Advertentie
financiën / Nieuws

VNG: betrek gemeenten bij uitwerking toeslagenstelsel

Gemeenten krijgen waarschijnlijk een belangrijkere rol in het nieuwe belastingstelsel – decentralisatie van toeslagen naar gemeenten is een mogelijkheid – dus werken ze graag mee aan het ontwerpen ervan. In een position paper stellen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Divosa dat het belangrijk is dat gemeenten partner zijn bij de verbetering van het toeslagenstelsel.

07 juni 2020
Toeslagen-shutterstock-545689255.jpg

Gemeenten krijgen waarschijnlijk een belangrijkere rol in het nieuwe belastingstelsel – decentralisatie van toeslagen naar gemeenten is een mogelijkheid – dus werken ze graag mee aan het ontwerpen ervan. In een position paper stellen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Divosa dat het belangrijk is dat gemeenten partner zijn bij de verbetering van het toeslagenstelsel.

Als partner

Het rijk is op zoek naar alternatieven voor het huidige toeslagenstelsel omdat dat geplaagd wordt door complicaties. Omdat het waarschijnlijk is dat gemeenten bij een alternatief een grotere rol zullen krijgen, schrijven de VNG en Divosa, ‘werken we graag als partner mee aan de nadere uitwerking’.  

Financiële onzekerheid

‘Als gemeenten zijn we in belangrijke mate verantwoorde­lijk voor de ondersteuning van kwetsbare inwoners en kunnen we de impact van beleid voor onze inwoners goed inschatten.’ Terwijl een grote groep inwoners afhankelijk is van het toeslagenstelsel, kan het extra financiële onzekerheid creëren waar het eigenlijk steun moet geven. ‘Gemeenten zien de gevolgen dagelijks in de praktijk.’

Op korte termijn

De VNG en Divosa schatten in dat toeslagen in ongeveer de helft van de schuldensituaties een rol hebben gespeeld bij het creëren van financiële problemen. Het kabinet wil een brede stelselwijziging en dat duurt jaren, maar gemeenten willen al betrokken worden bij het proces om op de korte termijn tot verbeteringen te komen. ‘In de kabinetsreactie blijft dat nog wat onderbelicht, maar wij zien een aantal verbeteringen die bij wijze van spreken morgen al ingevoerd kunnen worden.’

Mogelijkheden

Eén mogelijkheid is dat mensen wier inkomen recent is gedaald, zich bij de gemeente melden en dat de gemeente dan in staat kan worden gesteld om inkomensgegevens te leveren aan de Belastingdienst, waarna de afdeling Toeslagen dan de juiste hoogte van het uit te keren bedrag bepaalt. Een andere mogelijkheid is dat het systeem van kinderopvang ‘met relatief bescheiden ingrepen omgebouwd zou kunnen worden tot een syste­matiek van eigen bijdragen.’

Groeiende complexiteit

In de tekst wordt geregeld verwezen naar een rapport van het interdepartementale onderzoek IBO Toeslagen. Dat concludeerde dat ‘de geconstateerde problemen als gevolg van de (gegroeide) complexiteit niet binnen de kaders van het huidige stelsel kunnen worden opgelost’ en draagt een reeks mogelijke hervormingen aan.

Ingrijpende decentralisatie

Een van de mogelijkheden is ‘decentralisatie van toeslagen naar gemeenten’, een ‘zeer ingrijpende decentralisatie’. De conclusie die zelf getrokken wordt is dat de rijksoverheid hiermee het primaat verliest over het inkomensbeleid en het arbeidsmarktbeleid. Beleid zou wel meer toegesneden kunnen worden op lokale omstandigheden en voorkeuren en gemeenten zouden de inwoners waar ze goed zicht op hebben meer op maat kunnen ondersteunen.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ria Huisman / directeur
Nu ik vrees dat gezien de bezwaarschriften die ik nu al heb voor clienten de puinhoop nog groter wordt.

Deze toeslagen zou naar de DUO gaan.

Weer een verandering dus.

Klant is koning, vergeet het maar!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
De VNG wil meepraten. Ik zie een efficiency-, decentralisatie-, meepraat-, of een gewoon-omdat-het-Rijk- dat -altijd-doet-korting in het verschiet!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Een goede suggestie van de VNG. Gemeenten kunnen aanvragen beter toetsen en hebben beter zicht op het functioneren van de Kinderopvanginstellingen dan een ver weg gelegen ministerie. Na toetsing en goedkeuring van de Gemeente kan het ministerie overgaan tot verwerking. Een andere mogelijkheid is om de Gemeenten ook de uitbetaling te laten verzorgen. Zij behoren in dat geval uiteraard voor de uitvoering en uitbetaling wel volledig te worden gecompenseerd. Aan dat laatste schort het veelal bij decentralisaties, mede vanwege de open-end constructies.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Het kan zoveel simpeler, rechtvaardiger en goedkoper: het totaal bedrag dat het Rijk nu kwijt is aan huurtoeslag gaat naar de woningcorporaties, die er hun huren mee verlagen. Het bedrag aan zorgtoeslag gaat naar de zorgverzekeraars, die er hun premies mee verlagen. En het bedrag aan kinderopvangtoeslag gaat naar de kinderopvangbedrijven, die er hun tarieven mee verlagen. De burgers die dan nog te weinig overhouden van hun inkomen, mogen een beroep doen op aanvullende bijstand bij de gemeente. De ambtenaren die zich bezig hielden met het toeslagen-circus worden ingezet bij de belastingdienst.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@Jan. Het is minder gemakkelijk dan je denkt. Probleem bij jouw idee is dat 'het toeslagenvoordeeltje' gedeeltelijk bij de verkeerde ontvangers te recht komt en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het uitvoeringsprobleem bij het stelsel wordt vooral veroorzaakt doordat de toeslag is gekoppeld aan de hoogte van het inkomen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het heeft mijn voorkeur om toeslagvragers -net als met de belastingaanslag- jaarlijks een afzonderlijke aanvraag te laten indienen. In dat geval wordt het belastingstelsel losgekoppeld van het toeslagenstelsel. Jaarlijks vindt net als bij de belastingaanslag bevoorschotting en achteraf een verrekening plaats.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
@Spijker. Als het inkomen bepalend moet blijven, geef ik er de voorkeur aan om altijd uit te gaan van het door de belastingdienst vastgestelde inkomen, dus van 2 jaar geleden. Dat is altijd correct en kan dus niet leiden tot terugvordering of nabetaling van toeslagen. Voor die enkele gevallen waarin men ondertussen drastisch in inkomen is achteruit gegaan, moet dan maar een vangnetregeling via de gemeente ingesteld worden. Bijvoorbeeld bijzondere bijstand.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie