Advertentie
financiën / Nieuws

‘Vermogen ABP gaat nooit meer op’

Pensioenfondsen moeten van De Nederlandsche Bank doen alsof ze arm zijn, maar dat zijn ze allerminst.

09 november 2019

De Vereniging Pensioenverlies daagt de Staat omdat hij miljarden bij het ABP heeft weggehaald en nooit heeft terugbetaald. Gevolg: de pensioenen worden niet geïndexeerd en straks worden ze nog gekort ook.

Bejaarden die in de luren worden gelegd zijn gewild nieuws. Kijkers en lezers delen dezelfde emoties over een babbel- of bloedpriktruc: deernis (‘die arme ouwetjes’), afschuw (‘hoe durf je’), leedvermaak (‘hoe dom kun je zijn’). Een traan voor de camera, een snik op de radio, een triest verhaal in de krant. ‘Maar als 800.000 gepensioneerden door de Staat via het ABP, het op één na grootste pensioenfonds in de wereld, jaar in, jaar uit met een rekentruc worden bestolen, dan kraait er geen haan naar’, zegt de algemeen directeur van Pensioenverlies Rob de Brouwer (74).

Angstdenken
Pensionado De Brouwer krijgt al bijna tien jaar lang 70 procent van zijn laatste salaris. ‘Dat pensioen is nooit geïndexeerd. De gemiddelde gepensioneerde bij het ABP is de afgelopen tien jaar daardoor maximaal 15.000 euro misgelopen. Dat geld is niet uitgekeerd omdat het er al die jaren niet was, maar omdat de rekenregels van De Nederlandsche Bank dat verbieden. Volkomen onterecht. Er heerst een door De Nederlandsche Bank gevoed angstdenkbeeld, en je ziet dat politici en journalisten daar intrappen, dat er onvoldoende pensioengeld is. Want zegt Klaas Knot niet dat er niet genoeg geld is? En dan moet ik in kleine zaaltjes uitleggen dat de president van De Nederlandsche Bank ongelijk heeft. Ons pensioenstelsel staat als een huis. Ook de vergrijzing is geen probleem voor de aow of het aanvullend pensioen.’

Geen cent
Pensioenfondsen moeten van De Nederlandsche Bank doen alsof ze arm zijn, maar dat zijn ze allerminst, benadrukt hij. ‘Welke berekening je ook maakt: ons pensioenvermogen gaat nooit meer op. Het is schandelijk om te beweren dat jongeren over vijftig jaar een lege pot vinden. Als je 1 procent rendement maakt op de totale pensioenpot in Nederland, dan komt er elk jaar tussen nu en Sint Juttemis meer geld binnen in de vorm van premie en rendement dan eruit gaat aan pensioenuitkeringen.’ En toch dreigen er vanaf volgend jaar pensioenkortingen. Premier Rutte doet mee aan het doemdenken. ‘Die zegt bij de Algemene Beschouwingen dat de vermogens van de pensioenfondsen zijn verdubbeld, maar dat de verplichtingen zijn verdrievoudigd. Dus: kortingen op pensioenen kunnen niet worden uitgesloten.’

Weinig verstand
Rutte zit er finaal naast, meent De Brouwer. ‘Hij weet echt niet waar-ie het over heeft. En dat zie je bij veel politici. Rutte is historicus; hij heeft weinig verstand van de werking van ons pensioensysteem. De verplichtingen zijn niet verdrievoudigd, ze zijn ook niet verdubbeld, ze zijn onveranderd. Wat had Rutte moeten zeggen? Hij had moeten zeggen dat het vermogen weliswaar is verdubbeld, maar dat de contante waarde van de verplichtingen is verdrievoudigd. Dat is heel wat anders.’ En daarmee haken politici af, en de meeste journalisten ook.

Graaien
Het aparte is dat het ABP zelfs met een rekenrente van 0 procent de pensioenen zou kunnen indexeren, als de Nederlandse Staat niet tientallen miljarden uit de ABP-pot had gegraaid. ‘Een hele generatie is bestolen’, zegt De Brouwer. ‘Tijdens de kabinetten Kok en Lubbers heeft de Staat als werkgever te weinig premie afgedragen aan het ABP. De economie verkeerde in zwaar weer, de overheidsschuld was groot. De Staat moest als werkgever 21,5 procent van de pensioengrondslag van ambtenaren afdragen aan het ABP, maar dat werd 8,3 procent. De zogenoemde uitnamewetten maakten dat mogelijk. Je kunt ze ook jatwetten noemen. Het gevolg van dat snoepen uit de pensioenpot was dat het ABP tussen 1982 en 1994 zo’n 33 miljard gulden misliep. Als je dat omrekent naar euro’s, kom je op 80 miljard euro in 2019. Daarmee zou het ABP boven de wettelijke dekkingsgraad van 110 procent zitten waarbij geïndexeerd mag worden.’

Reclamecampagne
Om de Staat te dwingen om met die miljarden over te brug te komen, richtte De Brouwer met wat lotgenoten de Vereniging Pensioenverlies op. Daar zijn nu iets meer dan 3.000 (ex)ambtenaren lid van. Dat is te weinig om de rechtszaak te financieren die Pensioenverlies tegen de Nederlandse staat gaat beginnen. Allereerst omdat die leden te weinig geld in het laadje brengen (het lidmaatschap kost eenmalig 25 euro) voor een zaak die een miljoen euro gaat kosten, maar ook omdat de bestuursrechter kijkt naar het aantal belanghebbenden. ‘We moeten 100.000 leden hebben om sterk te staan’, zegt hij.

Pensioenverlies start deze maand daarom een heuse reclamecampagne op de beeldbuis. Als het goed is, was de eerste spot te zien op de avond van het onderwijzersprotest in Den Haag.

Grote offers
De Brouwer rekent er niet op dat de Nederlandse bestuursrechter de Staat gaat veroordelen tot het terugbetalen van miljarden aan het ABP. ‘Hij gaat die uitnamewetten niet toetsen, en ook niet de besluiten rond de privatisering van het ABP. Dat kan niet in Nederland. Maar ze kunnen wél worden getoetst aan internationale verdragen. Dat betekent dat we naar Luxemburg of Straatsburg moeten om ons te beroepen op het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Daar staan twee dingen in die essentieel zijn voor deze procedure, want anders zouden we er niet aan zijn begonnen. Allereerst het antidiscriminatiebeginsel. Geld dat bestemd was voor ABP-ers is door de Staat onthouden aan het ABP en daarmee hebben ambtenaren, onderwijzers en militairen grotere offers gebracht dan andere beroepsgroepen. En dan het eigendomsrecht. Je mag in het algemeen belang onteigenen, maar dat mag niet zonder compensatie. De compensatie voor het snoepen uit de pensioenpot was de belofte dat het pensioen bij het ABP gegarandeerd welvaartsvast zou blijven. De Staat heeft die belofte gebroken.’

Lees het volledige interview in Binnenlands Bestuur nr. 21 van deze week (inlog)

Reacties: 23

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Lodewijk Hazelhoff / Gepensioneerde
De belangrijkste oneerlijkheid: het gebruik van de zgn. Rekenrente is in het huidige akkoord eruit. Ik ken de details niet, maar hoop dat de opbouw niet meer lineair is waardoor de jongeren teveel betalen en de wat ouderen te weinig. Als je de hele rit uitzit maakt het niet uit, maar als je voortijdig er uit stapt om ergens anders te gaan werken of een bedrijf te beginnen krijg je veel minder uitgekeerd dan waar je financieel technisch recht op hebt. De bekende pensioenbreuk.
Lodewijk Hazelhoff / Gepensioneerde
Moderator, kunt u deze berichten verwijderen? Alvast bedankt
henk
Geef MIJN geld terug! Of anders doe ik aangifte wegens DIEFSTAL door RUtte
Hans / afdelingsmanager
Ik hoop vurig dat deze vereniging dit wint. Aan de andere kant moet je ook zelf aktief zijn voor je pensioen: met een paar (oud)-collega's hebben we in de laatste 20 jaar uitermate hoge rendementen op vastgoed in de regio Amsterdam behaald: niemand hoeft meer te werken, maar doet dat vaak nog wel. Het wordt wel tijd om ons te richten op kansrijkere regio's: de rek is er wel uit in AMSTERDAM.
Anoniem
Ik ben lid van deze Vereniging Pensioenverlies. Ik ben nog jong en heb nog vele jaren werken te gaan, maar ik hoop van harte dat we een vuist kunnen maken en kunnen zorgen dat ook ik en de mensen na mij nog een pensioen krijgen.

