Advertentie
financiën / Ingezonden

Betalingsherinnering voor het nieuwe kabinet

Het is van belang dat de nieuwe regering niet langer duikt als de rekening voor onderwijshuisvesting voorbij komt.

27 juni 2024

De Minister van OCW moet 250 miljoen euro extra naar scholen overmaken in verband met te weinig betaalde personeelskosten in 2022, oordeelde de rechtbank Midden Nederland in juni 2024. Voor schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs staat voor 2024 nog een bedrag van 1,2 miljard euro open bij het Rijk. Dat geld is nodig om schoolgebouwen geschikt te maken voor goed en inclusief onderwijs, om kinderen en docenten een gezonde werkplek te geven, de voorzieningen in buurten en wijken in stand te houden en te zorgen dat de panden voldoen aan wet- en regelgeving.

Uit het Integraal Beleidsonderzoek Onderwijshuisvesting en meer recent Bouwstenen-onderzoek blijkt dat gemeenten voor deze schoolgebouwen jaarlijks 2,6 miljard nodig. Ze krijgen maar 1,4 miljard via het gemeentefonds van het Rijk. Dat betekent dat er hier en daar heus een nieuwe school wordt gebouwd of verbouwd, maar we per saldo in kwaliteit achteruit gaan. En daarbij lapt de burger via de gemeentebelasting vaak geld bij, terwijl het Rijk bij wet in voldoende bekostiging zou moeten voorzien.

Voor schoolgebouwen hebben gemeenten jaarlijks 2,6 miljard nodig. Ze krijgen maar 1,4 miljard.

Diverse ministers van OCW hebben het probleem inmiddels erkend en de bal doorgespeeld naar hun opvolger. Van minister Slop naar minister Wiersma en die op zijn beurt weer naar minister Paul. Nu ligt de bal weer bij een nieuw kabinet. Als het bedrag voor het Rijk te groot is om in één keer op te hoesten, zijn gemeenten vast bereid een betalingsregeling te treffen of een manier om het voor de toekomst goed in te regelen. Sterker nog zo’n voorstel ligt er al. Dus waar wachten we nog op. Het is van belang voor kinderen, het onderwijs, de leefbaarheid van dorpen en wijken en de geloofwaardigheid van het kabinet dat zegt de wet te willen handhaven, dat de nieuwe regering niet langer duikt als de rekening voor onderwijshuisvesting voorbij komt. 

Ingrid de Moel, Directeur Bouwstenen voor Sociaal

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie