Advertentie
financiën / Nieuws

Overheid kan tot 22 miljard besparen

Als de overheid in de publieke dienstverlening tegen dezelfde kostprijs zou werken als in 2000, waren de kosten nu tussen 17 en 22 miljard euro lager. De kosten stijgen wel, maar kwaliteit van dienstverlening niet of nauwelijks. Dat blijkt uit onderzoek van Roland Berger Strategy Consultants.

28 juni 2013

Als de overheid in de publieke dienstverlening tegen dezelfde kostprijs zou werken als in 2000, dan waren de kosten nu 17 miljard euro lager. Marktconforme efficiëntieontwikkeling kan zelfs tot 22 miljard besparen. Dat blijkt uit onderzoek van Roland Berger Strategy Consultants.

Verbazing groeide alleen maar
De rekensom was eigenlijk ontstaan uit verbazing, zegt partner Arnoud van der Slot over het ongevraagde advies dat donderdag aan de Tweede Kamer is aangeboden. ‘Vorige zomer zijn we eens gaan kijken naar begrotingstekorten. We vonden dat de overheidsuitgaven in elf jaar tijd met 62 procent was gestegen naar 300 miljard.’ Dat kost jaarlijks 0,4 procent economische groei. ‘Voor mij was dat contrair aan het beeld wat ik uit de pers opdeed. We zijn er steeds verder ingedoken en onze verbazing groeide met de dag.’

Deskundigen waren niet verbaasd
Dat was zelfs zodanig dat de onderzoekers besloten hun bevindingen voor te leggen aan specialisten in de politiek. ‘We wilden dat ze ons op fouten gingen wijzen. We vroegen onder meer Raymond Gradus, hoogleraar overheidsfinanciën en directeur van het wetenschappelijk instituut van het CDA, naar zijn mening. De cijfers klopten, maar zij waren niet verbaasd.’ De onderzoekers wilden de ui afpellen om te ontdekken waar de toename van de uitgaven nu vandaan kwam. De uitgaven die volledig gedreven zijn door politieke keuzes lieten ze achterwege. ‘Het ging niet over politiek, maar wel over productiviteit.’

Groei inkoop- en loonkosten
De oorzaken van de stijging liggen in de vraag en de kostprijs, niet of nauwelijks in de kwaliteit van de dienstverlening. Buiten de zorg verbetert de kwaliteit van de dienstverlening objectief nauwelijks en in de ogen van de burger blijft de kwaliteit gelijk of neemt zij zelfs af, blijkt uit het onderzoek. De relatieve kostprijs bij overheden is gestegen door afname van productiviteit en groei van inkoop- en loonkosten boven de inflatie. Met de kostprijs van 2000 gecorrigeerd voor inflatie waren de kosten nu 17 miljard lager geweest en indien de marktsector was gevolgd, waren de lonen nog meer gestegen én de kosten zelfs 22 miljard lager. Conclusie is dat de productiviteit van de overheid afneemt.

We missen structurele sturing
En verbetering is mogelijk, stelt Van der Slot. ‘We missen structurele sturing op efficiëntie en productiviteit en het ontbreekt ons ook aan monitoring en verantwoording aan de achterkant. Het apparaat is er simpelweg niet op ingericht om daar sturing aan te geven. Verder adviseren we specifieker te kijken naar waar de kostprijs is gestegen.’ Het is ook niet per se zo dat ambtenaren langzamer zijn gaan werken. ‘Kijk naar de zorg. Daar is de administratieve regeldruk juist erg toegenomen.’ Over het niveau van de productie van 2000 doen de onderzoekers geen uitspraak. ‘We praten alleen over de “delta”, het verschil tussen toen en nu. De productiviteit is meestal gedaald, behalve in de zorg.’

Absolute overheidsuitgaven nooit verlaagd
Aan loonstijgingen en inkoop wordt  40 miljard besteed, aan de gehele overheid 300 miljard, vertelt Van der Slot. ‘Je moet daar veel dieper op ingaan. Wat is er gebeurd? Start dus een vervolgonderzoek en stel die sturing in.’ Het rapport stipt aan dat de absolute overheidsuitgaven nooit zijn verlaagd. Een stringent programma om kostenbesparingen en productiviteitswinst  te behalen is volgens de onderzoekers dus nodig. Daarvoor zijn een goede voorbereiding en implementatie cruciaal. Ook het creëren bewustzijn bij politici zelf helpt. ‘Bewustzijn van de impact van hun vragen. Die leiden meestal niet tot simplificering. Dat moet goed tegen het licht worden gehouden door bijvoorbeeld een impactanalyse van het indienen van een motie. Het gaat erom er besef van te krijgen. Dat geldt ook voor andere basisprocessen.’  

