Advertentie
financiën / Nieuws

Utrecht ziet provinciale ozb niet zitten

Als de motorrijtuigenbelasting als eigen inkomstenbron vervalt, ziet de provincie Utrecht daar het liefst een ingezetenenheffing voor terug.

16 mei 2022
Kleingeld
Pixabay

Als het aan Provinciale Staten van Utrecht ligt, betaalt na 2030 iedere inwoner boven de achttien jaar een vast bedrag aan provinciale belasting via een ingezetenenheffing. Die moet dan in de plaats komen voor de opcenten op de motorrijtuigenbelasting.

Via een motie riepen Provinciale Staten van Utrecht het dagelijks bestuur van de provincie op te kiezen voor een ingezetenenbelasting als alternatief voor de wegenbelasting. Een ander alternatieve belasting, een provinciale onroerendezaakbelasting, wordt afgewezen. In dat geval zouden alleen woningbezitters worden belast en niet de huurders. Overigens is de huidige manier van belastinginning, via opcenten op de motorrijtuigenbelasting, ook niet eerlijk: wie geen auto bezit, betaalt helemaal geen provinciale belasting.

1,7 miljard

Er is een herziening op komst van de financiering van provincies. Statenleden van Limburg tot Friesland is daarom gevraagd alternatieven aan te dragen voor het verdwijnen van de motorrijtuigenbelasting in 2030. Het verlies van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting kost de gezamenlijke provincies 1,7 miljard euro.

Belastingmix

In aanmerking komende opties zijn een ingezetenenheffing (een vast bedrag dat wordt geheven per stemgerechtigde inwoner of per huishouden) naast een vestigingsheffing (een bedrag dat wordt opgelegd aan elke vestiging van een bedrijf), een provinciale onroerendezaakbelasting (naar analogie met de gemeentelijke ozb), een voertuigenbelasting (losgekoppeld van de motorrijtuigenbelasting) en de invoering van opcenten op de kilometerheffing. Een belastingmix behoort ook tot de mogelijkheden, waarbij provincies zelf voor de samenstelling daarvan kiezen.

Stapeling lastendruk

De ingezetenenheffing en de provinciale ozb scoren het best op een achttal criteria, zoals stabiliteit, uitvoerbaarheid en toekomstbestendigheid. Volgens de motie van VVD, CDA, JA21, PVV en 50 Plus is de Ingezetenenheffing herkenbaarder voor bewoners dan de ozb, omdat alleen huiseigenaren die betalen en huurders niet. Bovendien zou een provinciale ozb leiden tot een stapeling van lastendruk bij één specifieke groep: de woningbezitter. Die wordt voor dat bezit ook al aangeslagen door de gemeente en de waterschappen. Een ander argument is dat de netto kosten van ingezetenenheffing binnen aanvaardbare bandbreedtes zullen vallen. ‘Bij ozb zijn grote inkomenseffecten te verwachten aangezien er grote verschillen zijn in woningwaarde en ook grote schommelingen daarvan’, aldus de motie.

Rechtvaardig

Omdat volgens de vijf partijen, die samen een meerderheid vormen in de Utrechtse Staten, moet een nieuw stelsel met name rechtvaardig en herkenbaar zijn voor kiezers. Ze dragen het college van Gedeputeerde Staten daarom op bij het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO) te pleiten voor de ingezetenenheffing als beste optie ter vervanging van de motorrijtuigenbelasting. Uiteindelijk bepaalt ‘Den Haag.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Christiaan Wessel
Even een paar opmerkingen.
"de woningbezitter. Die wordt voor dat bezit ook al aangeslagen door de gemeente en de waterschappen."
- Ook door het Rijk via de inkomstenbelasting! -
"Bij ozb zijn grote inkomenseffecten te verwachten aangezien er grote verschillen zijn in woningwaarde en ook grote schommelingen daarvan’, aldus de motie".
- Bij de Motorrijtuigenbelasting zijn er geen verschillen?? Is dat het uitgangspunt van de motie? Dat argument raakt kant noch wal. Ok, er zijn geen schommelingen, maar wel een streep omhoog -

Ik ben maar eens gaan rekenen. €1,7 mld met 17,5 mln inwoners komt neer op €97 per inwoner. Een gezin van 4 zou dus gemiddeld €388 pj betalen. Ik waarschijnlijk meer omdat Zuid-Holland en Drenthe de duurste provincies zijn v.w.b. MRB.

Ik rijd een bescheiden auto (benzine, 1.004 kg) en maak zo min mogelijk kilometers. De hoofdsom MRB 1995 bedraagt €183,24. De provinciale opcenten in ZH en Drenthe (91,8%) bedragen dus €168,21 pj. Deze motie betekent voor mij een lastenverzwaring van €220 (388 -/- 168).

Ik ben benieuwd hoe de genoemde politieke partijen hier naar kijken. Collateral damage?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sjerp de Jong
In het stuk staat” In dat geval zouden alleen woningbezitters worden belast en niet de huurders.“bij het alternatief belasting via onroerend goed. Deze redenering klopt niet. Bij een onroerend goed belasting worden alle eigenaars aangeslagen en de huurders zullen door de huur indirect ook meebetalen.
De huurders krijgen wel geen aanslagbiljet van provincie. Ook bij de publicaties van de waterschappen komen deze redenering vaak voor. Deze instanties schrijven dan: “huurders betalen alleen ingezetenenheffing en geen woz heffing voor het watersysteembeheer”. Echter indirect via de huur gebeurt dit wel: niet via een aanslag aan de woningeigenaar ( vaak coöperatie), en deze verrekent het in de huur.
Voordeel via deze weg is dat er minder gedoe is met kwijtschelding en oninbaarheid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie