Advertentie
financiën / Nieuws

Sterke stijging gemeentelijke woonlasten

De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar het sterkst sinds 2007. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) onderzocht de gegevens van de veertig grootste gemeenten. De tekorten in het sociaal domein wegen zwaar.

15 januari 2020
stijging-huizenmarkt-shutterstock-171759761.jpg

Druk sociaal domein

De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt in de grote gemeenten met gemiddeld 4 procent naar 256 euro. De verwachte inflatie in 2020 is 1,6 procent, dus daarvoor gecorrigeerd komt de stijging voor huiseigenaren neer op 2,4 procent. De druk van het sociaal domein is voelbaar: gemeenten grijpen naar de ozb om de wankele begrotingen toch sluitend te krijgen.

Sterkste daling

‘Net als in 2019 heeft Amsterdam het laagste tarief (0,0356 procent) en Nijmegen het hoogste (0,2247 procent)’, schrijft het onderzoekscentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. In drie gemeenten betalen huiseigenaren minder ozb dan in 2019 en die daling is met 1 procent het sterkst in Arnhem.

Overzicht 2020 (bedrag in euro’s)

Verandering (%)

Laagste

Gemiddelde

Hoogste

Kleinste stijging

Mutatie van het gemiddelde

Grootste stijging

Ozb woningen

150

256

569

-1,0

4,0

15,2

Afvalstoffenheffing

43

306

392

-4,1

5,9

38,4

Rioolheffing huurder

0

57

284

-18,7

0,9

9,7

Rioolheffing eigenaar-bewoner

96

172

284

-18,7

1,9

9,7

Woonlasten huurder

43

363

586

-3,7

5,1

29,4

Woonlasten eigenaar-bewoner

597

734

878

-2,2

4,3

17,4

(Bron: COELO)

Afvalstoffenbelasting niet meer uit reserves

De afvalstoffenheffing stijgt voor het tweede jaar op rijk sterk. Meerpersoonshuishoudens betalen in grote gemeenten gemiddeld 306 euro, een stijging van 5,9 procent. Eenpersoonshuishoudens betalen 240 euro. ‘Deze stijging komt onder meer doordat het Rijk in 2019 het tarief van de afvalstoffenbelasting sterk heeft verhoogd (139 procent)’, verduidelijkt het COELO. Gemeenten rekenen deze kosten door. ‘Een aantal gemeenten heeft deze stijging van de rijksbelastingen vorig jaar betaald uit de reserves, maar deze raken een keer uitgeput.’

Rioolheffing

Een- en meerpersoonshuishoudens die een huis bezitten betalen dit jaar respectievelijk 167 en 172 euro aan rioolheffing. Voor huurders is dat 42 en 57 euro.

Huurders en huiseigenaren

Alles tezamen betalen huurders gemiddeld 5,1 procent oftewel 17,68 euro meer dan vorig jaar, wat neerkomt op 363 euro (het COELO gaat hierbij uit van een meerpersoonshuishouden). De kosten variëren van 43 euro in Nijmegen tot 586 euro in Zaandam. Huiseigenaren betalen gemiddeld 734 euro, een stijging van 30,11 euro ten opzichte van vorig jaar. In Den Haag zijn de woonlasten met 534 euro het laagst en in Leiden het hoogst: 878 euro.

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Henk kemps
Onder de 3 kabinetten 'Rutten' is de belastingdruk voor de burger gestegen naar meer dan 40%. Een truc van Rutte om dit minder te laten lijken is door gemeentes meer belasting te laten innen en doordat de Overheid de WMO, thuiszorg en pychische zorg over de schutting heeft gedonderd. Nu zijn de gemeenten daarvoor VERANTWOORDELIJK. Het oorspronkelijke geld is echter met 15% gekort. Logisch dat gemeenten de begroting niet sluitend krijgen en de belastingen fors verhogen !!
H. Wiersma / gepens.
Er is al eerder voor gewaarschuwd. De 'rupsjes nooit genoeg', al dan niet geholpen door karige uitkeringen uit het Gemeentefonds, slaan weer eens flink toe. De hogere belastingen van de lagere Overheden, prijsstijgingen, hogere kosten zorgverzekeringen etc. gaan een flink gat slaan in de financiën van de uitkeringsgerechtigden en de gepensioneerden.

Toen Rutte begon was de belastingdruk ca. 34% en nu dus ruim 40%. Nederland heeft ondertussen ongeveer de laagste landenschuld (ca. 49%) van de EU. Dagobert Duck zwemt in het geld.

Tijd om in te grijpen BiZa, SoZa en Fin!
Hans / afdelingsmanager
Spreek gerust uw raadsleden er op aan en laat op gepaste wijze merken wat hiervan de gevolgen zulllen zijn...
henk
En de VVD maar blijven beloven dat we er allemaal op vooruit gaan. Gelooft u het nog?
Ron / adviseur
De totale lasten die de verschillende overheden ons opleggen stijgen alleen maar. De overheden veroorzaken de inflatie voor een groot deel en gebruiken die zelf veroorzaakte inflatie als rechtvaardiging voor het buitenproportioneel verhogen van lasten. Huiseigenaren worden als "rijk" bestempeld en kunnen dus meer uitgewrongen worden dan huurders. Onbegrijpelijk dat deze gigantische scheefgroei gewoon maar kan. Onbegrijpelijk dat Rutte c.s. wegkomt met het geschuif om de lasten van het Rijk over te dragen naar gemeenten om zelf mooi weer te kunnen spelen.
Eugene
En zo worden we als burger ook door de lokale overheid verder leeggezogen.
Mark
En dit is pas het begin. Het rijk blijft korten op en extra regels opleggen bij gemeenten. Dit alles gaat worden doorgerekend aan de burger. De gemeenten hebben geen reserves meer. Daarnaast zullen subsidies worden afgebouwd en investeringen in wegen en kosten voor onderhoud worden verlaagd.
Ben Hollander / adviseur
De afvalstoffenBELASTING zorgt dus voor een sterk stijgende afvalstoffenheffing. Ik maar denken dat het de gestegen KOSTEN waren. Men is hier in NL echt de weg kwijt.
peter
Ik snap niet dat mensen nog op de VVD stemmen....
H. Wiersma / gepens.
Deze week geconfronteerd met de eerste belastingtarieven van elektriciteit en gas voor 2020.

Na alle voorlichting vanuit het VVD-kabinet uiterst frappant:

-de belasting op elektra is verminderd per Kwh met E 0,0110 (dus -0,045%)

-de belasting op gas is verhoogd per m3 met maar liefst E 0,0483 (+ 6,5%).

Van de eerder toegezegde E 70 à E 100 vermindering van de energierekening is dus echt geen enkele sprake. En zo gaat het besodemieteren van burgers maar vrolijk door.
Advertentie