Advertentie
financiën / Nieuws

Geschatte waardeontwikkeling woningen in 2022: 2 tot 4 procent

De Waarderingskamer waarschuwt dat de verwachte stijging of daling een gemiddelde is en per woning of woningtype kan afwijken.

27 september 2023
Relatief lichte stijging Woz-waarde verwacht

De gemiddelde waarde van woningen is vorig jaar landelijk gemiddeld 2 tot 4 procent toegenomen. Die stijging verwacht de Waarderingskamer op basis van door gemeenten aangeleverde informatie.

Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Publiek Netwerk in opdracht van Gemeente West Betuwe
Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Projectleider Gebiedsontwikkeling

Publiek Netwerk in opdracht van Gemeente Velsen
Projectleider Gebiedsontwikkeling

Inschatting

Op de peildatum 1 januari 2023 kijken gemeenten wat de waardeontwikkeling was van woningen voor de periode 1 januari 2022 en 1 januari 2023. Op basis van de opgave van gemeenten in de zogeheten aprilinventarisatie heeft de Waarderingskamer een inschatting gemaakt van de verwachte waardeverandering. De stijging van de Woz-waarden zal naar verwachting gemiddeld liggen tussen 2 en 4 procent.

Vertekend beeld

De Waarderingskamer dringt er bij gemeenten op aan tijdig met belanghebbenden te communiceren over de waardeontwikkeling en dat te doen in de maanden vóór ze de beschikkingen uitsturen naar woningeigenaren. ‘In de landelijke media lees je regelmatig berichten over met hoeveel procent de verkoopprijzen van woningen dalen of stijgen. Deze nieuwsberichten zijn veelal gebaseerd op recente verkoopcijfers van het CBS, het Kadaster of de NVM. Dit kan een vertekend beeld geven bij woningeigenaren over de Woz-waarde-ontwikkeling tussen de waardepeildatum 1 januari 2022 en 1 januari 2023’, aldus de Waarderingskamer.

Onbegrip

Vorig jaar was sprake van een landelijk gemiddelde stijging van de WOZ-waarde met 17 procent. De Waarderingskamer zag dat de daadwerkelijke waardestijging fors kon afwijken van het landelijke gemiddelde. Dat verschilde per gemeente en per woning. Die grote verschillen zorgden bij sommige mensen voor onbegrip. ‘Dit onbegrip kan mogelijk voorkomen worden door belanghebbenden vooraf goed te informeren over de verwachte gemiddelde stijging/daling van de Woz-waarde in jouw gemeente. Benadruk dat de verwachte stijging of daling een gemiddelde is en dat dit per woning of woningtype kan afwijken.’

 

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Hopelijk komt de WOZ-grabbelton van de Gemeenten (waardepeildatum 1 januari 2023) een beetje overeen met de juiste cijfers.
Hielco Wiersma
Een gemiddelde waardevermeerdering geeft helemaal geen reëel beeld en leidt tot onjuiste interpretaties bij Gemeenten. De lokale verschillen tussen Gemeenten zijn daarvoor namelijk te groot.
Advertentie