Apolitiek platform moet besparingen monitoren
Een heldere programmatische aanpak om dit allemaal voor elkaar te krijgen moet door een apolitiek platform worden aangestuurd. ‘Het is in Nederland inderdaad nog nooit gelukt om de uitgaven naar beneden te krijgen. Waarom zou het nu wel moeten lukken? Kijk eerst eens naar de programma’s uit het verleden. Die gaan altijd over vier jaar en hebben een langzame aanloop. In jaar vier, vlak voor de verkiezingen, moeten de echte besparingen zichtbaar worden, maar vaak valt het kabinet al in jaar drie. Je moet die cyclus dus veranderen en zorgen dat een programma niet aan een regeerperiode is gebonden. Denk als een fabriek. Je moet dat ergens anders beleggen dan bij regeringspartijen. Een onafhankelijke, apolitieke platform zou dat moeten monitoren.’

Reacties: 36

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Wat roepen kan iedereen! Er wordt geen enkele duidelijke verklaring onder de cijfers gelegd. Die lijken overigens te zijn gebaseerd op ca. 10% van de totale rijksuitgaven van 2000. Je bent inderdaad al gauw appels en peren aan het vergelijken of moet dit een onderbouwing zijn voor de 15.000 arbeidsplaatsen die bij het Rijk al op de tocht staan? Slechte nieuwswaarde van Binnenlands Bestuur.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
True
zag laatst dat de ultralinkse VPRO aan sponsoring doet, een verkapte subsidie dus, van mijn belastinggeld.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
W. de Lange / interim manager
Het zou voor een discussie toch wel handig zijn als het betreffende rapport beschikbaar was. (niet te vinden bij Binnenlands Bestuur noch op de site van Roland Berger Strategy Consultants).Het is altijd beter te praten over feiten dan over meningen en overtuigingen. Hebben we het b.v. wel over dezelfde producten of is daar toch wel het e.e.a. veranderd. Een paspoort uit 2013 is bijvoorbeeld van een andere orde dan een paspoort uit 2000.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk / adviseur
Waar kan ik het rapport vinden?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Polleke / ambtenaar
"Als de overheid in de publieke dienstverlening tegen dezelfde kostprijs zou werken als in 2000, dan waren de kosten nu 17 miljard euro lager" Fijn maar we zijn nu 13 jaar verder toch. Als de bakker tegen dezelfde kostprijs zou werken als in 2000, dan was het brood nu ook een stuk goedkoper.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter / Projectmanager
De inhoudelijke juistheid van het rapport even daargelaten, want valt vooralsnog niet te verfiëren.Ruim 20 jaar verzelfstandiging/privatisering door de overheid is hoofdzakelijk 'cost driven' geweest, immers gericht op bezuinigen.

Daarbij is consequent de vanzelfsprekende basispremisse buiten beschouwing gelaten dat de dienstverlener winst wil maken. Hetgeen de geplande bezuiniging ten dele - zo niet geheel - teniet zal doen. Hetgeen in de semipublieke sector - o.a. zorg, huisvesting en beheer publieke ruimte - overduidelijk is.

