Advertentie
financiën / Nieuws

Overheden pompen 600 miljoen in klimaataanpassing

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen investeren de komende jaren samen 600 miljoen euro in het klimaatbestendig maken van ons land. Het geld gaat naar maatregelen die schade door droogte, hittestress en wateroverlast moeten beperken.

20 november 2018

De overheden – rijk, provincies, gemeenten en waterschappen – investeren de komende jaren samen 600 miljoen euro in het klimaatbestendig maken van ons land. Het geld gaat naar maatregelen die schade door droogte, hittestress en wateroverlast moeten beperken.

Het rijk zet in op een investering van de helft van dat bedrag, 300 miljoen euro. De decentrale overheden tekenen gezamenlijk voor de andere helft, dat wil zeggen bovenop de reguliere investeringen voor ruimtelijke aanpassingsmaatregelen. Die afspraak hebben de besturen van de koepelorganisaties VNG, UvW en IPO vandaag met het rijk gemaakt in het bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptie.


Individuele gemeente

Expliciet staat is vastgelegd dat het bestuursakkoord niet leidt tot een uitgavenverplichting van de individuele gemeente, waterschap en provincie. ‘Pas als een individuele gemeente, waterschap of provincie middelen uit de tijdelijke impulsregeling [van het rijk/red] ontvangt, is cofinanciering door de betreffende partij nodig en pas dan leidt dat dus tot een uitgave van deze overheid’, aldus het akkoord. ‘Inzet van het rijk is een vergelijkbare bijdrage te bieden als de bijdrage die decentrale overheden beschikbaar stellen.’


Financiële verplichting

De verdeling van de inzet over de decentrale overheden volgt in een nadere uitwerking van het bestuursakkoord. In verband met de provinciale en waterschapsverkiezingen in 2019 is afgesproken dat er tot 2020 geen financiële verplichtingen zijn voor de individuele decentrale overheden. Eerst in 2020 worden nadere afspraken gemaakt over overeen te komen financiële verplichtingen.


Verdeling lasten

Het is de bedoeling dat regio’s met concrete investeringsprojecten komen, die vervolgens goedkeuring moeten krijgen alvorens het rijk met een financiële bijdrage over de brug komt. Voorwaarde is dan wel dat de deelnemende partijen – gemeente(n), waterschap(pen) en provincie) – voor  cofinanciering zorgen. Hoe die decentrale overheden de cofinanciering verdelen, is aan hen zelf.


Vergroenen stad

Het snel nemen van klimaatmaatregelen is nodig om schade door weersextremen, zoals droogte en hoosbuien, zoveel mogelijk te beperken. Gemeenten en waterschappen doen dat door steden te vergroenen en extra waterberging in de stad en op het platteland aan te leggen. Met het geld uit het bestuursakkoord kan die aanpak worden versneld. Het doel van de betrokken partijen is dat ons land in 2050 ‘waterrobuust en klimaatbestendig is.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Petra
Het is te hopen dat, nu er opeens in het hele land huizen verzakken door grondproblemen, de urgentie van de Groningers voor heel veel meer mensen duidelijk wordt.Kennelijk moeten er eerst in de Randstad huizen verzakken voordat Den Haag de noodzaak tot ingrijpen voelt.Nu maar afwachten of er nu wel een fatsoenlijke schaderegeling wordt ingesteld.....
Toine Goossens
@Petra,In heel Nederland is het risico van het verzakken van de woning voor rekening van de eigenaar. Zo draaien In Dordrecht en Amsterdam de eigenaren zelf op voor het versterken van de fundamenten.De tegemoetkoming aan de Groningers is na ongelooflijk dwarse druk van de Groningse politici in strijd met het landelijk beleid afgedwongen.Overigens hebben die zelfde politici Arcadis een rapport laten opstellen dat de verzakkingen t.g.v. de zoutwinning het gevolg waren van de slappe bodem en niet van de winning. Tja, daar was hun eigen belang aan de orde. Die Groningers meten met twee maten en komen er ook nog mee weg.
Advertentie