Achtergesteld loon... m'n neus! Dat gaat allang niet meer op in mijn beleving. Ik ben bang dat ik mijn ingelegde geld straks gewoon voor anderen heb betaald...
Ria Huisman / directeur
Wanneer worden we nou niet bestolen.

De burger ziet doir de bomen het bos niet meer.

Wat mijnheer de Brouwer schrijft had al 20 jaar eerder moeten gebeuren.

Ik heb in de jaren 70 pensioenjaren 7 jaar afgekocht later in lijfrente bijgestort had ik mooie aftrekpost voor de belastingdienst.

De rekenrente is een zoethoudertje gaan we ook naar het Malieveld?
JHAGM Sneuf van Toetellaere / bd
Het is nog slechter voor WAOérs: hun opbouw werd ineens verlaagd naar een 1/2 jaar per jaar van ziekte...Ook CDA en VVD: Brinkman bleef hardhorend...Sluijmers idem. Recht? Dit land drijft op stelen van eigen personeel, bejaarden en zieken en dat onder leiding van 2 Christelijke partijen.....Jongens, succes bij de rechter: ik zal het wel niet meer meemaken
Bob Tijs / Gepensioneerd
De Heren Lubbers en Ruding (Cda) hebben de diefstal van ruim 30 miljard euro uit de kas van het ABP , bij wetgeving gelegaliseerd. 76 kamerleden keken zwijgend toe. Sindsdien heb ik in de politiek geen enkel vertrouwen meer. Er is mij , en vele anderen, een waardevast pensioen in het vooruitzicht gesteld.

Kuiper
Pensioen gerechtigde leeftijd. bericht klopt. Bij ABP is de pensioenleeftijd 68 jaar, ga je voor je 68ste met pensioen dan wordt de uitkering gekort, ook al is de AOW-leeftijd lager. ABP is daar niet transparant over.

Het voorwaardelijk pensioen: Het voorwaardelijk pensioen ontvangt u alleen als u tot uw pensionering of tot 1 januari 2023 onafgebroken in dienst blijft bij een ABP aangesloten werkgever. Is dit niet zo dan heeft u hier geen recht op?

Wat is de pensioen gerechtigde leeftijd (zie onderstaand bericht)

Klopt onderstaand bericht?

Op basis van onderstaande informatie zullen medewerkers geen ontslag nemen en niet genegen zijn om met pensioen te gaan, op basis van de AOW gerechtigde leeftijd maar op de pensioengerechtigde leeftijd.

Voor medewerkers die minder hebben opgebouwd c.q. een lager loon hebben is het een zaak om door te werken tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.De AOW leeftijd is 66 jaar en 4 maanden (2019). Ook de AOW leeftijd zal in de toekomst verder stijgen. In het pensioenakkoord is afgesproken dat die stijging beperkt wordt. De pensioenleeftijd (68 jaar) en de AOW leeftijd (66 jaar en 4 maanden) zijn dus niet gelijk.

Pensioenleeftijd is nu 68 jaar! wat is het verschil met de AOW ...

Pensioenleeftijd

De pensioenleeftijd in Nederland is per 1 januari 2018 verhoogd naar het 68e jaar. De verwachting is dat in de toekomst die leeftijd nog verder zal stijgen omdat de levensverwachting toeneemt.

Tweede pijler pensioen

Deze verhoging betreft het zogeheten tweede pijler pensioen. Dat is het pensioen dat geregeld wordt via de werkgever.

Hoe werken de pensioenpijlers? Bij de eerste pijler gaat het om een basispensioen van de overheid, beter bekend als AOW. Deze pijler heeft als doel om iedereen in de pensioengerechtigde leeftijd een basisinkomen te verschaffen.

De tweede pijler betreft het aanvullend pensioen, dat via de werkgever wordt opgebouwd. Dit noemen we ook wel kortweg pensioen. Werkgever en werknemer betalen vaak samen de premie. Het tweede pijler pensioen is opgezet als aanvulling op de uitkering van de AOW.

Pensioenleeftijd en AOW leeftijd verschillen

Let op: de pensioenleeftijd is iets anders dan de AOW leeftijd. De AOW leeftijd is geregeld in de zogenaamde eerste pijler. De AOW leeftijd is 66 jaar en 4 maanden (2019). Ook de AOW leeftijd zal in de toekomst verder stijgen. In het pensioenakkoord is afgesproken dat die stijging beperkt wordt.

De pensioenleeftijd (68 jaar) en de AOW leeftijd (66 jaar en 4 maanden) zijn dus niet gelijk. En de prognose is dat die ook nooit meer gelijk zullen worden. Met behulp van onze tool (hier op te vragen) kunt u zelf uw AOW-leeftijd én uw pensioenleeftijd berekenen. NB: in bijna alle pensioenregelingen is het mogelijk om de ingangsdatum te vervroegen. Bijvoorbeeld naar de AOW leeftijd. Let op: het vervroegen van de ingangsdatum leidt wel tot een lagere uitkering.

Langer doorwerken en verhoogde pensioenleeftijd

De bevolking wordt steeds gezonder, en we leven steeds langer in betere gezondheid. Dat wil nog niet zeggen dat langer doorwerken voor iedereen mogelijk is. Denk aan beroepen met een hoge fysieke of psychische belasting. Maar er is ook een groep werknemers die juist langer wil doorwerken. Die flexibele uitstroom noemen we ook wel Advanced Retirement Management. Een voorbeeld daarvan is het generatiepact.

alexander / ambtenaar
Ik wacht in spanning af, maar mede door de verhalen van enkele hoogleraren in de pers denk ik dat onze politiek een niet zo rechte schaats rijdt.
Monique / Financieel beleidsmedewerker
Ik ben het helemaal eens met de inhoud van het artikel en hoop dat de Staat wordt verplicht het gegraaide geld terug te betalen, zodat de mensen die AOW krijgen er niet nog verder op achteruit gaan.
Rob bogert / Uitkeringsgerechtigde
Wat we wel kunnen doen is dit kabinet ontslaan !! Zij hebben zich niet aan hun beloften gehouden en overtreden daarmee een belangrijke regel !! Ook wij hebben rechten !! Als wij dit kabinet gezamelijk ontslaan hebben we meer kans, daar komt nog bij dat als je een broekpoeper van een rechter hebt valt hij hiermee door de mand !!!

A3 van der Does / fin.beleidsmedewerker
Hoe anders is het onze politici. Op basis van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers dienen de gemeenten te zorgen dat er voldoende geld in de te vormen reserve. Van kortingen is dus nooit geen sprake, want de gemeente (lees burger) moet de gevolgen van een lagere rente compenseren. Zodoende is er ook geen sprake van het mislopen van een compensatie voor inflatie. De gemeente/burger moet zorgen voor een welvaartsvast pensioen voor de politici. De gemeente/burger is een betere garantie voor een welvaartsvast pensioen dan het ABP. Hoe wrang is het dan dat juist de politici aan de pensioenrechten van de leden van het ABP tornt.

De ambtenaar is het ultieme bezuinigingsinstrument. Doet ook goed bij de burger.
doeterniettoe / -
@A3: net zoals bij de cao's is het diep triest dat er met verschillende maten wordt gemeten. De vraag is wel of een rechtzaak niet heel erg lang gaat duren, het zou jammer zijn als we 5 of 10 jaar verder zijn eer er uitspraken worden gedaan want de kortingen zijn dan allemaal toegepast.

Duidelijke uitspraken wanneer de pensioenfondsen (dus niet alleen het ABP) aan hun verplichtingen kunnen doen kunnen hierbij helpen. Dus met verschillende scenario's zoals het huidige met 0% rente, maar ook zonder de rekenregels van de DNB
Piet / Financieel beleid
Ten aanzien van de “jatwetten” wens ik voor alle betrokkenen dat de heer de Brouwer succes heeft met zijn rechtszaak. Al denk ik niet dat de kans van slagen groot is. Aangezien de diefstal meer dan 25 jaar geleden plaats heeft gevonden, is de zaak al verjaard.Verder is dit artikel (zoals we van 50 plus gewend zijn) doorspekt met halve waarheden. Halve waarheden die zonder de andere helft erbij te vertellen eigenlijk leugens of misleiding zijn.Ja het klopt, dat het 400 jarig historisch rendement op 5,3% ligt bij aandelen. Het klopt dat ABP de afgelopen jaren meer rendement heeft behaald.Wat niet klopt, is dat dat een goed rendement is. ABP heeft in relatie de brede markt een middelmatig rendement. De afgelopen jaren lag het marktrendement ver boven het historische rendement van 5,3%. Gemiddeld richting de 10%.Dit kan natuurlijk niet altijd zo blijven gaan. Een gemiddelde over 400 jaar van 5,3 verandert niet.Daarom zijn er 2 scenario’s mogelijk. Of er komt op korte termijn een stevige correctie (negatief rendement) of er komt een lange periode met weinig (verwaarloosbaar) rendement aan.De vaak zo beklaagde lage rente geeft dat eigenlijk weer. De markt verwacht weinig groei, vandaar een lage rente. Als de rente zou stijgen, dan dalen obligaties en aandelen in waarde. Centrale banken krijgen vaak de schuld, maar als zij de rente niet verlaagd hadden, waren de obligaties en aandelen al veel eerder in waarde gedaald. Dan had ABP dus zeker niet 6,6% en ook geen 2,8% rendement gemaakt, waarschijnlijker -6,6% per jaar.Wat de Brouwer ook vergeet te vermelden is dat er de komende jaren naar aller waarschijnlijkheid een omslagpunt komt van meer pensioen betalers, naar meer pensioen ontvangers, waarmee er dus wel degelijk een leegloop komt uit de pensioenpot. Als die pensioenen ook nog eens geïndexeerd worden, treft iemand die nu
rekenaar / medewerker
Opmerkelijk minder reacties over dit initiatief dan over ieder ander artikel over pensioenverlagingen en nieuwe CAO's.

En iedereen vertelt zijn eigen verhaal......

Liever had ik in de reacties gelezen dat men dit initiatief collectief omarmt en in ieder geval mee wil doen. Samen een poging wagen om misstanden waar zo vaak tegen geageerd is aan te kaarten en een poging wagen dit tot een goed einde te brengen.

Over 5 jaar, 10 jaar, dat maakt niet uit. Ik wil graag

€ 25,00 bijdragen, zelfs al komt een eventueel succes niet meer ten goede aan mij als aanstaand pensionado. Dat heet ook solidariteit.

Kom en verenigt u alle klagers in BB die ik door de jaren heen heb gehoord over onrecht en actiebereidheid. Doe wat voor jezelf, je oude vader en moeder en voor diegenen die na je komen.

En anders nooit meer reageren op pensioenontwikkelingen met stoere statements!

Jan
@Piet (Financieel beleid) op 11 november 2019 22:29Misschien klopt uw redenatie over berekende / historische rendementen wel. En misschien is de diefstal ook wel verjaard. Desondanks dat de overheid misschien niet meer veroordeeld kan worden, blijft het ordinaire diefstal! Een overheid hoort zijn burgers te dienen en zeker niet te bestelen!

Dat uitgangspunt vind ik veel belangrijker dan een onnauwkeurigheid in een rendementsberekening. ik ben het dan ook helemaal eens met de strekking van het artikel.
Gabber Piet
En over de premievakantie weer niks.

Maar belangrijker: zowel het EVRM als het VN-mensenrechtenverdrag kennen allerlei discriminatieverbod en erkenning van het recht op bezit en salaris. In die zin lijkt het hele pensioenstelsel me illegaal: sommigen worden verplicht deel te nemen, anderen niet - en het is uitgesteld loon, en niemand heeft het recht je loon uit te stellen. Afschaffen en liquideren die fondsen.
Sanne / Jonge adviseur bij een gemeente
Een herziening van het pensioenstelsel is de enige structurele oplossing voor deze eindeloze en tranentrekkende pensioendiscussie.

Een individuele pensioenpot die collectief wordt belegd; zo worden risico's gedeeld maar heb je wel individueel profijt. Er zijn inmiddels initiatieven die hierop aansluiten (o.a. brightpensioen), alleen zo jammer dat ik als ambtenaar niet de keuze heb om het ABP vaarwel te zeggen en over te stappen op deze veel flexibelere vorm van pensioenopbouw.

Jammer dat er zo weinig mensen van mijn leeftijd (30-min) bezig zijn met hun pensioen, want het enige wat ik zie is dat wij jongeren bijdragen aan een instituut dat zijn houdbaarheid allang voorbij is. Een heus sponsorcontractje voor de mensen die nu mogen genieten van hun pensionering.
B. Obladen
Ik begrijp de reactie van Piet niet wat wil deze man eigenlijk zeggen. Ik zal u wat anders zeggen ik heb een model ontwikkeld waar ik alle scenario's in kan berekenen die je maar kan noemen. Ik heb zelfs een scenario dat je 2%/jaar kan indexeren kan zelfs nog meer, de pensioenleeftijd terug kan brengen naar 20 jaar, De achterstallige indexatie meteen kan doorvoeren dwz 2*10% en een premievrijpensioen kan doorvoeren. De berekening gaat over 1000 (Duizend) jaar en het kapitaal blijft tot het einde toenemen en dat bij slechts 5% rendement. Bij lagere percentages kan je ook nog leuke dingen doen. Dus ik raad meneer Piet aan om eerst maar eens wat sommetjes te maken voordat hij zulke onzin opschrijft want Rob de Brouwer heeft volkomen gelijk. Eigenlijk is hij nog relatief conservatief in de berekening. Het rendement van de pensioenfondsen sinds 1987 t/m heden is ca. 7,98%. Als je dat vanaf 2009 uitrekent dan is dat 8,49%. Die 7,98% gaat over een gigantische roerige periode dus een aardige indicatie. Bij 5% rendement koop je heel de wereld op bij het huidige pensioenvermogen dus Piet doe je best.
henk
Vandaag inzet nieuws: snelsheidsverlaging gaat 19 miljoen kosten in plaats van berekende 9 miljoen. Vergroening huizen stuk duurder dan eerder berekend, En

Kosten wachttijd asielaanvraag foutief berekend. Kost meer dan 70 miljoen in plaats van 17 miljoen.

Mijn vertrouwen in het rekenen van deze regering is 0,0. Kortom vergeet de bedachte reken regels en en ga weer indexeren. Met terugwerkende kracht uiteraard.
Kuiper
De pensioengerechtigde leeftijd is niet gelijk aan de AOW gerechtigde leeftijd. De vraag is welke leeftijd hanteren de werkgevers je kan immers tot aan je pensioengerechtigde leeftijd doorwerken en daardoor meer pensioen opbouwen. NB: in bijna alle pensioenregelingen is het mogelijk om de ingangsdatum te vervroegen, bijvoorbeeld naar de AOW gerechtigde leeftijd. Let op: het vervroegen van de ingangsdatum leidt wel tot een lagere uitkering.
H. Wiersma / gepens.
Het probleem is dat de huidige pensioenuitkeringen worden gekoppeld aan een nieuw pensioenstelsel, dit terwijl beide componenten heel goed afzonderlijk kunnen worden gehouden en beoordeeld. De huidige lage rekenrente wordt al jaren geheel ten onrechte gebruikt als een soort pressiemiddel door de Rijksoverheid. Het geld klotst hierdoor bij veel

pensioenfondsen tegen de plinten, terwijl ze niet eens mogen indexeren (korten behoort voor de meeste fondsen sowieso al geen optie te zijn). Met deze grootschalige bemoeienis pleegt de staat onbehoorlijk bestuur. Pensioen is namelijk achtergesteld loon van werknemers.

De 6 belangrijkste experts op het gebied van beleggen (van Actiam, ING tot BlackRock) taxeren de komende 20 jaar de te behalen rendementen voor de pensioenfondsen op ca. 3 - 4% per jaar.
Advertentie