Advertentie
financiën / Nieuws

ABP: voorlopig nog geen pensioenverhoging

ABP heeft een goed jaar gedraaid. Maar niet goed genoeg voor een pensioenverhoging, zegt het pensioenfonds in het jaarverslag.

06 mei 2022
pensioenen
Shutterstock

Financieel ging het het ambtenarenpensioenfonds ABP in 2021 voor de wind. De beleidsdekkingsgraad – het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad in de afgelopen 12 maanden - steeg van een magere 87,6 procent naar 102,8 procent. Toch zit een verhoging van de pensioenen er nog niet in, laat het pensioenfonds weten. Daarvoor is volgens het ABP een beleidsdekkingsgraad van minimaal 110 procent nodig.

Rendement

De actuele dekkingsgraad haalde dit niveau wel. Aan het eind van 2021 was deze gestegen tot 110,6 procent. Ook het redement dat het pensioenfonds behaalde steeg fors. Was dat in 2020 nog 6,6 procent, vorig jaar steeg het tot 11,4 procent.

Toch verhoging?

Helemaal uitgesloten is een verhoging van de ambtenarenpensioenen overigens niet. Er ligt momenteel een voorstel om de wet aan te passen. Op grond van dat voorstel zou een dekkingsgraad van 105 procent voldoende zijn voor een verhoging van de pensioenen. Het is de bedoeling dat deze lagere dekkingsgraad vanaf 1 juli 2022 gehanteerd gaat worden. In een verklaring bij het jaarverslag spreekt ABP de intentie uit dat als dit gebeurt, de pensioenen verhoogd zullen worden. Daarbij wordt echter wel enige slag om arm genomen. ‘We nemen dan een besluit op basis van een evenwichtige afweging van de belangen van alle deelnemers’, stelt het ABP.

Fossiele brandstoffen

Het ABP maakte in oktober 2021 het voornemen bekend te stoppen met beleggingen in fossiele brandstoffen, om meer vaart te maken met de energietransitie. Het fonds had bijna 3 procent oftewel 15 miljard van het totale vermogen in producenten van fossiele brandstoffen geïnvesteerd. ABP spreekt in het jaarverslag de verwachting uit het grootste deel daarvan in het eerste kwartaal van 2023 van de hand te hebben gedaan.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Als een Rijksoverheid er meer dan 13 jaar over moet doen hoeft er helemaal geen nieuwe pensioenwetgeving meer tot stand te komen. De wijze waarop tot nu toe tijdens de Kabinetten Rutte met de pensioenen is omgegaan is ronduit schandalig. Inmiddels kan beter worden volstaan met enkele aanpassingen van de huidige wetgeving (aanpassing Financieel Toetsings Kader (FTK) op reële beleggingsresultaten met terugwerkende kracht, verbeteringen inspraak gepensioneerden, vergemakkelijken meenemen pensioenen naar ander fondsen, (CAO)afspraken zware beroepen, vermindering aantal pensioenfondsen, verscherping toezicht op kostenontwikkeling van pensioenfondsen e.d.
Enkele weetjes:
1. pensioen = onderdeel van de salariëring en eigendom van de deelnemers, maar is al 13 jaar lang tot speelbal van de politiek gemaakt.
2. het huidige vermogen van de pensioenfondsen bedraagt circa E 2000 miljard.
3. 1% rentestijging geeft een circa 10-11% hoger dekkingspercentage en dan hebben het nog niet eens over de gemiddelde rendementen, die worden behaald op de andere beleggingen (aandelen, private equity, onroerend goed e.d.). Via het huidige FTK moeten pensioenfondsen zich arm rekenen.
4. Als het ABP-bestuur zo graag wil verduurzamen had het beter Shell-aandelen kunnen bijkopen. De noodzakelijke verduurzaming moet namelijk vooral via dit soort bedrijven plaatsvinden. De beleggingsbeslissingen en de communicatie daarover zijn regelmatig nogal onprofessioneel en gespeend van voldoende kennis van de financiële markten.
5. Het achterwege van indexering wordt gebruikt om nieuwe wetgeving door te drukken. Het huidige politieke proces rond nieuwe pensioenwetgeving is gestoeld op pure chantagepolitiek (machtsmisbruik). Wanneer wordt de volgende Enquêtecommissie geïnstalleerd?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul van Oojen
Ik ben nog steeds ontzettend boos over de 3 miljard euro die aan prestatiebonussen wordt uitgekeerd!
Hoe is dit mogelijk?

Paul van Oojen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hielco Wiersma
E 2,8 miljard provisie lijkt/is een hoog bedrag. Daar tegenover staat echter een rendement van E 14 miljard en een rendement over 2021 van 11,4%. Handelen in aandelen, obligaties, private equity brengt kosten (soms hoge kosten) met zich mee. Of E 2,8 miljard een (te) hoog bedrag is dient onderwerp te zijn voor (nader) onderzoek.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
P. Smit
Wat Wiersma en Van Oojen zeggen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie