Advertentie
financiën / Nieuws

Rioned tegen afschaffing verplicht rioolprogramma

De rioolbranche is voor deregulering, maar de verplichting voor gemeenten om een riooleringsprogramma op te stellen met blijven. 'Riool is nu eenmaal geen sexy onderwerp voor debat.'

18 november 2014

De riolerings- en afvalwaterbranche is tegenstander van het opheffen van het verplichte rioleringsprogramma dat gemeenten nu eens in de vier tot zes jaar moeten opstellen.

Dat schrijft de koepelorganisatie Rioned deze week in een brief aan de Tweede Kamer. Hiermee loopt de stichting vooruit op de invoering van de Omgevingswet. Deze éen-loket-wet vervangt zes bestaande wetten, waaronder de Wet milieubeheer. Het kabinet zal de Kamer binnenkort schriftelijk informeren over de voortgang en inhoud van de wet. In het eerste voorstel wordt de verplichting tot het opstellen van een programma vanaf 2020 geschrapt.

Basis van rioolheffing

Rioned begrijpt de drang tot deregulering, maar vreest dat in dit geval het kind met het badwater wordt weggegooid. ‘Ten eerste concretiseert het gemeentelijk rioleringsprogramma naar bewoners en bedrijven de invulling van de gemeentelijke taken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. Verder vormt het rioleringsplan met haar langetermijnbeschouwing van de financiering de basis voor de onderbouwing van de rioolheffing’, aldus de brief.

Eens in de zes jaar nadenken over riool 

Directeur Hugo Gastkemper van Rioned licht toe: ‘De verplichting dwingt gemeenteraden ertoe om minimaal eens in de zes jaar eens goed na te denken over het riool en het stedelijk waterbeheer. Daarbij wordt gekeken naar de doelen van het beleid, waar de aanpassingen nodig zijn en wat het mag of moet kosten. Ook voor bewoners en bedrijven wordt het op deze manier duidelijk waarom ze ook alweer belasting betalen en wat er precies met het geld gebeurt’.

Niet verplicht, maar het mag wel
Maar als het zo belangrijk is, dan kunnen gemeenten die een beetje nadenken het programma toch gewoon blijven opstellen, afschaffing van verplichting is toch niet hetzelfde als een verbod? ‘Nee, en dat zullen veel gemeenten ook blijven doen, zo hoor ik vanuit het veld. Maar de kans dat het toch wat verwatert en het gewoon een van de taken van de gemeenten wordt, is levensgroot aanwezig’, stelt Gastkemper. Het riool is nu eenmaal niet zo zichtbaar, laat staan dat het een sexy onderwerp voor debat is, wil hij maar zeggen.

Papieren deregulering

Hij ziet dan ook vooral het voordeel niet in van het afschaffen. Als deregulering voldoet het op papier, maar zoals gezegd zullen veel gemeenten het programma sowieso blijven opstellen. ‘Ze moeten toch de hoogte van hun belasting vaststellen, daar heb je dit programma voor nodig. Dus waar zit de dereguleringswinst?'

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Frank Geenen / beleidsadviseur water
Een verplicht plan is geen synoniem voor goede rioleringszorg en zeker niet voor een bewuste bestuurlijke en politieke keuze. Te vaak worden rioleringsplannen nu nog als gegeven vastgesteld en worden er geen bewuste keuzes gemaakt.

Misschien komt de echte creativiteit en integrale aanpak van gemeentelijke waterzorg dan wel uit de verf.
Pierre
Het is ook wel wat merkwaardig. In de toelichting op de wet staat:de gemeentelijke programma's vervullen een belangrijke functie voor het behalen van doelen uit het Bestuursakkoord Water in 2020. Daarom zal de verplichting tot dat jaar in stand blijven.

Dus als er een rijksdoel mee gebaat is, dan is het belangrijk, maar daarna is het niet meer belangrijk. Om nog maar eens te onderstrepen hoe egocentrisch de Rijksoverheid tegenwoordig denkt.

Aan de andere kant weet Rioned ook wel dat de programma's vaak vooral een papieren plan zijn. De daarin opgenomen basisinspanning, bijvoorbeeld.
Dat het plan facultatief wordt is op zich niet zo onlogisch, maar die 2020 is opportunistisch/ pure willekeur. Vraag is ook echt of in dat jaar de doelen in het akkoord behaald zullen zijn. Zo niet, wat dan?
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
plat gezegd komt het voor het gewone volk hierop neer: we begrijpen dat we moeten betalen voor gebruik (...?) en onderhoud (!). maar we willen wel dat we niet voor niets betalen - of voor andere zaken terwijl de heffing voor rioolonderhoud is. gemeenten kennen al vlottekens alternatieve doelen voor (toch wel) geoormerkte inkomsten.

doeterniettoe / -
Heel vreemd voorstel van de landelijke politiek, alweer een bewijs dat hun eigen stempeltje belangrijker is dan de realiteit. Gemeentes zien het belang van een riool wel in, maar als het politiek uitkomt (en dat wordt steeds erger) ruilen ze de rioolheffing met het grootste gemak in voor een OZB, want met dát geld kan een college stemmen kopen.
Advertentie