Advertentie
financiën / Nieuws

Nederland beweegt Aruba met rente tot hervormingen

Aruba en Nederland sluiten een bestuursakkoord over de komst van een nieuwe rijkswet, het eiland krijgt voorlopig een rentekorting.

27 mei 2024
ANP Aruba Van Huffelen
Staatssecretaris Van Huffelen vorig jaar op ArubaANP/Remko de Waal

Aruba en Nederland gaan een bestuurlijk akkoord sluiten met afspraken over houdbare overheidsfinanciën op het Caribisch eiland. Dat maakt het ministerie van BZK bekend. Via een nieuwe rijkswet moeten er onder andere nieuwe afspraken komen over de begrotingsnormen en het financieel toezicht. Vooruitlopend op de wet krijgt Aruba alvast een miljoenenkorting op de rente voor de openstaande covid-leningen.

Zorgmakelaar Jeugdhulp Gecertificeerde Instellingen

JS Consultancy
Zorgmakelaar Jeugdhulp Gecertificeerde Instellingen

Coördinerend strateeg dijkprojecten

JS Consultancy
Coördinerend strateeg dijkprojecten

Rentepercentage

Die rente, van 6,9 procent, is de afgelopen jaren onderwerp van discussie geweest. Premier Evelyn Wever-Croes verweet de Nederlandse overheid zelfs dat zij geld wil verdienen over de rug van de Arubaanse belastingbetaler. Nederland wil dat Aruba financiële hervormingen doorvoert, en wil dat al langer via een rijkswet in gang zetten. Aruba worstelt daarmee, omdat het als autonoom land ook de eigen autonomie wil behouden.

Bestuursakkoord

Nu is er toch een akkoord tussen Aruba en Nederland, zo meldt BZK. Tenminste, er is een bestuursakkoord waarin beide landen aangeven samen te zullen werken aan een rijkswet. Wat daar precies in zal staan is nog niet duidelijk, maar het zal in ieder geval gaan over nieuwe begrotingsnormen en financieel toezicht. Daarmee krijgt de Nederlandse overheid dus meer grip op de, doorgaans twijfelachtige, financiële situatie op Aruba.

Financiële consequenties

Ook zal er in de wet worden geregeld dat Aruba gebruik kan maken van de lopende inschrijving waaronder Nederland inschrijft op leningen. Op deze manier wordt voor Aruba een gunstige financieringsmogelijkheid opengesteld. Een financiële tegemoetkoming die Nederland nu al bereid is te verlenen is het verlagen van het genoemde rentepercentage van 6,9 procent naar 5,1 procent. Het Antilliaans Dagblad schrijft dat staatssecretaris Van Huffelen spreekt van een besparing van 300 miljoen florin, ruim 150 miljoen euro.

Rente verbonden aan resultaat

Als de rijkswet en de betrokken nationale regelgeving niet volgens planning tot stand komen wordt de rente weer verhoogd naar het oorspronkelijke percentage. De overheden hebben iets minder dan een jaar de tijd. Nederland verklaart zich ook bereid om ná inwerkingtreding van de rijkswet, een deel van de aflopende buitenlandse leningen van Aruba te herfinancieren tegen de rente die Nederland betaalt, met daarboven een beperkte opslag.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Het blijft dweilen met de kraan open in het Caraïbisch gebied.
Hielco Wiersma
Zelfstandige landen behoren zich voor het afsluiten van geldleningen te wenden tot de daarvoor geijkte mondiale instellingen. Landen die geldleningen verstrekken stellen regelmatig politieke voorwaarden, die nadeliger voor geldvragernde landen kunnen uitpakken.
Advertentie