Advertentie
financiën / Nieuws

‘Verkiezingsprogramma’s goed nieuws voor gemeenten’

Meerdere partijen willen bezuinigingen terugdraaien en extra investeren in het gemeentefonds.

21 september 2023
Rekenmachine Shutterstock
Shutterstock

De verkiezingsprogramma’s van partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen beloven veel goeds voor de financiële positie van gemeenten. Die conclusie trekt de VNG voorzichtig. Partijen spreken onder andere over het schrappen van bezuinigingen en het wegnemen van de afhankelijkheid van ad-hoc financiering.

Senior jurist

Zorginstituut Nederland
Senior jurist

Directeur Concernstaf / Plaatsvervangend Griffier - Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bestman - Bestuur & Management in opdracht van Tweede Kamer der Staten-Generaal
Directeur Concernstaf / Plaatsvervangend Griffier - Tweede Kamer der Staten-Generaal

Consistent geld

Zo schrijft BBB in haar programma dat zowel gemeenten en provincies consistent genoeg geld moeten krijgen ‘en niet meer afhankelijk zijn van incidentele fondsen en specifieke uitkeringen’. Ook de VVD benadrukt het belang van meerjarige zekerheid en wil onderzoeken of verschillende overheidstaken wel door de juiste bestuurslaag worden uitgevoerd. BBB wil dat taken zoveel mogelijk lokaal worden uitgevoerd, maar dat daar dan wel voldoende middelen voor beschikbaar zijn. Daarbij hoort volgens de partij ook de beleidsvrijheid om dat geld te besteden als gewenst.

Lumpsum

Ook het CDA wil meer vrijheid voor gemeenten. Daarnaast beloven de christendemocraten om gemeenten voldoende geld te geven ‘om te kunnen investeren in bibliotheken, bushaltes, zwembaden, buurthuizen en goede scholen.’ Verder spreekt de partij over een gewenste ‘herijking van de financiële verhoudingen’. Volgens het CDA heeft de grote decentralisatieslag decentrale overheden wantrouwig gemaakt. Het sturen via specifieke uitkeringen is uit de hand gelopen en het rijk moet terug naar een meer lumpsumbekostiging via het gemeentefonds.

Opschalingskorting schrappen

Concreter nog zijn de verkiezingsprogramma’s van GroenLinks/PvdA en de ChristenUnie. Die partijen willen de opschalingskorting afschaffen en de komende jaren niet korten op zowel het gemeentefonds als het provinciefonds. De ChristenUnie wil zelfs twee miljard extra in het gemeentefonds stoppen, om bezuinigingen te voorkomen. De SP spreekt van een kaalslag en wil ook meer geld naar gemeenten, maar zegt niet hoeveel. VOLT schrijft over het terugdringen van de voorspelde miljardentekorten. GroenLinks/PvdA wil daarnaast een duidelijker onderscheid tussen financiering voor de medebewindstaken en de middelen die gemeenten vrijuit kunnen besteden.

1,6 miljard gerepareerd

Volgens David Rietveld, coördinator gemeentefinanciën bij de VNG, is de greep uit de verkiezingsprogramma’s goed nieuws voor gemeenten. Zo vertelde hij tijdens de Webinar gemeentefinanciën. Al is veel afhankelijk van de verkiezingsuitslag en de formatie. ‘We hebben als VNG input geleverd voor de verkiezingsprogramma’s en daar lijkt gehoor aan gegeven’, aldus Rietveld. Hij kijkt uit naar de publicatie van de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s op 8 november aanstaande. ‘Als het terugdraaien van de bezuinigingen en het schrappen van de opschalingskorting inderdaad blijft staan wordt daarmee al 1,6 miljard van het tekort van 3 miljard gerepareerd.’

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Het is bij veel politieke partijen weer hetzelfde liedje. Ze buitelen over elkaar om veel te beloven. De realiteit is echter dat veel megalomane projecten en/of hobby's helemaal nooit zijn waar te maken. Er groeien namelijk geen bomen met geld tot aan de hemel. Stem in november daarom alleen op partijen met realistische ideeën en voorstellen.
Hielco Wiersma
Geld moet eerst worden verdiend. Eerst zien en dan geloven. Politieke partijen beloven veel maar presteren over het algemeen weinig niet wat ze beloven.
P. Smit
Stem op partijgrogramma's, niet op verkiezingsprogramma's.
Advertentie