Tel daarbij op de gebrekkige regievoering/opdrachtgeverschap en het issue is compleet. De oplossingsrichting is daarmee echter even duidelijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
alex / beheerder
Wij van wc eend adviseren Wc eend! Roland Berger Strategy Consultants adviseert een nader onderzoek, rara wil dat wel uit wil voeren? Typisch een onderzoek dat is gedaan door mensen met veel verstand van theorie, en weinig van praktijk. 22 miljard besparen is wel heel theoretisch. Ook worden alle overheidsdiensten en prodcuten over 1 kam geschoren, terwijl het meeste met maatwerk te behalen valt. Sommige dingen kun je goedkoper laten doen, sommige dingen kun je goedkoper zelf doen.De keerzijde is alles privatiseren, en we weten allemaal hoe slecht dat is afgelopen (bewijs en voorbeelden te over): alles wordt daardoor slechter en duurder (logisch); maar die EXTRA kosten zijn daar vast niet tegenover gesteld.Structurele sturing (of bedoelen ze bedrijfsmatige sturing) is niet mogelijk, maar ja dat is logisch, dan moeten we de democratie afschaffen, maar dat gaat ook niet gebeuren. Overigens zien we ook steeds vaker dat zelfs bedrijven steeds minder met een langetermijnvisie bezig zijn...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ellen marks / Expert resultaatgericht werken
Als de overheid verstandig is, haalt ze een systeem in huis waardoor het werken aan resultaten geïntegreerd wordt gemonitord: prestaties binnen alle lagen van de organisatie, ontwikkeling van afdelingen en individu én strak stuur op voortgang resultaten. Ontdaan van alle onnodige bureaucratie. Als ze durft en verstandig is, belt ze mij voor advies.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits de Kaart / oud-klantmanager werk en inkomen.
Ook nu weer een vreemde vergelijking: de overheid besturen als een bedrijf. Een onafhankelijk apolitiek platform zou er moeten komen. Maar de politiek is er juist om de samenleving te besturen overeenkomstig de politieke uitgangspunten die men inneemt en waarop volksvertegenwoordigers zijn gekozen. Deze keuzes van het volk zijn vaker gebaseerd op emotie dan op de ratio. Hierdoor kun je de samenleving (lees: overheid) niet besturen als een bedrijf waarvan de eigenaar, c.q. directie of aandeelhouders de besluiten nemen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janssen / Boekhouder
Via het democratische proces heeft de overheid van de burger de opdracht gekregen om een grote hoeveelheid taken uit te voeren. Om deze uit te voeren, wordt belasting geheven en geld geleend op de kaptiaalmarkt. Ook de burgers die tegen zijn, moeten meebetalen want dit is democratisch door de meerderheid af gedwongen.

Bij de uitvoering van oveheidstaken gaat het geregeld mis. Het vreemde is dat vaak dezelfde problemen terug komen en ook nog eens vaak in een verergerde vorm.

Het grappige is, dat het systeem zelf nooit ter discussie wordt gesteld. Bijna alle reacties geven het zelfde beeld: betere uitvoering van de regels, meer controle, meer regels, betere bezetting, meer IT maatregelen etc. Oftewel meer van hetzelfde.

Als de overheid niet in staat is een taak uit te voeren, moet je het ook weghalen bij de overheid. Daarmee voorkom je tekorten, nadelen en misbruik.

Het leuke is dat de overheidstekorten ook kleiner worden. Dan hoef je ook minder te bezuinigingen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Leo Schagen / bestuurder
De overheid is een organisatie die de politieke realiteit uitvoert zoals vertaalt in wet een regel.

Je kunt daarin productief zijn als de wijze waarop de taak moet worden uitgevoerd helder is en de taakuitvoering zich daartoe beperkt.

Dit veronderstelt heldere wetgeving die goed is door vertaald naar uitvoering en sturing die sub-optimalisaties tegen gaan. Dienstverlening wordt dan beperkt tot wat de wet en regel voorschrijven.Op al deze aanname zijn vele opmerkingen te maken. Daaruit zal blijken dat aan geen van de voorwaarden wordt voldaan. Bedenk ze zelf maar. Maar een ding is duidelijk de huidige politiek leidt tot verder complexer worden van wetgeving, vervaging van de uitvoeringswijze (ruim te interpreteren) met een uitvoering die ook vaak politiek getint is en daarmee niet onafhankelijk.

Daarmee is de productiviteitsvermindering in het afgelopen decennium denk ik wel verklaard.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
²Easymoney", de naam zegt het zelf al - veel te makkelijk als ook zijn/haar antwoord. Ja, het zit op heel veel vlakken heel erg fout, maar het elders beleggen zou minder geld kosten!?!?!? Je hoeft niet echt heel ver in de geschiedenis te duiken om te constateren dat we er met de privatisering van primaire zaken alleen maar op achteruit zijn gegaan. De zorg is duurder, energiekosten zijn hoger, het openbaar vervoer is onbetrouwbaar en veel te duur. Uitbesteden is uurtje factuurtje zonder enige vorm van loyaliteit of borging -> pure korte termijn gedachte. Primaire voorzieningen moeten gewoon bij de overheid belegd zijn en blijven, daar heeft zij verstand van, ook op het gebied van controle als de uitvoering hier de kans voor zou krijgen..... De grote zakkenvullers van het bedrijfsleven zijn echter de overheid binnengeslopen waardoor loyaliteit naar de maatschappij toe en maatschappelijk verantwoord acteren ver weg is komen te staan. Ze zien kansen om zich te verrijken door deals te sluiten waar de overheid als geheel geen enkele sjoege van heeft. Dit zijn de zaken die elders belegd moeten worden met GOEDE JURIDISCH DICHTE voorwaarden, maar een goed ambtenaar volgt nou eenmaal de bestuurder. Zij zijn getraind om te volgen en wanneer er wordt gesputterd, delft deze groep het onderspit. Het gaat bij deze "managers" om auto's en tankpassen van de zaak terwijl ze ook nog reiskosten vergoed krijgen, representatiekosten, relatiediners, internationale verkenningen, buitenlandoverleggen, seminars, dure opleidingen voor de managende/beleidsmakende lagen bladiebladiebla.

De overheid moet terug naar haar corebusiness; zorgen dat het met de maatschappij en haar burgers goed gaat en dan niet een selecte groep, maar breed.

De overheid moet van haar zware onderkinnen af!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Govert Apol / Juridisch adviseur / Consultant
De grote bezuinigingen waarvoor wij nu worden gesteld zijn gemakkelijk te realiseren. Zelfs belastingverlaging is mogelijk.Sinds jaar en dag wordt er door “de overheid” op alle niveaus onnoemelijk veel geld verspild. Dit is het gevolg van politiek en ambtelijk hobbyisme en van mismanagement, veroorzaakt door incompetentie en bureaucratie. Denk maar eens aan de vele automatiseringstrajecten bij de belastingdienst en bij de politie, die volledig zijn mislukt. En aan de enorme investeringen op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking in projecten die - voorspelbaar - op niets zijn uitgelopen. En aan subsidies die aan de meest onzinnige en onnodige projecten worden verstrekt; voortkomend uit idealistisch - doch veelal niet realistisch gebleken - gedachtegoed. Dit is maar een kleine greep uit een grote hoeveelheid voorbeelden waarmee jaarlijks per saldo miljarden euro’s aan belastinggeld worden verkwanseld.Ook in de gezondheidszorg kunnen de kosten aanmerkelijk worden teruggedrongen als niet meer wordt gewerkt vanuit het belang van de portemonnees van de dokter en van de farmaceutische industrie en als niet de administratieve organisatie van de zorginstelling centraal staat, maar als de focus is gericht op de patiënt.In het onderwijs kunnen eenvoudig bezuinigingen worden gerealiseerd door niet steeds allerhande vernieuwingen en veranderingen door te voeren. Vanaf de jaren zestig is het onderwijs voortdurend in beweging geweest en wat heeft dit ons per saldo gebracht?Als de begrotingen van alle overheden nu eens worden doorgelicht door een groepje gewone weldenkende mensen, die bij de onderscheidene posten eenvoudig de vraag kunnen stellen naar de opportuniteit en de doelmatigheid daarvan, zal dit zeker leiden tot herbezinning op de uitgaven. Lees: zal dit onvermijdelijk moeten leiden tot het schrappen van allerlei onzin-uitgaven. Cut the crap.

Deze ingrepen zullen de miljarden aan bezuinigingen opleveren die nodig zijn om het begrotingstekort te reduceren. En mogelijk leidt dit zelfs tot een structurele verlaging van de inkomstenbelasting. De pijn hoeft dus niet bij de burgers te worden gelegd, maar gewoon bij de overheid zelf. Bovendien kunnen we dan met minder ambtenaren volstaan, hetgeen de regering immers in haar doelstellingen heeft opgenomen. Dat lijkt mij toch een aantrekkelijke gedachte. Ik meld mij aan voor het apolitieke platform. Mijn achternaam zit daar al in verpakt ;-) Wie volgt?

