Advertentie
financiën / Nieuws

Contributie VNG met ruim 6 procent omhoog

Als een meerderheid van de gemeenten ermee instemt, betalen ze volgend jaar meer contributie aan hun belangenvereniging.

24 mei 2023
6 procent stijging
Shutterstock

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gooit de contributie opnieuw omhoog. Na deze dit jaar al met 4,4 procent te hebben verhoogd, vraagt de koepelorganisatie gemeenten nu in te stemmen met een verhoging van 6,1 procent in 2024.

Recruitment Adviseur publieke sector

BMC
Recruitment Adviseur publieke sector

HR adviseur publieke sector

BMC
HR adviseur publieke sector

ALV

Gemeenten zijn dan volgend jaar, afhankelijk van de grootte, tussen de 75 eurocent en 1,92 euro per inwoner kwijt aan hun koepelorganisatie. Dat is het contributievoorstel van het VNG-bestuur. Op de Algemene Ledenvergadering – 14 juni – in Groningen wordt het in stemming gebracht.

Loonontwikkeling

De gemeenten spraken in 2018 af de contributie geleidelijk aan te verhogen. Dat gebeurt volgens een vaste formule: compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling van de CPB-indexcijfers en daarbovenop elk jaar 1 procent voor de groei naar een volledige dekking van de kosten van de kernorganisatie van de VNG vanuit de contributie. Het bestuur stelt de gemeenten nu voor om die contributie, conform de afgesproken meerjarige systematiek, te verhogen met 6,1 procent: de indexatie loon- en prijsontwikkeling van 5,1 procent plus 1,0 procent groei naar dekking van de kosten van de kernorganisatie van de VNG – ruim 39 miljoen euro in 2024.

Financiële omstandigheden

Dat betekent voor de te betalen contributie het volgende bedrag per inwoner: 1,92 euro voor gemeenten tot 5.000 inwoners, 1,76 euro voor gemeenten met 5.000 tot 25.000 inwoners, 1,52 euro voor gemeenten met een inwonersaantal van 25.000 tot 200.000 en 75 eurocent voor gemeenten vanaf 200.00 inwoners.

In 2021 werd nog afgezien van de ingroei van 1 procent vanwege de zware financiële omstandigheden van de gemeenten destijds. Gelet op de positieve ontwikkeling daarna werd vorig jaar qua contributiesystematiek de draad van voor 2021 weer opgepakt.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Iedere Gemeente moet op veel dossiers niet 'het wiel' willen uitvinden. Een goed functionerende organisatie als de VNG is daarom van groot belang. Goed samenwerken levert Gemeenten naast de kosten ook véél winst op. Een kosten/baten analyse zal onder normale omstandigheden altijd positief uitvallen.
Advertentie