Advertentie
financiën / Nieuws

VNG: Troonrede opening voor goed gesprek

VNG vicevoorzitter Mark Boumans herkende in de troonrede de belangrijke rol van de lokale overheid terug.

19 september 2023
Mark Boumans
Mark Boumans

De VNG is in haar eerste reactie overwegend positief over de inhoud van de Troonrede. Vicevoorzitter Mark Boumans is blij met onder andere de aandacht voor lastige dossiers als het woningentekort en de bestaanszekerheid, en het feit dat de decentrale overheid expliciet genoemd wordt als belangrijke partij bij de aanpak van die problemen.

Plaatsvervangend Griffier / Senior Raadsadviseur

Gemeente Emmen
Plaatsvervangend Griffier / Senior Raadsadviseur

Medior Handhavingsjurist

JS Consultancy
Medior Handhavingsjurist

Niet zo beleidsluw

Het zou een beleidsluwe Prinsjesdag worden, maar volgens de VNG valt dat eigenlijk wel mee. ‘We zijn geslaagd in ons pleidooi om zo weinig mogelijk controversieel te verklaren. De impulsen die in de Troonrede zijn aangekondigd zou ik niet willen beoordelen als beleidsluw. Het is goed dat belangrijke onderwerpen, waar we al vaak aandacht voor hebben gevraagd, niet stilvallen.’

Belangrijke onderwerpen

De vicevoorzitter is blij met de aandacht die in de Troonrede uitgaat naar de gemeente en de andere decentrale overheden. Zo benoemde de koning onder andere het belang van samenwerkingen tussen gemeenten voor de aanpak van kansenongelijkheid in het onderwijs. Ook noemde hij dat er regionale bouwafspraken gemaakt moesten worden, waarbij er aandacht is voor de betaalbaarheid van de woningen.

Rol erkend

Ook is de VNG tevreden met de aandacht voor de uitvoerbaarheid van de kabinetsplannen in de Troonrede. Het worden volgens Boumans geen dingen genoemd die op ministeries zijn bedacht, en waar de lokale overheid alleen maar hinder van ondervindt. ‘Onze rol als medeoverheid wordt erkend en dat is belangrijk. Daarom zijn we ook blij dat het interbestuurlijk overleg tussen de VNG en het kabinet twee weken geleden is hervat.’ Daartoe had VNG voorzitter Sharon Dijksma in juni opgeroepen.

Financiële middelen

Boumans kijkt uit naar de publicatie van onderliggende financiële stukken later deze Prinsjesdag. ‘Zoals met alles: ‘the proof of the pudding is in the eating’. Er zijn veel mensen die de overheid op dit moment hard nodig hebben. Als eerste bestuurslaag weten we dat als geen ander. Maar wij hebben om te helpen op onze beurt voldoende financiële middelen nodig. Daarvoor blijft het goede gesprek tussen de VNG en het rijk van belang. Deze Troonrede voelt als een goede opening voor dat gesprek.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie