Advertentie
financiën / Nieuws

Oproep aan raadsleden om in actie te komen

Het dreigende tekort van drie miljard euro voor gemeenten in 2026, ook wel het ‘ravijnjaar’ genoemd, heeft raadsleden tot actie aangezet.

18 december 2023
geldzorgen
Shutterstock

Een actiecomité van raadsleden uit het hele land roept alle raadsleden op tot actie tegen het dreigende financiële tekort van drie miljard euro voor gemeenten. Dat blijft ook na de Tweede Kamerverkiezingen boven de markt hangen en raakt de beleidsvrijheid van gemeenteraden hard.

Adviseur Kabinet en Representatie

Gemeente Wassenaar
Adviseur Kabinet en Representatie

Bestuursadviseur

Waterschap Zuiderzeeland
Bestuursadviseur

Manifest ondertekenen

Alle raadsleden kunnen onderstrepen wat het dreigend financieel tekort voor hen betekent door het ondertekenen van een manifest waarin de positie voor gemeenteraad en raadsleden wordt geschetst. Het manifest is opgesteld door de voormalige actiegroep Raden in Verzet. Inmiddels is de kerngroep met raadsleden uit Zoetermeer omgevormd tot een actiecomité van en met raadsleden uit het hele land. ‘Er is een team van raadsleden en ambassadeurs van uiteenlopende politieke partijen verspreid over Nederland van Zaandam tot West-Betuwe en van Alphen aan den Rijn tot Hilvarenbeek’, laat het comité weten.

Niet-sluitende ramingen

Het actiecomité roept met het manifest op tot actie en dialoog richting een nieuwe Tweede Kamer en kabinet. In 2026 dreigt voor Nederlandse gemeenten namelijk een tekort van drie miljard euro, ook wel het ‘ravijnjaar’ genoemd. Dit dreigende tekort heeft veel gemeenten ertoe gedwongen om een niet-sluitende meerjarenramingen voor de periode 2025-2027 te presenteren. Als de korting op het gemeentefonds toch wordt doorgevoerd, kan dit grote impact hebben op keuzes die gemeenteraden kunnen maken. Raadsleden worden daarom uitgenodigd het manifest te ondertekenen en om deel te nemen aan een bijeenkomst van het actiecomité op 27 januari 2024 om samen aan oplossingen en strategieën te werken.

Minder geld betekent minder slagkracht voor raden en kan ervoor zorgen dat het ambt van raadslid minder aantrekkelijk wordt

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Samenwerking vereniging raadsleden

De raadsleden die zich inzetten voor een oplossing van het financieel ravijn worden ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De samenwerking tussen de vereniging en Raden in Verzet benadrukt het belang van sterke en autonome gemeenteraden, melden beiden op de website van de vereniging. De vereniging wil een coördinerende rol spelen en zal helpen met het organiseren van bijeenkomsten en met de communicatie over de toekomstige inzet van het comité.

Toegevoegde waarde

De rol van de gemeenteraad versterken en de lokale democratie ondersteunen is het streven van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. ‘Minder geld betekent minder slagkracht voor raden en kan ervoor zorgen dat het ambt van raadslid minder aantrekkelijk wordt.’ Bedoeling van de samenwerking is dat de agenderende houding van Raden in Verzet, samen met het platform van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden om bijna alle raadsleden te bereiken, ertoe kan leiden dat beide elkaar op verschillende wijzen kunnen versterken. ‘De samenwerking kan zo een toegevoegde waarde hebben.’

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Indien nodig zullen toekomstige bezuinigingen primair bij de exploitatie van het Rijk zelf moeten worden gevonden. Er wordt (nog steeds) veel te royaal omgesprongen met de belastinginkomsten. Veel te veel wordt er uitgegeven aan verkeerde en/of niet goed georganiseerde activiteiten. Tijd om er eens flink de bezem door te halen in Den Haag en de Overheidsbedrijven. Bomen die tot aan de hemel groeien zijn er nog nooit geweest.
Advertentie