Advertentie
financiën / Nieuws

‘Laat AFM toezicht houden om gemeentelijke accountantsdiensten’

Toezicht houden op gemeentelijke accountantsdiensten is voor lokale rekenkamers onwenselijk en voor kleinere rekenkamers (te) moeilijk.

22 maart 2023
Toezicht en geld
Shutterstock

De rekenkamers van Den Haag en de Metropool Amsterdam willen niet langer zijn belast met de controle op hun gemeentelijke accountantsdiensten. Samen met de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) verzoeken ze Binnenlandse Zaken die taak te laten uitvoeren door een centrale toezichthouder, bijvoorbeeld de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Teammanager Maatschappelijke Opgaven

Gemeente Lansingerland
Teammanager Maatschappelijke Opgaven

Senior jurist

Zorginstituut Nederland
Senior jurist

Oneigenlijke taak

Nu ligt die toezichttaak al sinds jaar en dag bij gemeentelijke rekenkamers. Vanwege een verwachte toename van het aantal gemeentelijke accountantsdiensten, wijzen de twee rekenkamers en de NVRR erop dat de toezichttaak ‘oneigenlijk’ is voor rekenkamers. Zij voorzien dat zowel kennis als middelen voor veel lokale rekenkamers niet toereikend zullen zijn om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het toezicht.

Regulier onderzoek in de knel

De rekenkamers van Amsterdam en Den Haag hebben de afgelopen jaren een aantal keren aangegeven dat het toezicht op een accountantsdienst ver buiten de andere wettelijke taken van een rekenkamer ligt en veel van de tijd en middelen van de rekenkamer vraagt. ‘Tijd en middelen die niet besteed kunnen worden aan het ondersteunen van de gemeenteraad met regulier rekenkameronderzoek’, zo laten ze Binnenlandse Zaken weten.

Versnippering

Bovendien leidt in hun ogen een versnipperd toezicht, uitgevoerd door meerdere organisaties, tot gebrek aan uniformiteit en continuïteit. ‘Ook al omdat rekenkamers minder toezicht hoeven te houden dan de AFM is dit onwenselijk’, schrijven zij in een brief aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Commerciële bureaus

De gemeentewet regelt dat de gemeenteraad een accountant aanwijst voor de controle van de jaarrekening. De gemeenteraad kan besluiten deze accountant in eigen dienst te nemen. In dat geval is de lokale rekenkamer verantwoordelijk voor het toezicht op de gemeentelijke accountant. Nederland kent op dit moment twee GAD’s – in Amsterdam en Den Haag. De respectievelijke rekenkamers van die twee gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor het toezicht op die accountantsdiensten. Alle andere accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten, waaronder de controle van de gemeenterekening, zijn externe, commerciële organisaties die vallen onder AFM-toezicht.

Wetswijziging

Het weghalen van de verantwoordelijkheid gemeentelijke accountantsdiensten bij de rekenkamers en die onder te brengen bij een centrale toezichthouder kan volgens de rekenkamers van Amsterdam en Den Haag en de NVRR wellicht op efficiënte wijze worden meegenomen bij de aanstaande wijziging van de Wet toekomst accountancysector.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

P. Smit
Veel gemeente huren al een particuliere accountant in om hun eigen gemeentelijke accountantsdienst te controleren. Dat kunnen Den Haag en de Metropool A'dam toch ook gewoon doen?
Hielco Wiersma
In ieder geval dient te worden voorkomen dat 'slagers hun eigen vlees' keuren. Inschakeling van particuliere accountants geeft in tijd gezien regelmatig problemen, waardoor financiële stukken te laat worden gepresenteerd. Goedkeuring door een externe instelling heeft daarom de voorkeur.
Te denken valt aan het instellen van een nationaal opererende rekenkamer, die de financiële stukken van waterschappen, provincies en gemeenten controleert. Dat zou dan bijvoorbeeld een onderdeel kunnen zijn van de AFM of de Algemene Rekenkamer. Bijkomend voordeel is dat hiermee op nationaal niveau veel vergelijkende gegevens worden gekregen die te gebruiken zijn voor efficiënter en effectiever opererend openbaar bestuur.
Advertentie