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk van bruggen / redacteur werkcafé
De overheidsuitgaven in 11 jaar tijd met 62% gestegen? Wat een ongelofelijke flauwekul. Hoe kunt u Wouter Boonstra deze kletskous serieus nemen? Vergelijk de omvang van de Rijksbegroting uit 2002 eens met die van 2013.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loe / zelfstandige
30 jaar geleden wilde ik een tweede huisnummer voor aan huisgebonden beroep. Even gemeente bellen binnen 5 minuten geregeld. Vorig jaar dezelfde vraag. Schriftelijk aanvragen. Ontvangstbevestiging. Na drie weken in principe akkoord, moet nog zes weken ter inzage liggen en daarna beslissing! Hé???
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans
Helemaal eens met Henk van Bruggen. Appels met peren gaan vergelijken en daar vervolgens lekkere gewenste conclusies aan koppelen die het fantastisch doen op elke verjaardagsborrel. Belangrijkste les: vraag nooit een advies aan Roland Berger want dat kan meteen de prullenbak in. En zéker niet ervoor betalen! Dat is pas echt weggegooid geld.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
piet sjeens / produktprocessor
Marktconforme efficiëntieontwikkeling.

Kom er maar eens op.

Is dat met of zonder bonusgraaiers?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wim / bestuursadviseur
Wat ik mis in het artikel en de reacties is de kern van het probleem. Werk zelf nu 30 jaar bij de gemeentelijke overheid. Wat 10 jaar geleden direct geregeld kon worden, is nu volledig dicht geregeld en gecontroleerd. Je hebt te maken met een accountant die alles zichtbaar op papier moet hebben, vervolgens wil iedereen alles vastgelegd hebben om aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid duidelijk te regelen en als laatste moet rekening gehouden worden met de beantwoording van mogelijke politieke vragen. Bij dit alles wordt het doel van de overheid vergeten, nl. de belangen van de inwoners. Minder regels en meer doelgericht werken, zorgen automatisch voor lagere kosten. Dit vraagt wel het loslaten van details en sturen op hoofdlijnen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
Sorry, maar "Je moet die cyclus dus veranderen en zorgen dat een programma niet aan een regeerperiode is gebonden."?

Erg naief om te denken dat dat kan.

Politiek draait om verkiezingen, scoren bij publiek., egotripperij.

Algemeen belang is het laatste waar politici aan denken!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico van den Bergh / adviseur/ projectleider opschoning en aansluiting SAP met CMDB bij DJI
Van 2008 tot en met 2011 was ik als -externe-coördinator Planning & Control betrokken bij een z.g. groot overheids-ICT project; en ik mag wel zeggen dat "we" (lees: het project management team) succesvol zijn geweest: het project werd op tijd en binnen het budget opgeleverd. Maar dat was NIET te danken aan een aantal medewerkers in vaste dienst!

Die medewerkers waren gespecialiseerd in een bepaalde programmeertaal . . . en werkten daarom langs elkaar heen. Hun leiding gevenden hadden inhoudelijk te weinig verstand van de materie om dergelijk efficiency-verlies te voorkomen. De technische wensen en eisen die de medewerkers aan het te bouwen systeem stelden, waren daardoor af en toe absurd! Toen de leveranciers het systeem opleverden, voelde 1 van die interne medewerkers zich gepasseerd en zette zijn hakken tot aan zijn liezen in het zand. Wat voor spanningen zich in de loop der jaren had opgebouwd tussen sommige van die ontwikkelaars en waarom weet ik niet, maar het kwam er op dat moment allemaal uit, hetgeen een vertraging van een half jaar opleverde, die 3 miljoen kostte. Dat heb ik gelukkig kunnen absorberen in de planning en begroting.Nog gelukkiger was, dat deze gebeurtenis een dermate grote impact op de gehele organisatie had gehad, dat iedere volgende keer dat iemand te lange tenen had, ik alleen maar aan deze vertraging hoefde te refereren om hem/haar die tenen te laten intrekken!Maar goed: zo kan ik nog wel een paar voorbeelden geven van absoluut onnodig efficiency verlies (zoals werk dat wordt gedaan door 3 tot 4 keer zo veel mensen als nodig!).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ruud Grondel / wethouder
Zucht. Weer een wijsneus die een bijvakje heeft gemist. Dit heet de Wet van Bomal. De overheid wordt structureel klemgereden doordat de productiviteit in de marktsector wel kan stijgen . waardoor er hogere lonen kunnen worden betaald. Omdat de overheid functioneert op gebieden waar de productiviteit nauwelijks kan stijgen is dit al jaren een bekend.probleem
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
kerrit
Beste Wouter,

Blijf zulke opmerkelijke uitspraken registreren. Dit schudt het bed op. Maak mensen wakker en zwengelt een discussie aan over het nuttig en geheel onnuttig besteden van de centen van de burgers, zijnde de belastinggelden.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
gerrie
In Europa en ook in Nederland zijn we helemaal regeltjesziek. De mensen worden er kots en kots misselijk van en het kost klauwen met geld. Kan veel eenvoudiger.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Roel van der Vliet / civieltechnisch adviseur
Efficiënt werken bij de overheid wordt heel vaak door de politiek om zeep geholpen; daar moet je eerst gaan klagen. Dat de loonkosten zo hoog zijn komt heel vaak door de inhuurkosten, maar dat wordt vaak afgewimpeld als "da's een ander potje". Als je meer mensen vanuit de eigen organisatie gebruikt, pas je meer lokale kennis toe, kun je beter kennis delen en draai je beter. Je moet meer management (mensen die geen binding hebben met het werk an sich) eruit gooien en meer eigen mensen inzetten. Voorwaarde is dat eigen mensen wel aan de competenties moeten voldoen voor technici, bedrijfskundige etc. Als overheden teveel door "boekhouders" worden gerund dan wordt er alleen maar op korte termijn gekeken en niet op lange termijn effecten, sociale verplichtingen jegens de samenleving (zwakkeren en sociale werkplaatsen). Zet dat maar eens op een rij en dan gaat het plaatje er anders uit zien. Die onzin dat ambtenaren niet werken is voor mensen zonder hersenen, ik heb in het bedrijfsleven (aannemer) ook meegemaakt dat alles om 16:00 precies uit hun handen viel omdat "voor meer werken niet betaald werden". Als je geen overheid en ambtenaren hebt, dán heb je chaos! Denk daar maar eens over na.

Efficiency: eens; een hetze: hoort niet bij ontwikkelde landen zoals wij of ......gaat onze ontwikkeling als mens achteruit?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jozef Kok / Lector emeritus
Kijk nog eens naar de Wet van Baumol: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Baumol

Ontslaat overigens de quartaire sector niet van plicht om productiviteitsmetingen te doen en de politiek niet van de plicht om meer in principes dan in programma's te denken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janssen / Boekhouder
Zolang bedrijven en burgers zich blijven vasthouden aan de overheid en steeds stemmen op de dezelfde politieke partijen veranderd er helemaal niets.

Integendeel het zal alleen maar erger worden.

Het systeem wat wij nu hebben, is het resultaat van ons stemgedrag. Alle politieke partijen hebben heel braaf jullie eisen en wensen uitgevoerd. Wij willen allemaal rechten hebben, en dat anderen gedwongen worden daarvoor te betalen, dat wordt gemakshalve maar vergeten. Een enorme staatsschuld hebben wij opgebouwd voor de uitvoering van deze rechten. En dat de boel langzaam begint vast te lopen, wilt niet doordringen in het schappenbrein van de NL burger. Die geven liever de schuld aan de rijken, de grote bedrijven, de banken etc.

Nee, het is jullie eigen schuld.

Welk belang heeft de overheid om regels af te schaffen, slanker te worden en de burgers zelfredzamer te maken?

De overheid bestaat juist vanwege de regels en wetten. Er zijn nog gelukkig burgers die weerbaar en zich zelf kunnen handhaven. Stel je zelf eens de vraag: wil ik weerbaar en mij zelf kunnen redden of heb ik de reddende hand nodig van de overheid?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
@ dhr Apol:

U zegt: "Als de begrotingen van alle overheden nu eens worden doorgelicht door een groepje gewone weldenkende mensen, die bij de onderscheidene posten eenvoudig de vraag kunnen stellen naar de opportuniteit en de doelmatigheid daarvan, zal dit zeker leiden tot herbezinning op de uitgaven."Dit is precies wat democratie doet, een groepje gewone weldenkende amateurs die controleert. We zien het resultaat....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jes
Helemaal met je eens Roel!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Stef Joosten / Hoogleraar Informatica
Uitdagend, maar hoog-over. Kunnen we die rekensom zien? Blij dat de auteur op productiviteit wijst. Dat is verfrissend. De realisatie van zo'n besparing zal een uitdaging worden, want dat is vele eerdere kabinetten al niet gelukt...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kaas !


Roel heeft gelijk, veel teveel overhead bij de overheid.

Na elke bezuinigingsoperatie wordt het waterhoofd groter omdat alleen onderaan in de organisatie wordt gesnoeid en er steeds nieuwe luxebaantjes worden bedacht, de burger betaalt wel.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Stef Joosten / Hoogleraar Informatica
Jammer dat Cynicus dit naïef noemt. Dat zegt iets over de spreker zelf. Zou hij/zij zich om die reden achter een pseudoniem verschuilen???De vraag moet zijn wat we met z'n allen kunnen verzinnen dat wél werkt. De geschiedenis heeft ons geleerd hoe moeilijk dat is. Een cynicus die besparingen op voorhand naar de prullenbak verwijzen zet zichzelf op voorhand buitenspel. Wat draag je dan nog bij aan het openbaar bestuur? En waarom blijf je dan je ambtenarensalaris maandelijks toucheren?Het is een open deur om te zeggen dat politiek draait om verkiezingen, scoren bij publiek., egotripperij. Maar aanmatigend vind ik het om te denken dat algemeen belang is het laatste waar politici aan denken. Foute reactie dus, van Cynicus.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
faber
Er past slechts reactie: dit onderzoek is waarschijnlijk betaald uit het acquisitiebudget van Roland Berger Strategy Consultants.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
pieter van genuchten / hoofd economie
geachte redactie,

Uw titel misleidt de lezer: in plaats van 22 moet 17 miljard in de titel staan. De lagere loonontwikkeling bij de overheid heeft tot deze 17 miljard kostenstijging geleid, was marktsector gevolgd dan zouden de kosten wel met 22 miljard gestegen zijn, zoals u zelf aangeeft. De marktsector is echter niet gevolgd dus u had kunnen concluderen dat de overheid 5 miljard goedkoper is dan de marktsector....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F.W. den Boef / consultant
In het grijze verleden (1986) heb ik een afstudeerscriptie geschreven over produktiviteitsmeting van overheidsorganisaties. De begrippen effectiviteit en efficiency hebben voor grote delen van de overheid een totaal andere betekenis dan voor het bedrijfsleven. Hoe meet je bijvoorbeeld de arbeidsproductiviteit van een politie-agent?

Dat de kostprijs stijgt bij gelijkblijvende productie is niet verwonderlijk. Een bouwvergunning wordt steeds duurder, want het ambtenarensalaris stijgt mee met tenminste de inflatie. Dat is toch geen schokkende conclusie? Ik heb de studie van deze consultants niet gelezen, maar het doen van generaliserende uitspraken over toepassing van marktconforme efficiency op de overheid is een zeer hachelijke zaak. Simpel voorbeeld: een bouwvergunning van 20 jaar geleden heet nu een WABO-vergunning en over twee jaar wellicht een omgevingsvergunning. De complexiteit van dit soort producten is de laatste jaren alleen maar gestegen.

Je loopt al snel het risico appels met peren te vergelijken.

Je kunt eigenlijk alleen een "marktconforme" vergelijking los laten op repetitieve overheidsproduktie. Bijvoorbeeld de inzameling van huishoudelijk afval.

Dat de overheid 22 miljard kan bezuinigen, kan ik niet anders typeren dan als gebakken lucht. Als de onderzoekers zo zeker van hun zaak zijn, mogen ze van mij direct aan de slag. Maar dan wel op basis van no cure no pay. Dan mogen ze van mij 10% van de opbrengst hebben.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
John / Adm. medewerker
Volgens mij ligt een groot deel van de stijging in het feit, dat er in het Haagse nog geen banen zijn verdwenen, in tegenstelling tot in de periferie.

Zodra er een taak wordt gedecentraliseerd, vindt men in Den Haag wel een manier om weer een controle-orgaan in het leven te roepen. Zo wordt er dus niet bezuinigd en snapt de politiek niet, hoe dat kan. Maar ja, die laten zich uitsluitend leiden (of is het in deze context lijden?) door hoge ambtenaren uit Den Haag.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hannes Haganum / kritisch lezer
We zullen moeten erkennen dat een groot deel van de inefficiency bij de overheid wordt veroorzaakt door wispelturige politici en hun egogedrag. Het ontbreekt volstrekt aan inhoudelijke betrokkenheid en de ambtenaren mogen er trachten nog iets van de bakken. Natuurlijk zijn er miljaren te besparen, zonder dat dit ten koste gaat van de burger. Dat is niet zo moeilijk, alleen of dat 17 miljard is, durf ik niet te zeggen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie