Advertentie
financiën / Nieuws

Vakbonden boos op ‘totaal foute’ actie VNG

Ook werknemers met een arbeidsbeperking zouden volgens de vakbonden van de gemeentelijk werkgever een eenmalige uitkering moeten krijgen.

16 november 2022
Lobby voor eenmalige uitkering SW-medewerkers

Alle gemeenteambtenaren in december wel een eenmalige uitkering geven, maar personeel van sociaal werkbedrijven niet. Vakbonden vinden dat de gemeentelijk werkgevers dat niet kunnen maken. ‘Dit is meten met twee maten op een totaal foute manier.’

Onlangs maakte de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bekend dat gemeenteambtenaren eind december een eenmalige uitkering krijgen van 375 of 750 euro: medewerkers in de lagere loonschalen (tot en met 8) ontvangen 750 euro, ambtenaren die hoger zijn ingeschaald de helft daarvan om door de crisis te komen. Werknemers die vallen onder de cao’s SW en Aan de Slag – beiden onder de VNG-vlag – krijgen niets.

In de kou

‘Wij vinden het niet kunnen dat werkgevers juist de mensen die deze hulp het beste kunnen gebruiken, in de kou laat staan’, aldus de vakbonden FNV en CNV in een brief op hoge poten aan de koepelorganisatie. ‘Dit is meten met twee maten op een totaal foute manier.’

Grote zorgen

De bonden maken zich grote zorgen over de gevolgen van de koopkrachtcrisis voor werknemers die vallen onder de cao’s SW en Aan de slag. Ze hebben in de zomer al gepoogd de VNG en Cedris tot een compensatieregeling te bewegen, maar de werkgevers lieten hen weten geen geld te hebben om structureel meer te doen voor die werknemers. ‘Wij kregen het antwoord dat het nu eenmaal gaat om verschillende cao’s met een andere financieringssystematiek’, aldus de briefschrijvers Joost Kaper en Peter Wiechmann (FNV) Nico Foppen en Marc Dorst (CNV).

Verschillende potten

Het wordt volgens hen tijd dat de VNG stopt met zich te verschuilen achter dat formele argument en het feit dat het om verschillende potten met geld gaat. Het versterkt naar hun overtuiging het toch al aanwezige gevoel dat werknemers met een arbeidsbeperking niet voor vol gezien worden door hun eigen werkgever.

 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

P. Smit
"‘Dit is meten met twee maten op een totaal foute manier.’"

Dat is al jaren aan de gang gezien het verschil in beloning van rijks-, waterschappen- en gemeenteambtenaren. De laatsten moeten al heel lang genoegen nemen met de restjes.
Advertentie