Advertentie
financiën / Nieuws

PvdA spekt openbaar bestuur

Alleen de PvdA is van plan de komende vier jaar extra geld te steken in het openbaar bestuur. De partij intensiveert laat 1,3 miljard euro extra vloeien naar die sector.

24 februari 2017

Alleen de PvdA is van plan de komende vier jaar extra geld te steken in het openbaar bestuur. De partij intensiveert laat 1,3 miljard euro extra vloeien naar die sector. GroenLinks houdt de uitgaven ongewijzigd ten opzichte van het zogeheten basispad. Alle andere partijen bezuinigen op deze uitgaven door met name een apparaatskorting bij het rijk, zbo’s en het lokaal bestuur.

Dat blijkt uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau (CPB). De intensivering van de PvdA is mede het gevolg van het voornemen om 40.000 publieke banen te creëren in 2021.

SP en de Christenunie beperken de bezuinigingen op het openbaar bestuur tot respectievelijk 0,2 en 1 miljard euro. VVD, CDA, D66, SGP, DENK, VNL en de Vrijzinnige Partij kiezen voor de maximale apparaatsombuiging op het openbaar bestuur van 1,2 miljard euro. Dat is exact het bedrag dat het CPB de komende kabinetsperiode aan bezuinigingen op het overheidsapparaat van het rijk en de lokale overheden realistisch acht. Dat is beschreven in de CPB-studie Keuzes in Kaart.

Kwaliteitsverlies
Op basis van ervaringen uit het verleden zijn grote ombuigingen op het overheidsapparaat ambitieus. De maximale ombuigingen zijn alleen onder strikte voorwaarden ten aanzien van politieke en ambtelijke sturing haalbaar en zullen ook dan leid en tot kwaliteitsverlies en minder dienstverlening. Mogelijk negatieve effecten van ombuiging op het overheidsapparaat op bijvoorbeeld de kwaliteit van de dienstverlening van bijvoorbeeld de belastingdienst of de veiligheid zijn in de doorrekening niet in beeld gebracht.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Voor mij is duidelijk dat we niet naar minder maar weer naar meer overheid toe moeten. Kijk eens naar het fenomeen ondermijning dat explosief is gegroeid door een terugtredende overheid, kijk een naar de chaos op het spoor en bij storingen bij de nutsbedrijven. Kijk eens naar de misselijkmakende marktwerking in de zorg. Misschien moet ik toch een keer op de PvdA stemmen.
H. Wiersma / gepens.
Hoogste tijd dat er in de komende Kabinetsperiode eens serieus werk wordt gemaakt van een totale herziening en modernisering van het openbaar bestuur (opheffing 1e Kamer en Provincies, functie 1e Kamer overhevelen naar Raad van State, opschaling en regionalisering/fusie.Gemeenten en Waterschappen, vorming één Rijksbestuursdienst, vermindering aantal zetels 2e Kamer, vermindering aantal politieke partijen etc. etc.).
H. Wiersma / gepens.
In plaats van het aflossen van de hoge staatsschuld weten sommige politieke partijen niet hoe snel ze weer moeten potverteren. Overheden moeten in een tijd van de komende hoogconjunctuur alleen in het hoogst noodzakelijke investeren. Investeringen kunnen ze in ze in die periode beter zoveel mogelijk aan de markt overlaten. Nu de arbeidsmarkt weer aantrekt is het onzinnig om 1 miljard uit te geven voor het creëren van nieuwe (overheids!!!) banen. Daar had de PvdA (Asscher) dan beter 4 jaar geleden mee kunnen starten in plaats van miljoenen uit te geven aan niet werkende banenplannen.
ludwig
En er wordt nu al zoveel geld over de balk gegooid
Advertentie