Advertentie
financiën / Nieuws

Wethouders luiden noodklok voor de binnensteden

Wie de volle terrassen en straten in de stadscentra ziet, zou het niet snel denken. Maar de sectoren horeca en winkels hebben het volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) erg zwaar. Wil de binnenstad overleven, dan moet het rijk snel met extra geld over de brug komen.

22 september 2021
binnenstad.jpg

Wie de volle terrassen en straten in de stadscentra ziet, zou het niet snel denken. Maar de sectoren horeca en winkels hebben het volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) erg zwaar. Wil de binnenstad overleven, dan moet het rijk snel met extra geld over de brug komen.

Dat is de boodschap van de Nijmeegse wethouder Monique Esselbrugge en haar Rotterdamse collega Roos Vermeij. Samen met twee andere leden van de VNG-taskforce Economisch Herstel en Transitie – wethouder Boaz Adank van Breda en Marinus Biemans van Deurne – pleiten zij bij de regering voor versnelde investeringen in sterke binnensteden en kernen.

 

Leegstand

De gemiddelde leegstand in binnensteden is inmiddels opgelopen tot 13 procent, internetverkoop is lastig terug te draaien en door corona hebben ondernemers weinig reserves, zo betogen zij. Kaalslag ligt op de loer en zonder sterke binnensteden en centra staat volgens hen meer op het spel. ‘Het kloppend hart en uithangbord van steden en kernen kwijnt weg, en dat is niet alleen slecht nieuws voor ondernemers. Voor veel grote opgaven zoals het woningtekort, verduurzaming of sociale samenhang zijn toekomstbestendige binnensteden van cruciaal belang op lokaal én nationaal niveau.’

 

Geldgebrek

Gemeenten en regio’s zijn weliswaar samen met ondernemers en bewoners aan de slag met actieprogramma’s om het tij te keren, maar het ontbreekt op veel plekken aan mankracht, geld of kennis. De wethouders geven bovendien aan dat sommige bovenlokale problemen niet zonder het rijk kunnen worden aangepakt. Ze dringen er daarom bij het rijk op aan om samen de leegstand aan te pakken en in te zetten op functieveranderingen, zoals wonen. De gisteren door Economische Zaken beschikbaar gestelde 100 miljoen euro voor de onrendabele top van herstructureringsprojecten kan niet meer zijn dan een eerste begin; het is genoeg voor hooguit twintig gemeenten.

 

Beleggers

De wethouders pleiten er verder voor het mogelijk te maken meer grip te krijgen op de grote beleggers in de vastgoedsector: ‘Kijk naar kansen als een Investeringsregeling in panden en breid juridisch planologische instrumenten uit om verschaling van het horeca- en winkelaanbod te voorkomen.’

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ab / beleidsmedewerker
Internetverkoop is natuurlijk lastig terug te draaien. Net als de vleessector is dit weer een sector waarbij de landelijke politiek heeft liggen slapen. De vleessector zorgt voor stikstof en belast de belastingbetaler met de kosten van arbeidsmigratie. De internetverkoop belast het wegennet en belast de belastingbetaler ook met de kosten van arbeidsmigratie. Als de daadwerkelijke kosten van de online sector waren belast, dan was dit nooit zo uit de klauwen gelopen. De voertaal bij distributiebedrijven is Pools of Engels. Ik weet genoeg zie een patroon. Den Haag moet zorgen voor een level playing field tussen fysieke winkels en online winkels. Zo is er een CAO retail non food die algemeen verbindend is verklaard. Maar de online sector kent geen sector CAO nauwelijks bedrijfs cao’s. Geen pensioenregelingen. Alleen minimumloon. De online sector draait al jaren verlies en betaalt door fiscale verlies compensatie geen belasting. Waar zijn we mee bezig.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet / Jeugdzorg
Dus een winkelier betaalt heel veel voor zijn pand, een CAO loon voor het personeel inclusief pensioen. Een online winkel betaalt een laag bedrag per m2 voor de huisvesting, er is geen sector CAO en alleen minimumloon, haalt het personeel uit Polen, betaalt niet voor overwerk, rijdt de wegen kapot met zware vrachtwagens en betaalt er niet voor, vervuilt dorpen en steden met uitstoot van diesel. En dan is het huilie huilie voor de binnensteden. En de online winkels maken verlies. En de jongeren vinden geen woning want Nederland heeft 750.000 arbeidsmigranten. Alleen maar verliezers dus.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Allemaal krokodillentranen van die wethouders. Ze laten overal op maagdelijke weidegronden shopping-malls, woonboulevards, outlet-centers en giga distributiecentra toe en dan zijn ze boos en de weg kwijt als de oude binnensteden het onderspit delven! How come?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Maarten Tas / coördinator/projectleider
Het is tijd om op een andere manier over de toekomst van onze binnensteden en dorpscentra na te denken. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft op dit moment diverse open oproepen uitstaan waar gemeenten samen met ontwerpers subsidie kunnen aanvragen om hier met lokale partijen ontwerpend onderzoek naar te doen en zo nieuwe breed gedragen ontwikkelperspectieven op te stellen: https://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/open_o …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Boris / ambtenaar
Dat is marktwerking. Zijn de gemeenten bekend met dat principe? Waarom moet de overheid bijspringen? Of is dat om bestuurlijk falen te verdoezelen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jeroen van Dijken


De coronacrisis heeft ons laten zien waar de kwetsbaarheden in de maatschappij liggen en hoe belangrijk ‘dichtbij’ is. Het gaat dan ook over de omgeving waarin we leven en over het dagelijks ontmoeten van mensen. Het herstel van de coronapandemie moet daarom ook gericht zijn op het behoud van de leefbaarheid van Nederland. Daarbij zijn bepalende keuzes nodig tijdens de formatie en in de komende regeerperiode. De oproep van wethouders in de grote steden tot meer actie en landelijke betrokkenheid is zeer terecht.De retail levert een belangrijke bijdrage aan het maatschappelijke en het economisch herstel. Waar winkels zijn, bloeit het. Een kloppend winkelhart straalt af op dorpen en steden. Ondernemers steunen onze gemeenschappen en laten haar leven en die onschatbare waarde mag niet verloren gaan. Een nieuw kabinet dient daarom te kiezen voor een gezonde, toekomstbestendige retail. Niet alleen omdat het om honderdduizenden banen gaat, maar ook om de toekomstige vitaliteit en leefbaarheid in onze dorpen en steden.De nadruk bij de Rijksoverheid ligt op macro-economische groei, maar de maatschappelijke gevolgen worden juist lokaal gevoeld. Doordat de retail verandert en ondernemers steeds meer kiezen voor online ondernemen, neemt de leegstand toe. Terwijl ook nog eens veel te veel winkelmeters gebouwd zijn. Leegstand is een bedreiging voor vitaliteit als het niet wordt omgezet in een kans. Bijvoorbeeld door lege winkelruimte een nieuwe functie te geven, zoals wonen. Het heeft een potentie van wel 50.000 nieuwe woningen.INretail spant zich in voor verandering. Zowel lokaal als landelijk. De oproep van wethouders steunt dit!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Eigenlijk gaat het niet om geld, maar lees ik een oproep voor een nationale visie/beleid. Een noodzaak die breed in de R.O wordt gevoeld
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F. Hakstro / Beleidsmedewerker
Ik mis een level playing field tussen online winkels en fysieke winkels. Geen mens wil in die dichte blokkendozen werken, laat staan zonder een CAO met pensioenregeling. Verder zit Nederland niet te wachten op 750.000 arbeidsmigranten die dit werk wel willen doen. Van veel online bedrijven is daarnaast bekend dat ze geen of weinig belasting betalen. Online winkelen moet anders.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie