Advertentie
financiën / Nieuws

VNG blij met meer invloed gemeenten op corporaties

De VNG is blij dat de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties een einde maken aan de zelfsturing en de gemeenten een belangrijke taak geven in het toezicht op de corporaties.

31 oktober 2014

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten kan zich goed vinden in de conclusies en aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Vooral plannen om de invloed van gemeenten op de werkzaamheden van de corporaties te vergroten kan rekenen op instemming van de VNG.

Gemeenten moeten meer sturing gaan geven op de werkzaamheden van woningcorporaties. Dat is een van de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Het afgelopen decennium werd er vanuit gegaan dat woningcorporaties goed in staat zouden zijn tot ‘zelfsturing’. De corporaties riepen zelf raden van toezicht in het leven, die er zorg voor moesten dragen dat de corporaties verantwoord handelden.

Zowel de raden van toezicht als de directies van verschillende woningcorporaties bleken echter niet de kennis in huis te hebben om de ingewikkelde financiële constructies waarmee de corporaties te maken kregen, daadwerkelijk te controleren. Daarbij raakten corporaties steeds verder verwijderd van hun eigenlijke taak: betaalbare huisvesting bieden aan mensen met lagere inkomens. Schandalen stapelden zich op, zoals bij de Amsterdamse corporatie Rochdale en het Rotterdamse Vestia.

De parlementaire enquêtecommissie wil dat gemeenten een grotere invloed krijgen op de corporaties. Gemeenten en woningcorporaties moeten verplicht prestatieafspraken maken en het is noodzakelijk dat gemeenten inzicht hebben in de investeringscapaciteit van corporaties. De VNG is het daarmee eens. Een enquêtecommissie die door de VNG was ingesteld (commissie Dekker) kwam in 2013 al tot dezelfde conclusie.

Volgens de VNG leidt meer invloed van gemeenten op de woningcorporaties tot een versterking van de democratische legitimiteit van de activiteiten van woningcorporaties. De VNG stuurde samen met de G4 en G32 eerder deze week een brief aan de Tweede Kamer waarin wordt aangegeven dat de gemeenten willen dat in de Novelle Woningwet de sturing van gemeenten op corporaties beter wordt geregeld. De Novelle, die op dit moment in behandeling is bij de Kamer, bevat volgens de ondertekenaars van de brief nog te veel vrijblijvendheden rondom prestatieafspraken, inzicht in de investeringscapaciteit van de corporaties en de positie van de huurders. 

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

jan van den broek
Huur prijzen zijn andere prijzen dan kost prijzen.

De huurprijs moet parallel lopen met de hypotheek en onderhoud kosten van een woning.Niet een veel te hoog salaris van een directeur enz enz.

Dus gemeentes alle wooncorporaties overnemen.Of verschillende corporaties samen voegen met een directeur . Een coroperatie voor maandelijks geautomatiseerd een bedrag te incasseren en ZZPers voor wat onderhoud te commandersn moeilijk moeilijk.

Opheffen deze onnodige clubs.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
jan van den broek
Bij een woonbouw vereniging kan bijna de gehele administratie ,geautomatiseerd worden, een directeur met bijna geen personeel, en inzicht in woningbouw een ervaren HTS er bouwkunde salaris rond 90.000 euro en lease auto VW ,of Peugeot 505 is meer dan voldoende. Huidig personeel inclusief directeur de WW in. Opgeruimd staat netjes. Gebeurd dit niet belanden we weer in eerder genoemde praktijken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans Jacobs
In ieder geval moet een deel van de te dik betaalde directeuren verdwijnen zonder oprotpremie. Zolang deze figuren blijven zitten verandert er niets.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
R.F. Smid / Nadenker
Geachte redactie, gefeliciteerd met de overname van BB door de website GeenStijl. Die overname leid ik af uit het niveau van de reacties van Hans Jacobs en Jan (goddank zelfstandig). Maar nu serieus: wilt u reacties als van beide heren voortaan a priori verwijderen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pieter
Vroeger was het nog niet zo slecht gesteld met de woningbouwcorporaties (toen nog gewoon woningbouwverenigingen geheten). Ze waren klein en dus overzichtelijk, werden bestuurd door de huurders, stonden onder toezicht van een deskundige gemeente en vooral: ze bouwden betaalbare en later goed onderhouden sociale woningen. Daar moeten we gewoon naar terug. Al die marktwerking, privatisering en zelfregulering zijn liberale fratsen die niets opleveren voor de huurders. Integendeel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Vincent Thunnissen / projectmanager
Ik begrijp heel goed dat de VNG blij is dat de gemeenten meer taken krijgen met 'meer invloed.' Toch past juist gemeenten enige bescheidenheid. Waren het niet juist gemeenten die vanaf midden jaren '90 aan de bel hingen bij corporaties?

"Willen jullie asjeblieft slopen? Willen jullie asjeblieft voor de helft koopwoningen terugbouwen? Willen julliie ook het maatschappelijk vastgoed bouwen, daar zijn jullie zo goed in! Enne: leefbaarheid, is dat niet eigenlijk ook een taak van jullie? Neem asjeblieft ook dat werk voor je rekening."

Ook gemeenten moeten leren rekenen, en goed weten wat bij henzelf hoort, wat corpo's behoren te doen, en wat in redelijkheid van elkaar kan worden gevraagd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anne-Marie / beleidsmedewerker sociaal


Bij kop van artikel: meer invloed op corporaties, hoopte ik op meer directe invloed. Met de 3 decentralisaties wordt gemeente geacht alles te gaan regelen voor mensen in problemen (een gezin, een plan). Maar gemeente heeft tot nu toe geen invloed op woningtoewijzing, daarover gaan corporaties. Terwijl er zo best vaak gevallen voorkomen waarin invloed op woningtoewijzing gewenst is.

Dit geval in Almere lijkt extreem, maar maakt in ieder geval zichtbaar dat er weinig mogelijkheden zijn voor hulpverleners.

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/117993/alme …Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie