Advertentie
financiën / Nieuws

Lokaal belastinggebied hooguit 6 miljard groter

Dit voorjaar, zo belooft Binnenlandse Zaken, krijgen decentrale overheden meer te horen over de toekomst van het eigen belastinggebied.

25 januari 2023
Belastingaanslag gemeente
ANP

Minister Bruins Slot belooft gemeenten en provincies vóór de meicirculaire duidelijkheid te geven of en in welke mate ze zelf meer belastingen mogen gaan heffen. Ze zegt daarover momenteel in gesprek te zijn met koepelorganisaties VNG en IPO.

Complex

Dat antwoordt de minister van Binnenlandse Zaken op Tweede Kamervragen. Ze vindt het nog te vroeg nu al een concrete uitwerking van een nieuwe financieringssystematiek van de decentrale overheden te delen. In dat antwoord geeft ze aan dat zo’n nieuwe systematiek van bekostigen van gemeenten en provincies ‘complex’ is en vraagt om ‘zorgvuldige voorbereiding en afstemming met de koepels.’ Haar streven is dat er in het voorjaar 2023 ‘op hoofdlijnen’ duidelijkheid over komt.

Overleg

Wel refereert ze, waar het gaat over een eventuele uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied, expliciet aan een rapport van een ambtelijke werkgroep die uitrekende wat een belastinggebied zou zijn dat past bij het gemeentelijk takenpakket. Volgens die werkgroep telt dat intussen op tot 9,7 miljard euro. Omdat de huidige omvang circa 4 miljard bedraagt zou er volgens de minister ‘dus’ maximaal een verruiming reëel zijn van circa 6 miljard euro. Daarover wordt volgens haar nu overlegt met de VNG.

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 2 van deze week. (inlog)

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Even voor de duidelijkheid. Verruiming van het gemeentelijk belastinggebied betekent natuurlijk ook een verlaging van de loon- en inkomstenbelasting. Daarnaast is een efficiëntere vorm van belastingheffing noodzakelijk bijvoorbeeld in de vorm van één ingezetenen- en bedrijvenbelasting en afschaffing van alle andere gemeentelijke belastingen.
marten bosma
@Wiersma om het compleet te maken: en een verlaging van de uitkering uit het Gemeentefonds voor gemeenten.

En dat zou dan allemaal voor alle gemeenten, burger en anderen eventueel per saldo op 0 moeten uitkomen.
Advertentie