financiën / Partnerbijdrage

Btw rekenen bij uit- of inlenen personeel in de publieke sector?

Btw rekenen bij uit- of inlenen personeel in de publieke sector? Nieuw besluit – de wijzigingen

31 januari 2019

Instellingen in de publieke sector, zoals zorginstellingen, onderwijsinstellingen en instellingen van sociaal of culturele aard lenen regelmatig personeel aan elkaar uit. Indien hiervoor een vergoeding wordt betaald, is deze vergoeding in beginsel belast met btw. Dit is nadelig omdat de hoofdactiviteiten van de inlener in die gevallen over het algemeen zijn vrijgesteld van btw. De btw op de kosten voor het ingeleende personeel is dan niet aftrekbaar en werkt kostprijsverhogend.

Voorkomen van btw-heffing

Wanneer het uitlenen van personeel nauw samenhangt met bijvoorbeeld zorg- of onderwijsactiviteiten, kan de heffing van btw achterwege blijven. Hiervoor dient dan echter wel voldaan te worden aan de daarvoor gestelde eisen. Daarnaast heeft de Staatssecretaris in een besluit goedgekeurd dat onder bepaalde omstandigheden heffing van btw achterwege mag blijven. Dit besluit is op 14 december jl. geüpdatet. Onderstaand stippen wij kort de in het oog springende wijzigingen aan.


Nieuw besluit – de wijzigingen

Bij het lezen van het nieuwe besluit springen een drietal zaken in het oog:

  • Een goedkeuring op basis waarvan uitlenen van personeel in het kader van WMO- of jeugdzorg wordt aangemerkt als vrijgestelde prestatie voor de btw. De goedkeuring geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015. Naar onze mening was de goedkeuring ook al te lezen in de WMO Informatiekaart, maar in de praktijk stuitte toepassing op de goedkeuring soms op problemen. Het is daarom een goede zaak dat de goedkeuring nu is vastgelegd in het besluit.
  • Voor structurele detachering in de sociaal-culturele sector is een voorwaarde aan de goedkeuring toegevoegd. Deze voorwaarde is dat de uitlener een sociaal-culturele instelling van aard moet zijn, van wie de activiteiten zijn vrijgesteld op grond van art. 11 lid 1 sub f van de Wet OB 1968. In de praktijk werd deze goedkeuring ook toegepast om vanuit onderwijsinstellingen zonder btw personeel uit te lenen aan samenwerkingsverbanden passend onderwijs die vallen binnen art. 11 lid 1 sub f Wet OB 1968. Met ingang van 14 december 2018 is dit niet meer mogelijk. Lees hierover meer in ons uitgebreide perspectief.
  • De goedkeuring op basis waarvan bij het uitlenen van artsen niet in opleiding tot specialist, zogeheten anios, geen btw hoeft te worden berekend wordt beperkt tot een uitleentermijn van één jaar. Voor anios en andere werknemers die in het kader van een medische beroepsopleiding worden uitgeleend, geldt die jaarstermijn niet. 


Beoordeel de btw-gevolgen

Wanneer uw organisatie behoort tot de publieke sector en u personeel in- of uitleent is het van belang na te gaan of btw verschuldigd is. Dit is direct van invloed op de kosten van de detachering. In sommige gevallen kan het nodig zijn om afstemming te zoeken met de Belastingdienst. Uiteraard zijn wij u graag behulpzaam bij het bepalen van de btw-gevolgen, het opstellen van overeenkomsten, evenals een eventuele afstemming met de Belastingdienst. U kunt contact opnemen met een van onze specialisten.

Mr. Matthijs van Ooij, Senior manager btw

(040) 269 80 65 / Matthijs.van.Ooij@bdo.nl Erik Bakx, Partner Belastingadvies (026) 352 54 92 / erik.bakx@bdo.nl Dr. Mr. Madeleine Merkx, Partner Bureau Vaktechniek (013) 466 62 06 / madeleine.merkx@bdo.nl

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.