Advertentie
financiën / Nieuws

Rekenkamercommissie fakkelt begroting Uitgeest af

De onverwacht sombere financiële positie waarin de gemeente Uitgeest terecht is gekomen, schreeuwt om een analyse en een verklaring.

04 november 2023
Rekenkamercommissie kraakt begroting Uitgeest

Het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie Uitgeest naar de gemeentelijke begroting 2024 begint en eindigt met vriendelijke woorden richting de opstellers. In de tussenliggende pagina’s wordt ronduit gehakt gemaakt van het belangrijkste document van de gemeente.

Kritische noten

Qua vormgeving, zo begint de rekenkamer het rapport - een quick scan - , is er niets op de begroting aan te merken. De samenstelling voldoet aan de wettelijke regels en er is ook veel werk in gaan zitten. Dat, zo eindigt het intro, is altijd weer een prestatie. De kritische noten in de volgende zes pagina’s moeten dan ook vooral worden bezien als ‘opbouwend en ondersteunend.’

Somber beeld

Wat de onderzoekers vooral stoort, is de magere onderbouwing van de penibele financiële situatie waarin de gemeente terecht komt. ‘Het onverwacht sombere beeld schreeuwt een analyse en een verklaring.’ Niet alleen 2024 sluit niet, maar ook de jaren daarna niet. ‘Dit is zeer ernstig en in strijd met de gemeentewet. De gevolgen voor de gemeente zullen ingrijpend zijn’, waarschuwt de rekenkamercommissie. ‘Pijnlijke ingrepen zijn niet te vermijden.’

Verhoging ozb

Opvallend vinden de onderzoekers dat daar weinig woorden aan worden gewijd en ze missen scenario’s om uit die situatie te komen. Wel lezen ze dat het college op korte termijn een onderzoek wil starten om te kijken of Uitgeest met een andere gemeente moet fuseren dan wel uit het samenwerkingsverband te stappen met Bergen, Castricum en Heiloo. Volgens de rekenkamercommissie zijn er zeker andere opties om de begroting weer in evenwicht te krijgen. Het verhogen van de onroerendezaakbelasting (ozb) zou bijvoorbeeld ‘een logische stap’ zijn om uit de financiële problemen te komen. ‘Nergens wordt toegelicht waarom de ozb niet verder wordt verhoogd. Terwijl dit een belangrijke politieke keuze is. Ook de andere leges en heffingen zijn verre van kostendekkend’.  Ook daar vallen volgens de rekenkamercommissie extra inkomsten te genereren. ‘Uitgeest zit qua woonlasten boven gemiddeld, maar niet in de hoogste top. En door de gestegen WOZ waardes zijn de burgers van Uitgeest ook een stuk rijker geworden.’

Scenario’s

De aanbeveling aan de gemeenteraad is om het college te vragen te komen met verschillende scenario’s, inclusief een financiële uitwerking daarvan. ‘Het is van belang dat alle opties serieus kunnen worden gewogen met alle voors en tegens.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie