Advertentie
financiën / Nieuws

Meer staatssteun mogelijk voor kwakkelregio’s

Minister Adriaansens van Economische Zaken heeft vijf regio’s toegevoegd die de komende jaren in aanmerking komen voor staatsteun.

27 januari 2022
Kleingeld
Pixabay

Minister Adriaansens van Economische Zaken heeft vijf regio’s toegevoegd die de komende jaren in aanmerking komen voor staatsteun: Zuid-Limburg, IJmond, Zeeuws-Vlaanderen, West Noord-Brabant en de kop van Noord-Holland.

Met die gebieden breidt de VVD-bewindsvrouw het bestaande rijtje uit van gebieden die in de periode 2014-2021 al waren opgenomen in de regionale steunkaart. Dat betrof delen van Groningen, Friesland, Drenthe, Achterhoek, Flevoland en Groot-Rijnmond. De regionale steunkaart maakt investeringssteun voor bedrijven mogelijk. In de selectie van gebieden is met name de nadruk gelegd op (potentiële) bedrijventerreinen.

Werkloosheid

De uitbreiding is mogelijk omdat de Europese Commissie Nederland toestaat iets meer staatssteun te geven. Om voor aanwijzing in aanmerking te komen moeten regio’s een werkloosheidspercentage hebben dat boven de 115 procent van het landelijke gemiddelde ligt of de regio moet een bbp hebben dat lager ligt dan het EU-gemiddelde. Wanneer een regio aan één van die twee criteria voldoet, kan vervolgens op niveau van de gemeenten de exacte begrenzing van een gebied worden afgebakend. Dat moet dan een gebied zijn van aaneengesloten (deel)gemeenten met in zijn geheel minimaal 100.000 inwoners. Nieuw is dat Nederland ook gebieden aan mag wijzen die in aanmerking komen voor het fonds voor een zogeheten rechtvaardige transitie – het Just Transition Fund (JFT). Dat is bedoeld voor gebieden die het zwaarst worden getroffen in de overgang naar klimaatneutraliteit.

Energietransitie

Adriaanses sluit in haar voorstel voor de periode 2022-2027 zoveel mogelijk aan bij de huidige steunkaart. ‘De extra ruimte op de steunkaart wil ik vooral benutten door gebieden aan te wijzen die voor een forse transitie opgave staan’, aldus de minister. Het gaat daar om JTF-gebieden waar zich ook clusters van de energie-intensieve industrie bevinden. Die industrie wordt aangespoord tot investeringen in verduurzaming. Een succesvolle transitie van die industrie is volgens Adriaansens van belang voor de economische vitaliteit van die regio’s die sterk op deze industrie leunen. Het wachten is nu nog op goedkeuring in  Brussel.

De staatssteun-ruimte die dan nog over is, wil de minister de Kop van Noord-Holland gunnen: de regio met het laagste bbp die nog niet op de regionale steunkaart stond. Bovendien staat deze regio voor een transitie van haar offshore activiteiten.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie