Advertentie
financiën / Nieuws

Onvoldoende onderbouwing deelname Feyenoord City

De gemeente Rotterdam wil aandeelhouder worden in het nieuwe stadion van Feyenoord en zal hier binnenkort over besluiten, maar volgens de lokale rekenkamer is het publiek belang hiervan onvoldoende onderbouwd. Bovendien is niet duidelijk of er wordt voldaan aan de eisen van de gemeenteraad.

20 mei 2021
FEyenoord-shutterstock-641010370-2.jpg

De gemeente Rotterdam wil aandeelhouder worden in het nieuwe stadion van Feyenoord en zal hier binnenkort over besluiten, maar volgens de lokale rekenkamer is het publiek belang hiervan onvoldoende onderbouwd. Bovendien is niet duidelijk of er wordt voldaan aan de eisen van de gemeenteraad.

Noodzaak

Definitief besluiten over aandeelhouderschap in Feyenoord City is nu volgens de Rekenkamer Rotterdam ‘niet goed mogelijk’. De rekenkamer volgt de financiële betrokkenheid van de gemeente bij het stadion sinds het najaar van 2019. De gemeente wil in juli besluiten. ‘De noodzakelijke aanwezigheid van een publiek belang voor het aandeelhouderschap is echter nog steeds onvoldoende onderbouwd’, schrijft de rekenkamer.

 

Bereidheid

‘Daarnaast is er op essentiële onderdelen onduidelijkheid of wordt voldaan aan de voorwaarden die hieraan door de gemeenteraad zijn gesteld.’ Toetsing heeft uitgewezen dat er geen uitspraken worden gedaan over substantiële voorwaarden die waren gesteld in een position paper. ‘De bereidheid van betrokken financiers is niet getoetst en het ontbreekt aan duidelijkheid over de financieringsstructuur en het risicoprofiel van de business case.’

 

Besluit

Verder is er onzekerheid over de bouwkosten en de gemeentelijke risico’s bij de erfpachtconstructie. Alles tezamen vindt de rekenkamer dat er nog geen definitief besluit genomen kan worden. Mocht de raad toch tot deelname besluiten dan doet de rekenkamer een aantal aanbevelingen: heldere normen formuleren voor het toetsen van opschortende voorwaarden, zorgen dat nog uit te voeren acties daadwerkelijk plaatsvinden en duidelijk maken hoe de landaanwinning precies plaatsvindt en wat de financiële risico’s van de gemeente daarbij zijn.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Ook gemeenten moeten meegaan in de vaart der volkeren, dus met nieuw beleid (het betreft hier o.a. ook bouw woningen in een nieuwe buurt/wijk van Rotterdam). Nieuw beleid brengt risico's met zich mee. Het gaat er om dat voor de deelname aan een nieuw stadion de risico's aanvaardbaar moeten zijn, dit in relatie met de totstandkoming van het totale project.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie