Advertentie
financiën / Nieuws

Waterschapsbelasting fors omhoog in 2024 ... en daarna

Ook voor de komende jaren verwachten de waterschappen dat de belastingtarieven zullen stijgen.

13 november 2023
Extreem droog en nat weer vragen om steeds meer maatregelen.

Huishoudens zijn volgend jaar flink meer kwijt aan waterschapsbelasting. Gezinnen in een eigen huis zijn in 2024 gemiddeld vijftig euro duurder uit.

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)
Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

(Strategisch) beleidsadviseur Economie

Gemeente Zoetermeer
(Strategisch) beleidsadviseur Economie

Huurders

Dat verwacht de Unie van Waterschappen na een inventarisatie van de begrotingen van 21 waterschappen. Een gezin met een eigen huis met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalde in 2023 gemiddeld 371 euro. In 2024 wordt dat gemiddeld 416 euro. Ook huurders zien de rekening oplopen: eenpersoonshuishoudens gaan gemiddeld zo’n twintig euro meer betalen. De waterschapsbelasting van een alleenstaande huurder stijgt gemiddeld van 168 euro dit jaar naar 188 euro in 2024.

Klimaatverandering

De tarieven van de waterschapsbelastingen moeten weliswaar nog definitief worden vastgesteld: de komende weken nemen de besturen een besluit over de definitieve belastingtarieven voor volgend jaar. Duidelijk is al wel dat de tarieven in 2024 flink omhoog gaan. Dat komt dan vooral door investeringen die volgens de waterschappen nodig zijn om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en door hogere kosten van goederen en diensten die waterschappen inkopen. Ook voor bedrijven en grondeigenaren gaat de belasting omhoog.

Extreem droog én nat

‘Met steeds drogere zomers, en tegelijk steeds vaker extreem natte periodes, is het waterbeheer steeds meer een balanceeract voor waterschappen. We werken hard aan veilige dijken en het beperken van watertekorten en wateroverlast. De waterkwaliteit staat in Nederland ook nog eens onder druk, door intensief gebruik van land en doordat er steeds meer stoffen in het water terechtkomen die we daar niet in willen hebben’, aldus Vincent Lokin, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. Ook voor de komende jaren verwacht hij dat de tarieven zullen stijgen.

Regionale verschillen

De hoogte van de waterschapsbelastingen verschilt van waterschap tot waterschap. Dat komt door de keuzes die de waterschapsbesturen maken en doordat de gebieden van elkaar verschillen. Factoren zoals laag- of hooggelegen, stedelijk of landelijk gebied, de aanwezigheid van kwetsbare natuur en veel of weinig dijken hebben invloed op de opgaven waar het waterbeheer voor staat. En daarmee ook op de kosten in dat gebied.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Het gegeven voorbeeld van een woning met een WOZ-waarde van E 250.000 is niet realistisch. Duurdere woningen worden al veel hoger aangeslagen. Voor een 2-kapper in Noord-Holland is in 2023 een bedrag van E 550 tot E 600 in 2023 reëel.
M.a.w. de waterschapsbelasting voor burgers is de afgelopen jaren zeer snel gestegen. Een betere en gemakkelijker inbare methode voor iedere burger zou zijn alle lasten in ons land te relateren aan:
a. een percentage van de WOZ-waarde en
b. het totale waterverbruik.
En voor alle bedrijven te relateren aan:
1. de mate van vervuiling.
2. een percentage van de WOZ-waarde en
3. het totale waterverbruik.

Advertentie