Advertentie
financiën / Nieuws

Reserves geen hulp voor Schiedam

Gemeenten mogen vanaf 2024 hun reserves inzetten voor het dekken van structurele lasten. Schiedam voldoet niet aan de voorwaarden.

20 februari 2024
Schiedam windmolen Shutterstock
Shutterstock

De gemeente Schiedam kan geen gebruik maken van haar reserves om structurele lasten te dekken. Dat schrijft het college in een brief aan de raad. Het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen (BOFv), waarin decentrale overheden en het rijk vertegenwoordigd zijn, besloten december jongstleden dit voor een deel toe te staan. Schiedam heeft echter onvoldoende eigen middelen om aan de voorwaarden te voldoen.

Strategisch Business Controller

Gemeente Utrecht
Strategisch Business Controller

Teamleider team Sport en Cultuur & team Vastgoed en Grondzaken

Pool Management in opdracht van Gemeente Twenterand
Teamleider team Sport en Cultuur & team Vastgoed en Grondzaken

BOFv

Het besluit van het BOFv is gemaakt vanwege de financiële situatie van veel gemeenten. Ze hebben tekorten in de begroting, maar tegelijkertijd de laatste jaren bijzonder hoge reserves opgebouwd. Dat had met veel factoren te maken, waaronder met krapte op de arbeidsmarkt. Normaliter mogen die reserves niet worden ingezet voor structurele lasten, maar vanaf 1 januari in beperkte mate wel.

Voorwaarden

Gemeenten mogen tot tien procent van een surplus in de de algemene reserve aanwentelen om structurele tekorten te dekken. Dit onder de voorwaarde dat de solvabiliteit van de gemeente groter of gelijk aan 20 procent is en blijft. De meest recente cijfers laten zien dan meer dan 300 gemeenten voldoende solvabiliteit hebben. ‘De maatregel is geen oplossing voor structurele tekorten, maar kan helpen om actuele knelpunten op te lossen’, zei VNG-directeur Leonard Geluk erover.

Wethouder

De gemeente Schiedam kampt, net als veel gemeenten, met begrotingstekorten. Antoinette Laan (VVD) is wethouder financiën in de Zuid-Hollandse gemeente. De tekorten zijn flink, maar bezuinigingen zijn er nog niet. ‘Nog niet, omdat wij de positieve hoop hebben dat het Rijk nog inzicht krijgt en wel geld gaat overmaken’, zo zei Laan een paar maanden geleden tegen streekomroep ‘Twee’.

Onvoldoende solvabiliteit

In een brief aan de raad laat het college nu weten dat de verruimde regelgeving wat betreft het inzetten van reserves geen soelaas zal bieden voor Schiedam. De reden: de gemeente voldoet niet aan de solvabiliteitseis. De solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Met andere woorden: de gemeente heeft onvoldoende eigen geld of te veel schulden. Het begrotingstekort voor 2026 blijft daarom onverminderd (ruim 11 miljoen euro).

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie