Advertentie
financiën / Nieuws

Frauduleuze aanbieder in zorg rukt op

Het Ondersteuningsteam Fraudesignalen OTF is in 2016 opgericht om gemeenten bij te staan in hun omgang met mogelijke fraude met de Wmo 2015 en de Jeugdwet. In het eerste kwartaal van 2017 heeft het OTF 22 gemeenten ondersteund, in plaats van de verwachte 13. In totaal hebben 62 gemeenten sinds de oprichting van het OTF praktische ondersteuning gekregen en 154 informatie ingewonnen bij het ondersteuningspunt.

12 mei 2017

Gemeenten doen vaker beroep op het Ondersteuningsteam Fraudesignalen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG. Met de zorgverzekeraars wil de gemeentekoepel nu een ‘waarschuwingsregister’ over malafide zorgaanbieders opzetten.

Het Ondersteuningsteam Fraudesignalen OTF is in 2016 opgericht om gemeenten bij te staan in hun omgang met mogelijke fraude met de Wmo 2015 en de Jeugdwet. In het eerste kwartaal van 2017 heeft het OTF 22 gemeenten ondersteund, in plaats van de verwachte 13. In totaal hebben 62 gemeenten sinds de oprichting van het OTF praktische ondersteuning gekregen en 154 informatie ingewonnen bij het ondersteuningspunt.

Dat blijkt uit de OTF-voortgangsrapportage, onderdeel van het project Ondersteuning gemeenten bij een fraudebestendige zorg. Bij het OTF komen vooral fraudesignalen binnen over persoonsgebonden budgetten (pgb’s), beschermd of begeleid wonen, ernstige gebreken in de kwaliteit van dienstverlening en omvang en duur van geïndiceerde zorg.

Het OTF ziet meldingen complexer worden, de onderzoeken duren daarom langer. Complexe meldingen betreffen signalen over malafide zorgaanbieders, tussenpersonen, criminele netwerken en organisaties en individuele ‘zorgaanbieders’ die pgb-houders manipuleren, misleiden en soms zelfs intimideren.

Georganiseerde criminaliteit
Opvallend is de trend dat sommige frauderende ‘zorgaanbieders’ vaker landelijk opereren. Zij doen hun ‘aanbod’ in meerdere gemeenten. Vaak zonder succes, maar shoppen net zo lang door tot ze beet hebben. ‘Dit gebeurt vooral bij de Wmo’, zegt Pauline de la Court van het OTF.

‘Als shoppen niet lukt, duiken ze met een andere naam of onder een andere rechtspersoon weer op. En starten ze de hele carrousel opnieuw, soms in een ander zorg domein. Daar zijn sommigen heel handig in.’

Volgens haar gaat het hier vaak om georganiseerde criminaliteit, waarbij malafide zorgaanbieders proberen zoveel mogelijk zorg of pgb’s binnen te slepen, en zo weinig mogelijk te leveren. Cliënten merken dat wel, maar zijn zo gekozen dat de malafide zorgaanbieder geen protesten verwacht. ‘Vaak gaat het om niet-weerbare mensen, zoals cliënten met een ggz-achtergrond, dementerende ouderen of mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn.’

De la Court meldt dat de VNG vaak door gemeenten wordt benaderd met de vraag of er een zwarte lijst met malafide zorgaanbieders bestaat. Die bestaat niet, om juridische redenen. Wel is het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG (waaronder het OTF valt) gestart met de voorbereidingen van een ‘waarschuwingsregister’, waarbij gemeenten zich kunnen aansluiten. Ze kunnen er in de toekomst signalen neerleggen over malafide zorgaanbieders, maar ook meldingen van andere gemeenten inzien. Om zo te voorkomen dat ze met malafide zorgaanbieders in zee gaan.

Heet hangijzer
Het register wordt samen met Zorgverzekeraars Nederland opgebouwd, vanwege de expertise van deze koepel over zorgfraude. ‘Het waarschuwingsregister vereist een deskundige inrichting, want gemeenten moeten precieze feiten aandragen. We willen voorkomen dat zorgaanbieders zomaar op een lijst komen. Dat is een heet hangijzer. Zorgverzekeraars hebben al een goed werkend systeem van het onderzoeken van fraudemeldingen, waarbij aanmeldingen kunnen worden onderbouwd.

Voor de gemeenten moeten we daar nog aan werken’, aldus De la Court. Sinds kort is de VNG al wel betrokken bij het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ), een landelijk meldpunt voor zorgfraude. Het is een samenwerking tussen de Nederlandse Zorgautoriteit, de inspecties voor de Gezondheidszorg en SZW, de VNG, Belastingdienst en FIOD, CIZ en Zorgverzekeraars Nederland. ‘Het IKZ maakt fraudemeldingen en risico-indicatoren inzichtelijk voor gemeenten en andere ketenpartners, ook op het gebied van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Het OTF zal deze signalen onder de aandacht brengen van de gemeenten’, aldus De la Court.

Reacties: 15

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

P.L. Roessen
Centrumgemeente Enschede heeft twee maatregelen om fraude bij Beschermd Wonen te voorkomen. Eerste uitgangspunt is 'geen PGB tenzij cliënt, zorgaanbieder én gemeente het de best passende constructie vinden'. Het tweede is de controle op de kwaliteit van zorg door collegiale toetsing met de gedragscode Beschermd Wonen Twente. Deze wordt uitgebreid met een toetsing op bedrijfsmatige aspecten bij aanbieders.

De eerste maatregel heeft geleid tot 30% minder PGB's in Beschermd Wonen, de tweede maatregel moet leiden tot een betere screening en eventuele uitsluiting van ZIN aanbieders.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Een passant
Feitelijk wordt hier nu bekend gemaakt wat velen al lang wisten of vermoeden. Tot voor kort werd ontkent dat PGB niet fraudegevoelig zou zijn. Het is bijna naïef om te denken dat een soortgelijk systeem niet fraudegevoelig zijn. Kijk maar naar de cliënten. Sommigen hebben echt zorg nodig. Anderen hebben dat niet nodig maar laten zich 'meeslepen' door de omgeving. Die omgeving, waaronder familie en bekenden, weten dat WMO2015 geld oplevert. Zorg dat het op papier klopt en er vloeit geld binnen. De zorgvrager ziet geen verandering en vindt het allemaal best, ook bij het zetten van een handtekening.Bij het zogenoemde keukentafelgesprek ziet de intaker dat er een zorgvraag ligt. Die gaat vervolgens helemaal mee en adviseert. Juist bij de intake zou je de signalen moeten herkennen en de vraag moeten stellen of iemand echt wel zorg nodig heeft. Negeer je dit, dan wordt de zorgaanvraag gehonoreerd. En inderdaad: er zijn grote bureaus die dit weten en dit dus helemaal kunnen organiseren. Als het maar op papier klopt, dan worden de declaraties wel betaald.Of te wel de boodschap: let scherp op in de zorgaanvraag fase.En als er een signaal komt, trek dan alles uit de kast om te controleren of er sprake kan zijn van misbruik/fraude en schakel desnoods andere partijen in om dit te onderzoeken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nanno Ymus / schrijver jeugdroman Bevriend met Bram of met een utist
Pas op : heel veel instellingen zijn hun WLZ geïndiceerden aan het dumpen in de WMO zonder CIZ indicatie. Vraag aan WMO consulanten is het opvragen van de "oude indicatie" voorafgaand aan de huidige aanvraag.

De grondwaarde hier is dat er maatwerk geleverd wordt en de zorgvraag gewaarborgd in de juiste indicatie en uitvoering. In de WMO is namelijk géén behandeling mogelijk en de kosten worden van de WLZ geïndiceerde afgewimpeld op gemeentes.

Ook kan een WLZ geïndiceerde waarvan niet duidelijk is wie de zorg( gemeente of zorgkantoor) betaald géén gebruik maken van de respectievelijke cliëntondersteuners of de zorginspectie die niet ingrijpt want dat doen ze alleen bij WLZ ers waarvan duidelijk is wie de zorg betaald!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nanno Ymus / schrijver jeugdroman Bevriend met Bram of met een utist
Overigens geldt het WLZ / WMO verhaal en het doorschuiven naar gemeentes ook voor zogenaamde bonafide instellingen en daar zitten hele grote namen bij waaronder verstandelijk gehandicapten instellingen en GGZ instellingen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jeroen van Baardwijk / Journalist
Staat het Leger des Heils ook op die lijst? Zo niet, dan moeten ze er dringend aan toegevoegd worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
bert boer / directeur
Een waarschuwingsregister is een mooie drempel. Echter dan is het leed al geleden. Zorg dat er vooraf goed gescreend wordt. Het zelfde geldt voor de medewerkers binnen bedrijven. Van de personen die fraude plegen binnen een organisatie is 97 procent niet vooraf gescreend. Controle bij de start van een bedrijf of medewerkers is essentieel. bert boer alphium bv
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JHAGM Sneuf van Toetellaere / bd
Als chronisch zieke naaide van Rijn mij in het pak:

privatiseerde hulp vooral voor zijn financieel gemak.

Met mij werden tallozen een oor aan genaaid

zonder dat er ooit een haan heeft gekraaid

want het motto is en blijft: Hoe komt jouw geld in MIJN ZAK?

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Arie Donker / Wethouder
Zou het niet zo zijn nu de zorg meer naar de gemeentes zijn overgeheveld we meer zien en we het dus eerder opmerkten dan in het verleden?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
De groot
Pakken ze de zorgverzekeraar/zorgkantoor aan, die ondanks dat de zorg niet aan de normen van hun inkoop eisen voldoet door gaat en hierover zwijgt? De patienten kregen niet de zorg en zorkantoor maakt prijsafspraak. Betaalde minder aan zorgaanbieder zolang men niet aan eisen voldoet! De patient betaalde ook nog eens een grote eigen bijdrage! Dit was en is ontoelaatbaar. Met ernstige gevolgen. We hebben het hier over een grote bekende zorgverzekeraar/kantoor. Kunnen we de bedragen waarvoor geen zorg is verleend terug vorderen? onnloodige extra eigen kosten hierdoor.Hoe zit het met letsel door deze afspraken opgelopen! En waarom pakt geen media dit op? Er is nog heel wat te screenen in Nederland.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
doeterniettoe / -
Dat is vrij logisch:

- niet meer 1 of een paar landelijke contracten waar maar een paar partijen aan kunnen voldoen, maar vele honderden contracten waar hele andere eisen gelden

- veel gemeentes hebben niet de kennis, middelen of het personeel om goede contracten op te stellen én te managen

- de politiek wil marktwerking, daar horen, helaas, dit soort praktijken bij, het draait niet meer om zorg maar om omzet, geld.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
W.F.Willems / pensionado
Heel goed opgemerkt Arie Donker, maar daar hadden we onze omhooggevallen zwemster E.Terpstra al voor gewaarschuwd. Het zit ook soms heel dicht bij: zo betrapte ik in het verre verleden de schoonmaakster van onze eigen afd. op bijstandsfraude. Als het om geld gaat vertrouw niemand.!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
@ Arie Donker (wethouder) op 10 mei 2017 11:54 Zou het niet zo zijn nu de zorg meer naar de gemeentes zijn overgeheveld we meer zien en we het dus eerder opmerkten dan in het verleden?==Je moet ook iets willen zien. Winsten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst v.v..

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
caroliene
Als er iets niet klopt probeer er dat maar eens door te geven aan de betreffende zorgverlener instanties en gemeente(Amsterdam)

Het antwoord dat regelt de zorg verlener zelf bespreek dat maar met de zorgverlener of zoek een andere zorg leverancier uit de lijst of vraag een persoonlijk budget aan

meldt het bij onze vertrouwens persoon (van de zorgverlener) staat op de website

De zorgverlener doet ook keuken tafel gesprek en maakt uit hoeveel uren hulp je krijgt is wel erg veel macht bij de gene waar je dan een klacht tegen in wil dienen en afhankelijk van bent

en als je dan net als mijn moeder 85 + dan doe je dat niet dan haak je af na het eerste telefoontje waar je 15 minuten moet wachten voor je ze te pakken krijgt

ik heb het als dochter de klacht ingediend

maar als je nu niemand hebt dan ben je overgeleverd aan de goedheid van de zorgverlener

Als er niet alert gereageerd wordt op klachten die er komen als ze er al komen en te veel hobbels maakt om deze in te dienen en te veel macht neer legt bij een zorgverlener die voor een hele lage prijs werkt dan is het niet zo gek dat er fraude ontstaat

vertrouwen is goed controle is beter dit geld zeker als je zaken regelt voor mensen die het zelf niet kunnen regelen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
een voorbijganger
De slager keurt zijn eigen vlees !

een consortium van bedrijven in het oosten van het land probeert al geruime tijd een poot aan de grond te krijgen bij gemeenten zowel in het oosten als westen van het land .

Een systeem wat op voorhand de zaak controleert,iemand die hieraan niet wil meedoen heeft dus iets te verbergen !

Een gemeente was zo positief dat de wethouder een pilot wou,echter wat schetst de verbazing het werd terug gefloten door het ambtelijk apparaat.

Snapt u het nog!! De belasting betaler snapt het zo langzamerhand niet meer!!

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
A. Wassenburg
'Volgens haar gaat het hier vaak om georganiseerde criminaliteit, waarbij malafide zorgaanbieders proberen zoveel mogelijk zorg of pgb’s binnen te slepen, en zo weinig mogelijk te leveren. Cliënten merken dat wel, maar zijn zo gekozen dat de malafide zorgaanbieder geen protesten verwacht. ‘Vaak gaat het om niet-weerbare mensen, zoals cliënten met een ggz-achtergrond, dementerende ouderen of mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn.’

En juist voor deze mensen was die hulp bedoeld. Moet ik nog meer zeggen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie