwelijks actief is. Het rapport toont volgens de regering aan dat er nog steeds gemeenten zijn die geen actieve rekenkamer of rekenkamerfunctie hebben en dat het voorziene wetsvoorstel noodzakelijk is om gedegen rekenkameronderzoek tot stand te brengen in elke gemeente. 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Het is in dat geval noodzakelijk om de functie Rekenkamer beter (dus efficiënter) in te vullen. Rekenkamers kunnen dan derhalve het beste functioneren op:

-regionaal/provinciaal niveau

-zo breed mogelijk dus bij gemeenten, waterschappen en provincies.

Over het algemeen wordt er bij het Rijk ideeën gelanceerd, die te gemakkelijk worden ingevoerd en bovendien vaak bureaucratisch en kostenverhogend werken.

Burgers willen een efficiënt ingerichte/werkende Overheid. Dat staat in ieder geval als een paal boven water!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie