Advertentie
financiën / Nieuws

Miljoenen aan subsidies in Waadhoeke niet verantwoord

Er is werk aan de winkel in Waadhoeke op het gebied van subsidies. Die digitaal aanvragen is onmogelijk. Maar dat is niet het enige euvel.

18 januari 2023
Geld aan parachute
Shutterstock

De subsidieadministratie in de gemeente Waadhoeke is niet op orde. Daardoor is er geen totaalinzicht hoeveel subsidies er zijn verleend aan welke instanties.

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

Bestman · Bestuur & Management in opdracht van Gemeente Hardenberg
Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

Griffier | gemeenteraad Waalwijk

Griffie Waalwijk
Griffier | gemeenteraad Waalwijk

Harde conclusie

Dat is de harde conclusie die de gemeentelijke rekenkamer trekt na onderzoek. De totale subsidiestroom van de Friese gemeente bedraagt bijna 10 miljoen euro. Ook wordt niet altijd aangegeven op welke wettelijke grondslag de subsidies worden verstrekt.

Eigen administraties

De gemeente kan wel een overzicht aanleveren over 2022, maar in dat overzicht blijkt het niet alleen om subsidies te gaan. Door de rekenkamer gevraagde overzichten waarin per jaar wordt aangegeven hoeveel de gemeente nu enkel aan subsidies verstrekt, konden niet worden geleverd. Dat komt volgens de onderzoekers doordat Waadhoeke een werkwijze hanteert, waarbij iedere afdeling zijn eigen administratie bijhoudt en de verschillende afdelingen deze administratie zeer verschillend bijhouden.

Plafond

Het valt de onderzoekers verder op dat de gemeente geen integraal overzicht van subsidieregelingen kan verstrekken. In zo’n subsidieregeling wordt aangegeven wat de gemeente beoogt met onder meer subsidieverstrekking, wat het subsidieplafond is, hoe de controle en verantwoording plaatsvindt en welke voorwaarden de gemeente hanteert. Ook in de begroting stelt de gemeente niet altijd de budgetten beschikbaar voor subsidieregelingen.

Geen duidelijke website

De onderzoekers hebben als experiment zelf geprobeerd een subsidie aan te vragen. Daaruit bleek dat dat het onmogelijk is dat digitaal te doen. Ook de werkwijze verloopt niet vlekkeloos. ‘Op de website worden inwoners en andere gegadigden niet gewezen op mogelijke subsidies. Het risico bestaat, dat subsidies niet worden aangevraagd omdat men niet op de hoogte is van het bestaan daarvan’, aldus de rekenkamer. Niettemin stelden de onderzoekers vast dat de gemeente wel duidelijk communiceert met subsidieontvangers.

Summiere informatie

De rekenkamer vindt het verder zeer opmerkelijk dat de gemeenteraad geen inzicht wordt gegeven in de verstrekte subsidies op jaarbasis. Subsidies die op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht worden verstrekt, zouden zelfs verplicht in de begroting of in de toelichting op de begroting moeten worden opgenomen volgens die wet. ‘Nu krijgen enkel fractievoorzitters een detailuitdraai van de begroting, maar op basis hiervan kan geen inzicht worden verkregen in het totaal aan verstrekte of te verstrekken subsidies’, aldus de rekenkamer.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie